SOMIANKA: Otwiera możliwości w wielu miejscowościach

Powiat

SOMIANKA: Otwiera możliwości w wielu miejscowościach

15.07.2020
autor: Elżbieta Borzymek
Uchwałę o uchwaleniu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka” radni przyjęli na sesji 26 czerwca. – Uchwalenie tego dokumentu otwiera nam możliwości w wielu miejscowościach  – zauważył wójt. – Będzie szansa, że wiele problemów mieszkańców uda się rozwiązać.
 
- Całego studium nie jesteśmy w stanie omówić z racji jego obszerności – zaznaczył na wstępie wójt Andrzej Żołyński.
Studium było wielokrotnie przedmiotem prac komisji. Kilka razy ten dokument był konsultowany i wykładany. Jednak wciąż pojawiają się jakieś zastrzeżenia. 
- Zawsze są jakieś uwagi, bo nie sposób wszystko uwzględnić – mówił wójt na sesji –   wszystkie te życzenia, które mieszkańcy składają. Bo siłą rzeczy musi być gdzieś postawiona linia. 
- Uchwalenie tego dokumentu otwiera nam możliwości w wielu miejscowościach, myślę tu głównie o Popowie-Letnisku. Taki był zamiar, żeby Popowo-Letnisko i Hutę Podgórną w pierwszym etapie ująć w planie i plan na obręb geodezyjny tych miejscowości był procedowany. Natomiast z chwilą, gdy chcieliśmy go uchwalić, było nieaktualne studium. Tego dokumentu nie można było kontynuować.
- Uchwalenie studium umożliwi dokończenie tego etapu pracy nad planem – zapowiedział Andrzej Żołyński. Studium pozostaje niedokończone, bo jego autorka, starsza osoba, zmarła.
- Pokłosiem będzie uchwalenie planu przynajmniej na Popowo-Letnisko – kontynuował wójt. – Najwięcej kłopotów z warunkami zabudowy generuje ten teren. Z racji też lasów, które są uwzględnione w ewidencji gruntów. Będzie szansa, że wiele problemów mieszkańców uda się rozwiązać.
Na podstawie tego dokumentu będzie można robić plany miejscowości.
- Studium ma to do siebie, że im dłużej się nad nim pracuje, tym bardziej się w jakiś sposób dezaktualizuje. Dziś po kilku latach pracy nad tym dokumentem wiemy, że będzie go trzeba w przyszłości aktualizować – zapowiedział włodarz gminy. – Na dziś to dokument kompromisowy – ocenił. – Sporo problemów, jeśli przejdzie dalszy proces legislacyjny (idzie do służb wojewody), pomoże rozwiązać.
Zaproszenie na mszę1
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość

Najczęściej komentowane

Zitcom