SOMIANKA: Targi w soboty, nie w środy

Powiat

SOMIANKA: Targi w soboty, nie w środy

15.07.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Radni na sesji 19 czerwca po raz kolejny zajmowali się Targowiskiem „Mój Rynek” w Somiance. Targowisko zostało oddane do użytku w 2018 r., ale wciąż nie działa. Radni przegłosowali zmianę opłaty targowej oraz dnia targowego. – Jak marszałek nam już zaakceptuje wszystko, teraz i opłaty były zmieniane – mówił wójt – będziemy mogli z targowiskiem w końcu wystartować. Ale w sobotę, nie w środę. 
 
Radni uchwalili następujące opłaty na Targowisku „Mój Rynek” w Somiance:
• przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszów, skrzyni, stolików – 12 zł; 
• przy sprzedaży z: samochodu osobowego – 14 zł, ciągnika rolniczego z przyczepą – 16 zł, samochodu ciężarowego do 3 ton ładowności – 19 zł, samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3 ton – 24 zł, wozu konnego – 13 zł; 
• przy sprzedaży ze straganu – 2,40 zł za 1 m kw. zajętej powierzchni;
• przy sprzedaży w innych formach – 1,60 zł za 1 m kw. zajętej powierzchni, z zastrzeżeniem: przy sprzedaży w innych formach, dokonywanej przez rolników – 1,20 zł za 1 m kw. zajętej powierzchni. 
 
W 2018 roku oddane zostało do użytku Targowisko „Mój Rynek” w Somiance. W związku z tym, że targowisko wybudowane zostało z dofinansowaniem ze środków PROW 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, trzeba było obniżyć opłatę przy sprzedaży tego typu produktów przez rolników.
„Dotacja została udzielona na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020.  
Gmina Somianka otrzymała punkty za obniżenie kosztów wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników o co najmniej 25% w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej. W związku z powyższym gmina Somianka zobowiązana jest do zmniejszenia kosztów wynajmu powierzchni handlowej dla rolników. Obowiązująca uchwała w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa nie określa obniżonych stawek opłaty targowej przy sprzedaży produktów przez rolników. Dlatego też nie byłoby podstaw do pobierania obniżonej opłaty targowej od rolników. Skutkowałoby to koniecznością zwrotu otrzymanej dotacji” – czytamy w uzasadnieniu podjętej na sesji uchwały zmieniającej wcześniejszą, z grudnia 2018 r.
Zmieniono też w jednym punkcie Regulamin targowiska. – Regulamin jest w zasadzie korektą tego, co było uchwalone. Dzien targowy miał być w środę, po różnych dyskusjach i zastanowieniu się, ten dzień będzie poprawiony na dzień weekendowy, czyli na sobotę – wyjaśnił wójt Andrzej Żołyński.
Radni jednogłośnie przegłosowali zaproponowane zmiany.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość

Najczęściej komentowane