SOMIANKA: Dla Niepodległej (foto)

Powiat

SOMIANKA: Dla Niepodległej (foto)

01.10.2018
autor: Elżbieta Borzymek
- Jest to sesja uroczysta, poświęcona 100-leciu odzyskania niepodległości – rozpoczął obrady LIII Sesji Rady Gminy w Somiance, 26 września 2018 r., przewodniczący rady Krzysztof Rakowski. Sesja, wyjątkowo, odbyła się w Szkole Podstawowej w Woli Mystkowskiej, a byli na niej obecni, oprócz jak zawsze radnych i sołtysów, także uczniowie starszych klas gminnych szkół mieszkańcy i zaproszeni goście. Po wysłuchaniu wykładu prof. Odziemkowskiego „Etos walki i czynu nigdy nie wygasły”, obecni wysłuchali patriotycznego koncertu „Niepodległej ballady i pieśni”.
 
Zanim rozpoczęła się część uroczysta, uczniowie mogli obserwować typowe obrady sesji. Wysłuchali informacji wójta Andrzeja Żołyńskiego o propozycjach zmian w budżecie gminy. Potem przewodniczący rady odczytał teksty uchwał, a radni przystąpili do głosowania. Wszyscy podnieśli rękę za tym, by otrzymane dotacje przeznaczyć: dla jednostek OSP – na wyposażenie i sprzęt ratowniczy (11.880 zł ) oraz szkół – na pomoce dydaktyczne (31.390 zł).
Pierwszym punktem uroczystej części sesji był wykład „Etos walki i czynu nigdy nie wygasły”, który wygłosił historyk, profesor UKSW Janusz Odziemkowski. Przedstawiła go dyrektor szkoły Monika Kluczek. 
– „Święta miłości kochanej Ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe” – wykładowca przypomniał pierwsze słowa „Hymnu do miłości ojczyzny” Ignacego Krasickiego, „napisanego w czasach, kiedy Polska chyliła się ku upadkowi, u schyłku XVIII w.”. – Tymi słowami rozpoczynali dzień kadeci Szkoły Rycerskiej, utworzonej prze króla Stanisława Poniatowskiego. Walczyli na różnych frontach, służyli ojczyźnie, niektórzy zdobyli sławę nieśmiertelną. Profesor wymienił kilka nazwisk: Tadeusz Kościuszko, Jakub Jasiński, gen Józef Sowiński. – Było to pokolenie, które podejmie walkę pozornie beznadziejną, by ocalić Ojczyznę – mówił. – To była epoka, w której wytworzył się etos walki. Czujesz się Polakiem, musisz być gotowy do walki.
I to przesłanie przekazywały sobie kolejne pokolenia; Polacy walczący w Legionach Dąbrowskiego, powstaniu listopadowym i powstaniu styczniowym. Szabla stała się godłem wolności. Po upadku powstania styczniowego wkradło się zwątpienie do etosu walki. Pojawiła się druga droga walki o Polskę – pozytywistyczna, polegająca na obronie języka polskiego, szkoły, kultury, własności narodowej. – Tak budowano nowoczesny naród, w wielkim trudzie, pod zaborami – podkreślił hstoryk. 
Potem przyszedł czas na Piłsudskiego i jego legiony. Ich rola polegała na przypominaniu Europie o Polsce. – Dzięki legionom, ich męstwu wróciła wiara w sens walki – zauważył profesor. – Zaczęto mówić o Polsce. 
W 1918 r. powstała Polska niepodległa, ale decydujący, jego zdaniem, był rok 1920. – Jesteśmy spadkobiercami pięknej tradycji, historii narodowej. Możemy być z niej dumni. Każde pokolenie ryzykowało życie dla idei wolności i niepodległości – podkreślił, kończąc wykład, Janusz Odziemkowski. 
Andrzej Zbyszyński, prezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej „Nie daj się nudzie”, zaprosił na patriotyczną, muzyczną wędrówkę. W koncercie „Niepodległej ballady i pieśni”, którego organizatorem jest stowarzyszenie, utwory patriotyczne z różnych epok zaśpiewali: Arleta Lemańska, Patrycja Florczak i Wojciech Bardowski.
- My pokolenia, które nie znały wojny, jesteśmy zobowiązani, żeby do niej nie doszło – zaznaczył przewodniczący rady Krzysztof Rakowski, dziękując za udział w uroczystej sesji, a wykonawcom za piękny koncert.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
RZĄŚNIK: Spotkanie z lekarzem weterynarii

RZĄŚNIK: Spotkanie z lekarzem weterynarii

Klasy I- III oraz oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej w Komorowie spotkały się  z lekarzem weterynarii Tomaszem Lendziszewskim. Dzięki temu poznały pracę weterynarza i wzbogaciły swoją wiedzę na temat pielęgnacji zwierząt domowych.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Będzie pomoc dla rodzin

BRAŃSZCZYK: Będzie pomoc dla rodzin

Zakończył się nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Pracownik został zatrudniony na umowę - zlecenie od 1 sierpnia do końca roku. 
zobacz więcej
ZABRODZIE: Byliśmy zbyt pobłażliwi (foto)

ZABRODZIE: Byliśmy zbyt pobłażliwi (foto)

Druga dyskusja publiczna nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie odbyła się 20 października w GOK. O projekcie mówili: wójt Tadeusz Michalik, naczelnik wydziału rozwoju gminy Jan Getka oraz projektant studium Bartosz Rosłon. Uwagi do projektu, na specjalnym formularzu, będzie można składać od 10 do 30 listopada.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Jeśli zaczniemy się boksować, do niczego nie dojdziemy

ZABRODZIE: Jeśli zaczniemy się boksować, do niczego nie dojdziemy

W urzędzie gminy jest wyłożony projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Projekt zakłada utworzenie znacznego obszaru pod działalność usługową i przemysłową. Część gminy ma być uznana za teren zagrożony powodzią, czego konsekwencją jest bezwzględny zakaz jakiegokolwiek budownictwa.  – Prosiłem radnych, byśmy globalnie spojrzeli na całą gminę. Każdy ma prywatne interesy w studium, ale po to jesteśmy, by działać na rzecz całej gminy. Jeśli zaczniemy się boksować, do niczego nie dojdziemy – apelował wójt Tadeusz Michalik.
zobacz więcej
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku

Sonda

Kto, Twoim zdaniem, wygrał debatę kandydatów na burmistrza?
(Materiały z debaty na naszej stronie www i naszym kanale YT)
22.24% (193 głosów)
29.03% (252 głosów)
7.03% (61 głosów)
7.03% (61 głosów)
34.68% (301 głosów)