SOMIANKA, BRAŃSZCZYK: Nadal przyjmowane są zgłoszenia na OZE

Powiat

SOMIANKA, BRAŃSZCZYK: Nadal przyjmowane są zgłoszenia na OZE

07.06.2017
autor: Elżbieta Borzymek (opr.)
Gmina Somianka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu ogółem wynosi 15.231.020 zł, wydatki kwalifikowane – 7.115.886 zł, dofinansowanie – 5.432.979 zł. Nadal przyjmowane są zgłoszenia od zainteresowanych – termin upływa 20 czerwca.
Projekt polegać będzie na rozproszonym instalowaniu 930 kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych na terenach wiejskich trzech gmin partnerskich: Somianka, Zatory, Brańszczyk oraz montażu na 3 budynkach użyteczności publicznej pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych. Instalacje solarne będą na posesjach prywatnych, pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej. 
Zostaną też wykonane 3 tablice informacyjne i 3 pamiątkowe dla wszystkich gmin partnerskich informujące o zrealizowaniu projektu z udziałem funduszy europejskich oraz zadania związane z edukacją ekologiczną, przygotowaniem i rozstrzygnięciem przetargu.
Celem projektu będzie zwiększenie zdolności wytwarzania w gospodarstwach i instytucjach publicznych gmin partnerskich energii odnawialnej, ograniczenie nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących ze spalania konwencjonalnych źródeł energii, wzrost produkcji energii elektrycznej z nowych instalacji OZE w budynkach publicznych. 
Zakończenie realizacji projektu – 31 lipca 2018 r.
Wielkość zestawów (podany jest koszt netto; dochodzi VAT – na dachu lub elewacji budynku mieszkalnego 8%, na gruncie 23%):
Zestaw A: 1-2 użytkowników, 2 panele, pojemność zbiornika na wodę 300 l – koszt 4.000 zł
Zestaw B: 3-4 użytkowników, 3 panele, zbiornik 400 l – 5.000 zł
Zestaw C: 5-7 użytkowników, 4 panele, zbiornik 500 l – 6.000 zł 
Zestaw D: 8-9 użytkowników, 5 paneli, zbiornik 600 l – 7.000 zł 
Zestaw E: 10 i więcej użytkowników, 6 i więcej paneli, zbiornik 700 l i więcej – 8.000zł 
Zestaw solarny posłuży do podgrzania ciepłej wody użytkowej w indywidualnych gospodarstwach domowych. Prądem zasilana jest jedynie mała pompa obiegu solarnego, a pozyskiwana darmowa energia słoneczną.
Zgłoszenia przyjmowane są:
  • Urząd Gminy w Somiance: pokój nr 11; tel. 29 74 187 90 wew. 54
  • Urząd Gminy w Brańszczyku: pokój nr 12; tel. 29 59 29 330 lub 29 59 29 331.
PBS Wyszków - wygodny kredyt - RRSO
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom