SOMIANKA: Dla Niepodległej (foto)

Powiat

SOMIANKA: Dla Niepodległej (foto)

01.10.2018
autor: Elżbieta Borzymek
- Jest to sesja uroczysta, poświęcona 100-leciu odzyskania niepodległości – rozpoczął obrady LIII Sesji Rady Gminy w Somiance, 26 września 2018 r., przewodniczący rady Krzysztof Rakowski. Sesja, wyjątkowo, odbyła się w Szkole Podstawowej w Woli Mystkowskiej, a byli na niej obecni, oprócz jak zawsze radnych i sołtysów, także uczniowie starszych klas gminnych szkół mieszkańcy i zaproszeni goście. Po wysłuchaniu wykładu prof. Odziemkowskiego „Etos walki i czynu nigdy nie wygasły”, obecni wysłuchali patriotycznego koncertu „Niepodległej ballady i pieśni”.
 
Zanim rozpoczęła się część uroczysta, uczniowie mogli obserwować typowe obrady sesji. Wysłuchali informacji wójta Andrzeja Żołyńskiego o propozycjach zmian w budżecie gminy. Potem przewodniczący rady odczytał teksty uchwał, a radni przystąpili do głosowania. Wszyscy podnieśli rękę za tym, by otrzymane dotacje przeznaczyć: dla jednostek OSP – na wyposażenie i sprzęt ratowniczy (11.880 zł ) oraz szkół – na pomoce dydaktyczne (31.390 zł).
Pierwszym punktem uroczystej części sesji był wykład „Etos walki i czynu nigdy nie wygasły”, który wygłosił historyk, profesor UKSW Janusz Odziemkowski. Przedstawiła go dyrektor szkoły Monika Kluczek. 
– „Święta miłości kochanej Ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe” – wykładowca przypomniał pierwsze słowa „Hymnu do miłości ojczyzny” Ignacego Krasickiego, „napisanego w czasach, kiedy Polska chyliła się ku upadkowi, u schyłku XVIII w.”. – Tymi słowami rozpoczynali dzień kadeci Szkoły Rycerskiej, utworzonej prze króla Stanisława Poniatowskiego. Walczyli na różnych frontach, służyli ojczyźnie, niektórzy zdobyli sławę nieśmiertelną. Profesor wymienił kilka nazwisk: Tadeusz Kościuszko, Jakub Jasiński, gen Józef Sowiński. – Było to pokolenie, które podejmie walkę pozornie beznadziejną, by ocalić Ojczyznę – mówił. – To była epoka, w której wytworzył się etos walki. Czujesz się Polakiem, musisz być gotowy do walki.
I to przesłanie przekazywały sobie kolejne pokolenia; Polacy walczący w Legionach Dąbrowskiego, powstaniu listopadowym i powstaniu styczniowym. Szabla stała się godłem wolności. Po upadku powstania styczniowego wkradło się zwątpienie do etosu walki. Pojawiła się druga droga walki o Polskę – pozytywistyczna, polegająca na obronie języka polskiego, szkoły, kultury, własności narodowej. – Tak budowano nowoczesny naród, w wielkim trudzie, pod zaborami – podkreślił hstoryk. 
Potem przyszedł czas na Piłsudskiego i jego legiony. Ich rola polegała na przypominaniu Europie o Polsce. – Dzięki legionom, ich męstwu wróciła wiara w sens walki – zauważył profesor. – Zaczęto mówić o Polsce. 
W 1918 r. powstała Polska niepodległa, ale decydujący, jego zdaniem, był rok 1920. – Jesteśmy spadkobiercami pięknej tradycji, historii narodowej. Możemy być z niej dumni. Każde pokolenie ryzykowało życie dla idei wolności i niepodległości – podkreślił, kończąc wykład, Janusz Odziemkowski. 
Andrzej Zbyszyński, prezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej „Nie daj się nudzie”, zaprosił na patriotyczną, muzyczną wędrówkę. W koncercie „Niepodległej ballady i pieśni”, którego organizatorem jest stowarzyszenie, utwory patriotyczne z różnych epok zaśpiewali: Arleta Lemańska, Patrycja Florczak i Wojciech Bardowski.
- My pokolenia, które nie znały wojny, jesteśmy zobowiązani, żeby do niej nie doszło – zaznaczył przewodniczący rady Krzysztof Rakowski, dziękując za udział w uroczystej sesji, a wykonawcom za piękny koncert.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
ZABRODZIE: Ta droga rodziła się w mękach (foto)

ZABRODZIE: Ta droga rodziła się w mękach (foto)

W piątek 20 kwietnia została oficjalnie otwarta droga gminna transportu rolnego w Słopsku. Ten odcinek ul. Kolonijnej o długości 715 m.b. i szerokości 5 m, z poboczami szer. 0,75 m kosztował ponad pół miliona zł.
zobacz więcej
DŁUGOSIODŁO: Wiedzą, jak zapobiegać pożarom (foto)

DŁUGOSIODŁO: Wiedzą, jak zapobiegać pożarom (foto)

Młodzież z czterech szkół wzięła udział w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem i fundatorem nagród było Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Trzecia hala sportowa w gminie (foto)

RZĄŚNIK: Trzecia hala sportowa w gminie (foto)

8 lutego 2018 r. stanie się jedną z ważniejszych dat w historii Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Trzaskoma w Porządziu – tego dnia została oficjalnie otwarta hala sportowa. Uczniowie śpiewem i tańcem wyrazili radość, że ich marzenie spełniło się. Goście chwalili gminę za inwestycję, która będzie służyła nie tylko uczniom, ale całej lokalnej społeczności,  jako miejsce zmagań sportowych, imprez rekreacyjnych oraz kulturalnych.
zobacz więcej
SOMIANKA: Trzy turnusy półkolonii (foto)

SOMIANKA: Trzy turnusy półkolonii (foto)

Pierwszy tydzień atrakcji, spotkań i wyjazdów za nami, drugi się rozpoczął, a trzeci przed nami.  W I turnusie półkolonii uczestniczyło 45 dzieciaków w wieku 7-12 lat. Łącznie w półkoloniach weźmie udział 135 dzieciaków, każdy z nich otrzyma dofinansowanie w kwocie 100 zł od wójta gminy. 
zobacz więcej
mrówka - nowe godziny
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
manhattan
manhattan