ZABRODZIE: Bez podwyżek

Powiat

ZABRODZIE: Bez podwyżek

14.11.2016
autor: Ewa Elward
Podatki rolny i od nieruchomości w następnym roku nie będą wyższe. – Jako wójt powinienem dbać o to, by podatków jak najwięcej wpływało do kasy gminy, potrzeby są. Natomiast jako mieszkaniec wiem, że podatki w naszej gminie nie są jednymi z najniższych i podnoszenie ich w nieskończoność nie prowadzi do niczego dobrego – na październikowej sesji mówił Tadeusz Michalik.  
– Te kwoty, które państwu zaproponowaliśmy, w dwóch przypadkach są odrobinę niższe. Oby tylko te podatki wpływały nam na czas, to byłoby bardzo dobrze – podsumował wójt.
Cena skupu żyta utrzyma się na ubiegłorocznej wysokości. Obniżono ją z podstawowej kwoty 52,44 zł za kwintal do 43 zł. Podatek rolny będzie więc wynosił: dla gruntów gospodarstwa rolnego – 107,50 zł /ha, dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego – 215 zł/ha. 
Również stawki podatków za nieruchomości nie są podniesione. Radni uchwalili następujące wartości:
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 0,75 zł/m2, pod zbiornikami wodnymi – 4,54 zł/ha, inne, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł/m2, niezabudowanych objętych rewitalizacją, uwzględnionych w miejscowych planach zabudowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszaną (jeśli od wejścia w życie planu minęły 4 lata, a w tym czasie nie zakończono budowy) – 2,98 zł /m2;
- od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,61 zł/m2, związanych z działalnością gospodarczą – 20,16 zł/m2 (obrót materiałem siewnym – 9,55 zł/m2), związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,46 zł/m2, pozostałych, w tym zajętych na działalność pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,14 zł/m2 (poza szopami, garażami i stodołami – 3,88 zł/m2, lokalami na rekreację indywidualną – 7,18 zł/m2), budowli – 2% ich wartości. 
Z podatku zwolnione są następujące budynki i grunty: służące do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, potrzebom kulturalnym, ochronie przeciwpożarowej i bezpieczeństwu publicznemu, świadczeniom pomocy społecznej, drogi, cmentarze. Zwolnienia te nie obejmują powierzchni użytkowanej do prowadzenia działalności gospodarczej.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
manhattan
manhattan