SOMIANKA: Podatki jak w 2017

Powiat

SOMIANKA: Podatki jak w 2017

06.12.2017
autor: Elżbieta Borzymek
Radni na sesji 22 listopada zdecydowali, że podatki i opłaty lokalne w 2018 r. pozostaną na poziomie 2017 r. Na  program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. przeznaczyli 12.000 zł. 4.400 zł dotacji otrzyma Gmina Wyszków na udzielanie bezpłatnych porad w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie osobom uzależnionym i współuzależnionym, mieszkańcom gminy Somianka.   
 
Wójt Andrzej Żołyński zaproponował, by podatki i opłaty lokalne w 2018 obowiązywały jak w 2017 r., mimo że wskaźnik inflacji wynosi 1,9. – Stawki ustawowe wzrosły – zaznaczył wójt – mimo tego propozycja jest taka, by na terenie gminy pozostały w 2018 r. na dotychczasowy poziomie, czyli bez zmian. 
Radni zdecydowali natomiast o obniżeniu wysokości ceny skupu zboża, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego, do 52 zł/dt, czyli stawki obowiązującej w 2017 r. 
 
Bezpłatne konsultacje
 
Radni podjęli też uchwałę o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w 2018 r. w wys. 4.400 zł – Efektem tych działań jest zapewnienie bezpłatnych  konsultacji dla osób uzależnionych, współuzależnionych z terenu naszej gminy – mówiła na sesji Elżbieta Kuchta, szefowa GKRPA. – Zachęcam państwa sołtysów, radnych, do tego, żeby osoby, które mają problemy, szukałyby pomocy, a do was się zwróciły, kierować do punktu, który działa w Bibliotece Miejskiej w Wyszkowie.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
manhattan