SOMIANKA: Kręgi zamiast Wólki

Powiat

SOMIANKA: Kręgi zamiast Wólki

30.11.-0001
autor: Elżbieta Borzymek
Ostania sesja zwyczajna rady gminy odbyła się w remizie OSP w  Somiance. Radni przede wszystkim przegłosowali pakiet uchwał dotyczących czystości i porządku na terenie gminy. 
- Realizacja na ten rok jest niemożliwa – wójt mówił na sesji 29 czerwca o drodze w Wólce Somianowskiej, odpowiadając na zadane przez sołtys Grażynę Szczesną pytanie. – Zakładam, że ta inwestycja przejdzie dopiero na rok 2017 z racji tej, że przeciągają się podziały geodezyjne, dokumentacja się ślimaczy, niestety. To jedna mieszkanka opóźniła proces. Ten rok jest nierealny, ale przyszły jak najbardziej – zapewnił.
- Skoro została wyjaśniona sprawa z Wólką, czy można przenieść środki na drogę w Kręgach? – 
zapytała radna Beata Polak
- Kwota i długość planowana w Wólce jest praktycznie taka sama jak w Kręgach, ok. 600 m. Wystarczyłoby więc zmieć nazwę z Wólki Somiankowskiej na Kręgi – odpowiedział wójt – 
i wtedy można ogłaszać przetarg. To dosyć dobry rok, jeśli chodzi o ceny – dodał.
Przewodniczący zarządził głosowanie, proponowana zmiana przeszła przy 1 głosie wstrzym. się.
Dług gminy zmniejszył się o kwotę umorzonej pożyczki  z WFOŚiGW, czyli o 48.927 zł. Gmina otrzymała dotację na drogę w Jackowie Górnym w wys. 31.880 zł z tzw. schetynówki.
Zgonie z ustaleniami, gmina przekaże powiatowi 200 tys. zł na drogę Ostrowy-Nowe Kręgi. Uchwała w tej sprawie została podjęta na sesji nadzwyczajnej 19 lipca. 29.122 zł będzie kosztowało przygotowanie dokumentacji na drogę w Jankach. Po zmianach zatwierdzonych 19 lipca dochody gminy osiągnęły kwotę 22.373.534 zł, w tym bieżące 21.261.225 zł, majątkowe – 1.112.309 zł. 
Wydatki wynoszą 22.152.264 zł, w tym bieżące 19.507.079 zł, majątkowe – 2.645.185 zł.
Radni nadali jednej z ulic w Popowie- Parcelach nazwę Przytulna.
Przychylili się też do prośby starostwa, by gmina zrzekła się odszkodowania za drogę.
- Dotyczy to drogi wewnętrznej, która jest własnością gm. Somianka, a leży na terenie gm. Wyszków – wyjaśnił Andrzej Żołyński. – Gminy dokonywały zamiany gruntów; tzw. działki gulczewskie. Ta droga wtedy (w 2000 r.) umknęła. Starosta prosi o zrzeczenie się odszkodowania (pow. 0,0113 ha).
Elżbieta Kuchta przypomniała, że gmina miała 18 miesięcy na uchwalenie jednolitego regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie, a czas na podjecie stosownej uchwały mija 31 lipca. 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który uznał, że jej zapisy są zgodne z ustawą.
Wszystkie uchwały związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zostały przyjęte.
Fotobudka star - poziom
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gaztkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gaztkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gaztkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
manhattan
fotobudka star