ZABRODZIE: Byliśmy zbyt pobłażliwi (foto)

Powiat

ZABRODZIE: Byliśmy zbyt pobłażliwi (foto)

02.11.2017
autor: Elżbieta Szczuka
Druga dyskusja publiczna nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie odbyła się 20 października w GOK. O projekcie mówili: wójt Tadeusz Michalik, naczelnik wydziału rozwoju gminy Jan Getka oraz projektant studium Bartosz Rosłon. Uwagi do projektu, na specjalnym formularzu, będzie można składać od 10 do 30 listopada.
Projekt do 9 listopada jest do wglądu w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Zabrodziu, dostępny jest również na stronie internetowej gminy.
- To nasze drugie podejście do tego studium, druga dyskusja publiczna – rozpoczął wójt. Przypomniał, że w styczniu rada gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jednak Wojewoda Mazowiecki dostrzegł  w niej trzy naruszenia  ustawy O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozstrzygnięciem nadzorczym z 21 lutego br. stwierdził nieważność tej uchwały. 
- W 2016 r. byliśmy zbyt pobłażliwi na wnioski, które składali mieszkańcy – wójt nawiązał do jednego z zastrzeżeń wojewody. – Głównie chodziło o rozszerzenie maksymalnie działek budowlanych. Pan wojewoda w rozstrzygnięciu  nadzorczym wskazał błąd, że za dużo zaplanowaliśmy sobie działek budowlanych na naszym terenie.
Naczelnik Jan Getka szczegółowo przedstawił zastrzeżenia wojewody do studium zagospodarowania. Pierwsze dotyczyło dopuszczenia zabudowy zagrodowej na terenach zagrożenia powodziowego dla rzeki Bug. W 2015 r. weszły mapy zagrożenia powodziowego, a według przepisów Prawa wodnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (w gminie to Młynarze i częściowo Słopsk) istnieje zakaz zabudowy. Wyjątkiem od tej reguły może być uzyskanie indywidualnie zezwolenia od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na etapie projektowania inwestycji.
Wojewoda zarzucił też, że gmina przeznaczyła za dużą w stosunku do wyników analizy demograficznej (na 30 lat do przodu) powierzchnię  pod zabudowę jednorodzinną, 
- Założyliśmy, że w ciągu tych 30 lat w naszej gminie przybędzie ponad 4 tys. osób i że każda z nich będzie miała możliwość budowy budynku mieszkalnego na swojej działce. Niestety, pan wojewoda wskazał, że zgodnie z danymi GUS średnia wielkość gospodarstwa domowego kształtuje się na poziomie 2,5 osoby. W związku z tym działek budowlanych będzie mniej – zapowiedział naczelnik.
W zakwestionowanym przez wojewodę projekcie studium projektanci spełnili jak najwięcej wniosków mieszkańców.
- Chcieliśmy jak najlepiej, ale wojewoda nie zgodził się z naszą interpretacją wyliczeń – zauważył projektant. – Studium jest zbilansowane – mówił o nowym projekcie – czyli prognozy demograficzne i wynikające z tego zapotrzebowanie na nową zabudowę trochę w inny sposób, niż to było wcześniej. 
W trakcie wprowadzania zmian do studium uwzględniono dwa nowe złoża górnicze: Słopsk 4 oraz Anastazew. 
- W grudniu ub. roku zostały wydane nowe decyzje o lokalizacji złoża. Gmina ma 2 lata na wprowadzenie takich zmian do studium – tłumaczył Bartosz Rosłan. – W przypadku niewprowadzenia, zarządzeniem zastępczym robi to wojewoda.
Największą zmianą są cięcia dotyczące zabudowy. 
- Jeżeli gmina zdąży uchwalić studium przed nowelizacją ustawy o planowaniu, to będzie szczęśliwa, bo nowelizacja nakłada kolejne ograniczenia i jeszcze mniej terenów pod zabudowę będzie można wskazać. Obecnie ustawa dopuszcza zwiększenie w stosunku do zapotrzebowania o 30% w perspektywie 30 lat, w nowym projekcie ustawy jest 10%. 
W poprawionym projekcie tereny pod inwestycje wzdłuż trasy S8 pozostają bez zmian. To ważne dla gminy, która chciałaby przyciągnąć inwestorów, rozwijać się.
- W naszej gminie starczy miejsca dla wszystkich, i dla rolników, i dla przemysłu, i dla naszych mieszkańców – stwierdza wójt Michalik. – Oby tylko pan wojewoda i jego służby przyjęły nasze rozwiązania, Jeśli chodzi o grunty rolne, to dużo jest nieuprawianych ze względu na nieopłacalność. W gminie jest przewaga gruntów V i VI klasy. Wystarczy powiedzieć, że w całej gminie podatku rolnego nie mamy nawet 100 tys. zł. Chcąc, żeby gmina rozwijała się, musimy mieć większe dochody. Bo jeśli nie, to będziemy wegetować. Koszty nam wzrastają, nie tylko w oświacie, a dochodu nie mamy dużo.
- Co z zabudowanymi działkami budowlanymi, które znalazły się w strefie powodziowej? – spytał jeden z mieszkańców.
- To nowy temat. Od stycznia wchodzi nowe Prawo wodne, które jest drastyczne. To, o co pan pyta, jest w 100% niezależne od gminy. Np. w Słopsku czy Młynarzach tereny, które są zabudowane i które w istniejących planach miejscowych są pod zabudowę, teraz nie mogą być zabudowywane, nawet w studium nie mogą być wskazane do zabudowy, nawet po wykonaniu zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Istniejące budynki mogą stać, ale nowej zabudowy gmina wskazać nie może. W identycznej sytuacji są gminy Somianka, Brańszczyk, Dąbrówka.
- Czy dotyczy to również drobnych budynków, np. garaży?
- Tak. Uważam, że ludzie zostali w pewien sposób oszukani.
Naczelnik Getka zauważył, że na tych terenach nie będzie można zbudować też kanalizacji.
- Studium nie jest planem miejscowym. My musimy jeszcze wykonać plany zagospodarowania przestrzennego – przypomniał wójt.
Uwagi do projektu, na specjalnym formularzu, można składać od 10 do 30 listopada.
Adam Mróz
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
RZĄŚNIK: Nie powinien wyjeżdżać w trasę

RZĄŚNIK: Nie powinien wyjeżdżać w trasę

Gmina Rząśnik miała w tym roku problem z wyłonieniem firmy, która wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zajęłaby  się dowozem uczniów. Gdy pierwszy przetarg został unieważniony, na znalezienie wykonawcy, choćby tymczasowego, zostało niewiele czasu. Zgodził się dotychczasowy przewoźnik i… już żałuje. Nie dopełniono bowiem wszystkich formalności. – Tak naprawdę nie powinienem wyjeżdżać w trasę – skarży się transportowiec.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Biegli i maszerowali dla patrona (foto)

RZĄŚNIK: Biegli i maszerowali dla patrona (foto)

Nowym pomysłem uczczenia ks. Jana Twardowskiego, patrona Zespołu Szkół  Publicznych w Rząśniku, był zaproponowany przez nauczycieli Bieg dla Patrona. Po raz pierwszy odbył się w ramach Tygodnia Patrona obchodzonego z okazji 10-lecia nadania szkole imienia poety.  Uczestniczyli w nim nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele, zastępca wójta, trener piłkarski. Zawodnicy nie tylko biegali, ale też maszerowali z coraz bardziej popularnymi kijkami.
zobacz więcej
SOMIANKA: Husarz z Barcic

SOMIANKA: Husarz z Barcic

Krzysztof Augustyniak, mieszkaniec Barcic od 13 lat, prowadzi stajnię „Nad rozlewiskiem”. Jako rekonstruktor zajmuje się XVII wiekiem – najpiękniejszym czasem husarii, polskiej jazdy zaliczanej do najskuteczniejszych formacji wojskowych w dziejach kawalerii. W dniach 10-11 września w Wiedniu brał czynny udział w obchodach 333. rocznicy odsieczy wiedeńskiej.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Spotkanie z ratownikiem medycznym (foto)

BRAŃSZCZYK: Spotkanie z ratownikiem medycznym (foto)

Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Białymbłocie 22 lutego uczestniczyli w spotkaniu z Mariuszem Ragajsinem – ratownikiem medycznym. Zajęcia były ważne i ciekawe, gdyż uwrażliwiły dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyły wiedzy, która może przyczynić się do uratowania komuś życia.
zobacz więcej
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku

Sonda

Kto, Twoim zdaniem, wygrał debatę kandydatów na burmistrza?
(Materiały z debaty na naszej stronie www i naszym kanale YT)
22.69% (184 głosów)
29.84% (242 głosów)
7.27% (59 głosów)
6.78% (55 głosów)
33.42% (271 głosów)
manhattan