SOMIANKA: Z Ulasku do Somianki

Powiat

SOMIANKA: Z Ulasku do Somianki

01.10.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Iwona Minasiewicz, obecna dyrektor Szkoły Podstawowej w Ulasku, wygrała konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Somiance. Czeka na powołanie przez wójta. Zapewne w czwartek 3 października obejmie nowe stanowisko. 
 
Konkurs odbył się 30 września. Były dwie kandydatury, ale jedna została odrzucona ze względów formalnych. Nową dyrektor powoła wójt Andrzej Żołyński. 
Iwona Minasiewicz ukończyła nauczanie przedszkolne, jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i oligofrenopedagogiki. Ukończyła też kurs zarządzania oświatą. 
Pracę zawodową zaczynała w Somiance, gdzie przez 3 lata pracowała w przedszkolu samorządowym. W 1996 roku została nauczycielką Szkoły Podstawowej w Ulasku, której w 2015 roku została dyrektorką.
Na pytanie, dlaczego zdecydowała się startować w konkursie, Iwona Minasiewicz odpowiedziała, że postanowiła spróbować, bo to dla niej większe wyzwanie. Większa szkoła, lepsze warunki lokalowe, jest sala gimnastyczna, nowoczesne boiska. Swoją wizję szkoły przedstawiła wczoraj na konkursie. – Co się uda zrobić, zobaczymy – mówi. Na pewno jednym z priorytetów będzie nadanie szkole w Somiance imienia, bo jest jedną z nielicznych bez patrona. 
Po odejściu Iwony Minasiewicz ze szkoły w Ulasku, wójt zapewne do końca roku szkolnego  powierzy obowiązki dyrektora któremuś z nauczycieli. Może też ogłosić konkurs na to stanowisko.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom