SOMIANKA: Pierwsze absolutorium

Powiat

SOMIANKA: Pierwsze absolutorium

09.06.2016
autor: Elżbieta Borzymek
Wójt Andrzej Żołyński jako pierwszy z włodarzy w powiecie, 27 maja, otrzymał absolutorium za 2015 r. Dochody gminy zostały wykonane prawie w 100% i wyniosły 31.074.310 zł, wydatki to kwota 29.845.099 zł, co stanowi prawie 97% planu.  
Budżet był rekordowo wysoki ze względu na inwestycję realizowaną w trzech gminach (także Zatory i Brańszczyk), której gmina Somianka była liderem. Polegała na montażu kolektorów słonecznych. Jej wartość to 12.137.215 zł, w tym dofinansowanie RPO WM – 8.490.554 zł.  Inwestycje 2015 r. w sumie kosztowały gminę 14.325.159 zł. Pozostałe ważniejsze inwestycje gminy:
- przebudowa drogi transportu rolnego w Wielęcinie (Henrysin) 274.276 zł (dofinansowanie z województwa 100.000 zł),
- zagospodarowanie placu zabaw w Kręgach (centru miejscowości) (154.049 zł, dofinansowanie 66.851 zł)
- przebudowa rynku, centrum Popowa Kościelnego (481.391 zł, dofinansowanie 180.995 zł),
- dofinansowanie budowy dogi powiatowej na odcinku Wyszków-Rybno-Somianka, etap I (800.000 zł)
- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku w Woli Mystkowskiej (33.713 zł)
- budowa punktów świetlnych (29.300 zł)
- dotacja na rekonstrukcję studni głębinowej nr 1 na ujęciu wody w Starych Wypychach oraz wymiana rur stalowych tłoczonych w studni głębinowej nr 2 SUW Stare Wypychy.
1 mln zł gmina wydała na wszelkie dokumentacje, m.in. dróg gminnych w miejscowościach: Ulasek, Jasieniec, Nowe Kozłowo, Popowo (ul. Zastodolna), Stare Kozłowo, Wólka Somiankowska, Jackowo Górne-Jackowo Dolne, Zdziebórz, Zdziebórz-Wólka Somiankowska, Somianka-Wólka Somiankowska, Kręgi, Nowe Wypychy-Stary Mystkówiec, Celinowo-Suwin (119.457 zł), budowa przydomowych oczyszczalni (85.521 zł), wykonanie planuzagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Huta Podgórna-Popowo A (24.907 zł).
Z pozostałych inwestycji m.in.: 14.614 zł kosztowały zakupy inwestycyjne w ramach programu Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 39.983 zł – zakup nieruchomości, 20.875 zł – dofinansowanie zakupu terenowego SUV dla Posterunku Policji w Somiance, 3.000 zł – samochodu operacyjnego dla PSP w Wyszkowie.
Wójt podziękował za wyrozumiałość, za współpracę urzędnikom, radnym i sołtysom. 
- Mam nadzieję, że jesteście państwo zadowoleni z inwestycji – zwrócił się do obecnych. – A jeśli nie, to mam nadzieję, że będziecie w kolejnych latach.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem wójtowi Andrzejowi Żolyńskiemu absolutorium za 2015 r. Kwiatami podziękowali mu radni, sołtysi i urzędnicy.
MajsterPlus728x240 (powtórzenie)
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Zitcom