SOMIANKA: Zostawili cząstkę siebie (foto)

Powiat

SOMIANKA: Zostawili cząstkę siebie (foto)

06.07.2016
autor: Elżbieta Borzymek
Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej 24 czerwca wręczono Medale Pro Patria. Ze szkołą pożegnała się 19-osobowa grupa absolwentów gimnazjum.
Uroczystość rozpoczęła się polonezem, który zatańczyli absolwenci z panią dyrektor Moniką Kluczek i swoją wychowawczynią Dorotą Popławską w pierwszych parach.
- Nadszedł dzień, w którym przyszło nam się pożegnać – mówiła w imieniu osób kończących szkołę jedna z nich. – Z pewnością każdy z nas zostawi w murach tej szkoły cząstkę siebie, ślad swej obecności. 
Po ślubowaniu, którego tekst odczytała wychowawczyni Dorota Popławska, poczet sztandarowy kl. III przekazał sztandar szkoły, symbol godności  i powinności uczniowskiej, przedstawicielom klas II, którzy obiecali dbać o niego, strzec jego honoru. 
Wyraźnie wzruszeni, jeszcze najstarsi uczniowie, dziękowali pani dyrektor, pani wychowawczyni oraz wszystkim nauczycielom. – Wartości, które w nas zaszczepiliście, powinny wkrótce zaowocować – zapewnili. – Przygotowaliście nas do zdania najtrudniejszego egzaminu, egzaminu z życia. Wyniki będą zależały już wyłącznie od nas.
- Ta wasza dziewiętnastka, bardzo śmiała, uparcie dążąca do celu, zawsze wiedziała, czego chce. Dla was nie było rzeczy niemożliwych. I taka właśnie o was pozostanie pamięć – zauważyła pani dyrektor. 
- Żegnam was, życząc, żebyście zawsze postępowali w zgodzie ze sobą, osiągnęli to, co sobie sami postawicie za cel – zwróciła się do swoich wychowanków wychowawczyni.
Odznaczeni Medalem Pro Patria
W uznaniu za szczególne zasługi w kultywowaniu tradycji narodowych, opieki nad miejscami pamięci narodowej i kształtowaniu patriotycznych postaw młodzieży Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej oraz dyrektor Zespołu Szkół Monika Kluczek i wójt Andrzej Żołyński 24 czerwca zostali odznaczeni Medalem Pro Patria. Medal  został przyznany decyzją Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek Starosty Wyszkowskiego. Wręczył go przedstawiciel tego Urzędu płk Mirosław Demediuk
- Czuję się niezwykle uhonorowany – dziękował wójt, także jako „gospodarz  tej ziemi i absolwent tej szkoły”. – To dla mnie chwila niezwykła i bardzo wzruszająca. Wyraził swoją radość, że Zespół Szkół wnosi wkład w kontynuację więzi i pamięci historycznej. 
- Pragnę wyrazić swoją wdzięczność za dzisiejsze wyróżnienie dla mnie  i naszej szkoły – mówiła dyrektor Monika Kluczek – To nie tylko ogromne wyróżnienie, ale przede wszystkim  podziękowanie.  
Dziękowała wszystkim, którzy wspierają ją w podejmowanych działaniach, szczególnie nauczycielom i pracownikom szkoły, rodzicom uczniów, gminie.
Gośćmi uroczystości byli m.in.: ks. kan. Tadeusz Suchta, honorowy obywatel gminy ks. kan. Tadeusz Staniaszek, płk pil. Janusz Smajdor, płk. pil. Janusz Decewicz i płk. pil. Zbigniew Gozdalik z Warszawsko-Mazowieckiego  Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
Wielka Polska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość