SOMIANKA: Podatki jak w 2017

Powiat

SOMIANKA: Podatki jak w 2017

06.12.2017
autor: Elżbieta Borzymek
Radni na sesji 22 listopada zdecydowali, że podatki i opłaty lokalne w 2018 r. pozostaną na poziomie 2017 r. Na  program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. przeznaczyli 12.000 zł. 4.400 zł dotacji otrzyma Gmina Wyszków na udzielanie bezpłatnych porad w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie osobom uzależnionym i współuzależnionym, mieszkańcom gminy Somianka.   
 
Wójt Andrzej Żołyński zaproponował, by podatki i opłaty lokalne w 2018 obowiązywały jak w 2017 r., mimo że wskaźnik inflacji wynosi 1,9. – Stawki ustawowe wzrosły – zaznaczył wójt – mimo tego propozycja jest taka, by na terenie gminy pozostały w 2018 r. na dotychczasowy poziomie, czyli bez zmian. 
Radni zdecydowali natomiast o obniżeniu wysokości ceny skupu zboża, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego, do 52 zł/dt, czyli stawki obowiązującej w 2017 r. 
 
Bezpłatne konsultacje
 
Radni podjęli też uchwałę o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w 2018 r. w wys. 4.400 zł – Efektem tych działań jest zapewnienie bezpłatnych  konsultacji dla osób uzależnionych, współuzależnionych z terenu naszej gminy – mówiła na sesji Elżbieta Kuchta, szefowa GKRPA. – Zachęcam państwa sołtysów, radnych, do tego, żeby osoby, które mają problemy, szukałyby pomocy, a do was się zwróciły, kierować do punktu, który działa w Bibliotece Miejskiej w Wyszkowie.
AK Finanse 728x90 (23.10.2019)
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom