Kampania antynowotworowa (sfinansowano ze środków EPL)
SOMIANKA: Czy gmina racjonalnie wydała pieniądze na walkę z COVID-19?

Powiat

SOMIANKA: Czy gmina racjonalnie wydała pieniądze na walkę z COVID-19?

16.11.2020
autor: Elżbieta Borzymek
Gmina Somianka odpowiedziała na petycję Inicjatywy „Zmieniajmy Gminy na Lepsze – Dbajmy o zdrowie mieszkańców – Jawność – Transparentność – Uczciwa Konkurencja w Gminach”, którą otrzymała drogą mejlową 2 listopada. Autorzy petycji chcą wiedzieć, ile pieniędzy gmina wydała na środki ochronne walki z COVID-19 i czy miały one m.in. wymagane certyfikaty. 
 
Autorzy petycji są zdania, że rząd walczy efektywnie z epidemią, natomiast po analizie już otrzymanych odpowiedzi na petycję stawiają tezę, że w jednostkach samorządu terytorialnego widać czasem nieracjonalne zachowania
Autorów petycji niepokoi, że duża część gmin m.in. dokonała zakupu rzeczonych maseczek i płynów bez odpowiednich weryfikacji certyfikatów norm typu EN 14683”, że  „na początku pandemii zakupywały duże ilości maseczek bawełnianych – bez żadnych certyfikatów – sic!.
Jesteśmy przekonani, że nie stało się to z powodu złej woli czy świadomego działania” – czytamy dalej – „ale z powodu tego, że decyzje były podejmowane pod presją czasu, nikt o ten obszar nie pytał (...) Dlatego uważamy, że to czas, aby zadawać pytania, sprawdzać etc. – tym bardziej, że chodzi o nasze pieniądze (podatników) i bezpieczeństwo nas wszystkich.
 
Odpowiedź gminy na pytania zawarte w petycji: 
      
1) „W ciągu ostatnich 8 miesięcy na zakup środków ochronnych w związku ze zwalczaniem COVId-19, wydatkowała (gmina) kwotę 10.406 zł”.
 
2) Na wydatkowaną kwotę składają się koszty zakupów: mydła antybakteryjnego – 269,86 zł, dozownika – 282,17 zł, żeli bakteriobójczych i grzybobójczych – 952,02 zł, płynu dezynfekcji rąk i powierzchni – 120 zł, maseczek ochronnych jednorazowych – 6.068,40 zł, maseczek wielokrotnego użytku – 1.200 zł, rękawic nitrylowych – 122,95 zł, rękawic gumowych – 210,60 zł, półprzyłbic – 1.180 zł.
 
3) „Użytkownikami zakupionych środków są: pracownicy Urzędu Gminy, interesanci, strażacy OSP, radni, sołtysi. Jednostki organizacyjne (w tym szkoły) samodzielnie realizują zakupy środków ochronnych”. 
 
4) „Zakupywane środki dezynfekcyjne posiadają normy PN-EN 1500:2002 oraz PN-EN 13697:2002. Środki ochronne posiadają karty charakterystyki. Środki do dezynfekcji mają pozwolenie na obrót produktem biobójczym 0007/TP/20, 7802/19. Cześć maseczek jednorazowych oraz wielorazowych nie posiada informacji o spełnieniu stosownych norm”.
 
5) „Dbałość o komfort osób/dzieci przebywających w szkołach i przedszkolach należy do zadań kierowników placówek szkolno-przedszkolnych”. 
 
6) „Pracownicy gminnych ZOZ-ów, nauczyciele oraz kadra w szkołach nie są odbiorcami środków ochronnych. Kierownicy ww. placówek zakupują środki ochronne samodzielnie z pominięciem Urzędu Gminy”.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość