SOMIANKA: Targi w soboty, nie w środy

Powiat

SOMIANKA: Targi w soboty, nie w środy

15.07.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Radni na sesji 19 czerwca po raz kolejny zajmowali się Targowiskiem „Mój Rynek” w Somiance. Targowisko zostało oddane do użytku w 2018 r., ale wciąż nie działa. Radni przegłosowali zmianę opłaty targowej oraz dnia targowego. – Jak marszałek nam już zaakceptuje wszystko, teraz i opłaty były zmieniane – mówił wójt – będziemy mogli z targowiskiem w końcu wystartować. Ale w sobotę, nie w środę. 
 
Radni uchwalili następujące opłaty na Targowisku „Mój Rynek” w Somiance:
• przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszów, skrzyni, stolików – 12 zł; 
• przy sprzedaży z: samochodu osobowego – 14 zł, ciągnika rolniczego z przyczepą – 16 zł, samochodu ciężarowego do 3 ton ładowności – 19 zł, samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3 ton – 24 zł, wozu konnego – 13 zł; 
• przy sprzedaży ze straganu – 2,40 zł za 1 m kw. zajętej powierzchni;
• przy sprzedaży w innych formach – 1,60 zł za 1 m kw. zajętej powierzchni, z zastrzeżeniem: przy sprzedaży w innych formach, dokonywanej przez rolników – 1,20 zł za 1 m kw. zajętej powierzchni. 
 
W 2018 roku oddane zostało do użytku Targowisko „Mój Rynek” w Somiance. W związku z tym, że targowisko wybudowane zostało z dofinansowaniem ze środków PROW 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, trzeba było obniżyć opłatę przy sprzedaży tego typu produktów przez rolników.
„Dotacja została udzielona na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020.  
Gmina Somianka otrzymała punkty za obniżenie kosztów wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników o co najmniej 25% w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej. W związku z powyższym gmina Somianka zobowiązana jest do zmniejszenia kosztów wynajmu powierzchni handlowej dla rolników. Obowiązująca uchwała w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa nie określa obniżonych stawek opłaty targowej przy sprzedaży produktów przez rolników. Dlatego też nie byłoby podstaw do pobierania obniżonej opłaty targowej od rolników. Skutkowałoby to koniecznością zwrotu otrzymanej dotacji” – czytamy w uzasadnieniu podjętej na sesji uchwały zmieniającej wcześniejszą, z grudnia 2018 r.
Zmieniono też w jednym punkcie Regulamin targowiska. – Regulamin jest w zasadzie korektą tego, co było uchwalone. Dzien targowy miał być w środę, po różnych dyskusjach i zastanowieniu się, ten dzień będzie poprawiony na dzień weekendowy, czyli na sobotę – wyjaśnił wójt Andrzej Żołyński.
Radni jednogłośnie przegłosowali zaproponowane zmiany.
Majster plus 2020
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Powiatowo - Gminne Dożynki w Rząśniku (foto)

Powiatowo - Gminne Dożynki w Rząśniku (foto)

Powiatowo-gminne dożynki w tym roku odbyły się w Rząśniku, w niedzielę 28 sierpnia. – Od starostów dożynkowych otrzymaliśmy bochen chleba wypieczony z ziarna, które dojrzewało na tej ziemi, jako wynik współdziałania Stwórcy i rolnika – podkreślił starosta wyszkowski. – Mieszkańcom wsi dziękuję i kieruję słowa uznania i szacunek za wasz trud, za wieńce dożynkowe.
zobacz więcej
SOMIANKA: Dotacje na książki

SOMIANKA: Dotacje na książki

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w wys. 3.900 zł oraz w wys. 18.480 zł na zakup nowości czytelniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
zobacz więcej
DŁUGOSIODŁO: Turniej tenisa ziemnego

DŁUGOSIODŁO: Turniej tenisa ziemnego

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło zaprasza na Mazowiecki Turniej Tenisa Ziemnego.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: To wspólne święto wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny (foto)

RZĄŚNIK: To wspólne święto wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny (foto)

11 listopada to data niezmiernie ważna dla każdego Polaka. To dzień odzyskania niepodległości. Po 123 latach rozbiorów, karania za mówienie po polsku, zsyłek na Sybir, germanizacji, walki brata z bratem, Polacy odzyskali swój dom, odzyskali orła białego, odzyskali biało-czerwoną flagę. To także okazja do uczczenia wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że dziś żyjemy w niepodległej Polsce. 11 listopada to wspólne święto wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny. To dzień, w którym możemy, jako Polacy, jako mieszkańcy ziemi rząśnickiej, podziękować naszym Walecznym Bohaterom – tak rozpoczął swoje wystąpienie wójt Paweł Kołodziejski podczas uroczystości 11 listopada przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Rząśniku.
zobacz więcej
Zitcom
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku