ZABRODZIE: Bez podwyżek

Powiat

ZABRODZIE: Bez podwyżek

14.11.2016
autor: Ewa Elward
Podatki rolny i od nieruchomości w następnym roku nie będą wyższe. – Jako wójt powinienem dbać o to, by podatków jak najwięcej wpływało do kasy gminy, potrzeby są. Natomiast jako mieszkaniec wiem, że podatki w naszej gminie nie są jednymi z najniższych i podnoszenie ich w nieskończoność nie prowadzi do niczego dobrego – na październikowej sesji mówił Tadeusz Michalik.  
– Te kwoty, które państwu zaproponowaliśmy, w dwóch przypadkach są odrobinę niższe. Oby tylko te podatki wpływały nam na czas, to byłoby bardzo dobrze – podsumował wójt.
Cena skupu żyta utrzyma się na ubiegłorocznej wysokości. Obniżono ją z podstawowej kwoty 52,44 zł za kwintal do 43 zł. Podatek rolny będzie więc wynosił: dla gruntów gospodarstwa rolnego – 107,50 zł /ha, dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego – 215 zł/ha. 
Również stawki podatków za nieruchomości nie są podniesione. Radni uchwalili następujące wartości:
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 0,75 zł/m2, pod zbiornikami wodnymi – 4,54 zł/ha, inne, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł/m2, niezabudowanych objętych rewitalizacją, uwzględnionych w miejscowych planach zabudowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszaną (jeśli od wejścia w życie planu minęły 4 lata, a w tym czasie nie zakończono budowy) – 2,98 zł /m2;
- od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,61 zł/m2, związanych z działalnością gospodarczą – 20,16 zł/m2 (obrót materiałem siewnym – 9,55 zł/m2), związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,46 zł/m2, pozostałych, w tym zajętych na działalność pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,14 zł/m2 (poza szopami, garażami i stodołami – 3,88 zł/m2, lokalami na rekreację indywidualną – 7,18 zł/m2), budowli – 2% ich wartości. 
Z podatku zwolnione są następujące budynki i grunty: służące do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, potrzebom kulturalnym, ochronie przeciwpożarowej i bezpieczeństwu publicznemu, świadczeniom pomocy społecznej, drogi, cmentarze. Zwolnienia te nie obejmują powierzchni użytkowanej do prowadzenia działalności gospodarczej.
WTBS - wynajem garażu
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Zitcom
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku