SOMIANKA: Kręgi zamiast Wólki

Powiat

SOMIANKA: Kręgi zamiast Wólki

30.11.-0001
autor: Elżbieta Borzymek
Ostania sesja zwyczajna rady gminy odbyła się w remizie OSP w  Somiance. Radni przede wszystkim przegłosowali pakiet uchwał dotyczących czystości i porządku na terenie gminy. 
- Realizacja na ten rok jest niemożliwa – wójt mówił na sesji 29 czerwca o drodze w Wólce Somianowskiej, odpowiadając na zadane przez sołtys Grażynę Szczesną pytanie. – Zakładam, że ta inwestycja przejdzie dopiero na rok 2017 z racji tej, że przeciągają się podziały geodezyjne, dokumentacja się ślimaczy, niestety. To jedna mieszkanka opóźniła proces. Ten rok jest nierealny, ale przyszły jak najbardziej – zapewnił.
- Skoro została wyjaśniona sprawa z Wólką, czy można przenieść środki na drogę w Kręgach? – 
zapytała radna Beata Polak
- Kwota i długość planowana w Wólce jest praktycznie taka sama jak w Kręgach, ok. 600 m. Wystarczyłoby więc zmieć nazwę z Wólki Somiankowskiej na Kręgi – odpowiedział wójt – 
i wtedy można ogłaszać przetarg. To dosyć dobry rok, jeśli chodzi o ceny – dodał.
Przewodniczący zarządził głosowanie, proponowana zmiana przeszła przy 1 głosie wstrzym. się.
Dług gminy zmniejszył się o kwotę umorzonej pożyczki  z WFOŚiGW, czyli o 48.927 zł. Gmina otrzymała dotację na drogę w Jackowie Górnym w wys. 31.880 zł z tzw. schetynówki.
Zgonie z ustaleniami, gmina przekaże powiatowi 200 tys. zł na drogę Ostrowy-Nowe Kręgi. Uchwała w tej sprawie została podjęta na sesji nadzwyczajnej 19 lipca. 29.122 zł będzie kosztowało przygotowanie dokumentacji na drogę w Jankach. Po zmianach zatwierdzonych 19 lipca dochody gminy osiągnęły kwotę 22.373.534 zł, w tym bieżące 21.261.225 zł, majątkowe – 1.112.309 zł. 
Wydatki wynoszą 22.152.264 zł, w tym bieżące 19.507.079 zł, majątkowe – 2.645.185 zł.
Radni nadali jednej z ulic w Popowie- Parcelach nazwę Przytulna.
Przychylili się też do prośby starostwa, by gmina zrzekła się odszkodowania za drogę.
- Dotyczy to drogi wewnętrznej, która jest własnością gm. Somianka, a leży na terenie gm. Wyszków – wyjaśnił Andrzej Żołyński. – Gminy dokonywały zamiany gruntów; tzw. działki gulczewskie. Ta droga wtedy (w 2000 r.) umknęła. Starosta prosi o zrzeczenie się odszkodowania (pow. 0,0113 ha).
Elżbieta Kuchta przypomniała, że gmina miała 18 miesięcy na uchwalenie jednolitego regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie, a czas na podjecie stosownej uchwały mija 31 lipca. 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który uznał, że jej zapisy są zgodne z ustawą.
Wszystkie uchwały związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zostały przyjęte.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom

Najczęściej komentowane

Zitcom