SOMIANKA: Ma powstać targowisko

Powiat

SOMIANKA: Ma powstać targowisko

24.09.2016
autor: Elżbieta Borzymek
Gmina kończy prace nad projektem Programu Rewitalizacji dla Gminy Somianka na lata 2016-2023, który jeszcze do 27 września będzie konsultowany z mieszkańcami. Jednym z zdań rewitalizacyjnych w tym projekcie jest budowa targowiska gminnego w Somiance-Parcelach na terenie za urzędem gminy (obok placu zabaw). Radni na sesji 14 września postanowili 15 tys. zł przeznaczyć na wykonanie projektu tego targowiska. 
Wójt Andrzej Żołyński, odpowiadając na zapytanie radnej Hanny Główczyk, przybliżył koncepcję targowiska. Jak każde ma promować sprzedaż lokalną. - Jedna idea, żeby handel skupić w jednym miejscu i druga, żeby magazyny za urzędem gminy nas nie straszyły – sprecyzował wójt. – Zakres jest taki, żeby stare budynki zburzyć, ustawić nowe odkryte wiaty (od strony tzw.  agronomówki) na drobny handel, a tam, gdzie jest wiata garażowa, postawić wiatę stalową z prawdziwego zdarzenia. 
Jak wyjaśnił wójt, mógłby się tam odbywać handel w razie niepogody. Poza tym duże plenerowe uroczystości, festyny, dożynki, miałyby do dyspozycji znacznie większy teren (obydwa place się ze sobą łączą – na fot.). 
- Czy nam się uda, to kolejny temat. Niemniej jednak takie próby będziemy podejmować, stąd kroki w celu wykonania projektu – zakończył.
Po wysłuchaniu wójta, radna Główczyk wyraziła zadowolenie, że plac będzie wielofunkcyjny.
W projekcie rewitalizacji w zakres zadania budowa targowiska wchodzą: wyburzenie starych budynków, budowa zamkniętej hali targowiskowej w wymiarach 48x9m, budowa otwartej wiaty o wymiarach 48x3m, utwardzenie placu z kostki, odwodnienie placu. Szacuje się, że ma to kosztować 1. 350.000 zł (środki własne i dotacja z RPO).
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom