RZĄŚNIK: Wymiana urządzeń grzewczych?

Powiat

RZĄŚNIK: Wymiana urządzeń grzewczych?

10.04.2018
autor: Opr. EB
Gmina Rząśnik rozważa udział w konkursie na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych w domach na terenie gminy. Warunkiem jest zgłoszenie się w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia do godz.16 minimum 30 osób zainteresowanych udziałem w projekcie. 
 
Do 23 kwietnia trwa nabór deklaracji mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie na konkurs organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w ramach którego wyłonione zostaną gminy, które otrzymają dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych wydatkowanych na zakup, dostawę i montaż określonych instalacji grzewczych.
 
W ramach projektu możliwy jest zakup oraz montaż kotłów ekologicznych i efektywnych energetycznie (tzw. klasa 5) – wykorzystujących energię pochodzącą z:
• biomasy 
- kocioł na pellet oraz kocioł zgazowujący drewno (na drewno opałowe),
• gazu 
- również w wariancie z zasobnikiem na paliwo (przy czym koszt samego zasobnika nie może zostać objęty dofinansowaniem),
• oleju,
• a także energię elektryczną 
- kocioł elektryczny.
 
Każdy zamontowany kocioł powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy to kotłów zgazowujących drewno) i nie powinien posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
Szacowane koszty wykonania każdej z opisywanych instalacji (w kolejności: rodzaj instalacji, koszt netto i wysokość wkładu własnego): kocioł na pellet 10 kW, 10.000 zł i 2.000 zł, kocioł na pellet 20 kW, 11.500 zł i 2.300 zł, kocioł zgazowujący drewno 25 kW, 11.800 zł i 2.360 zł, kocioł olejowy 15 kW, 9.000 zł i 1.800 zł, kocioł gazowy 21 kW, 10.000 zł i 2.000 zł.
Wskazane wyżej warianty są przykładowe. Finalna moc instalacji zostanie każdorazowo ustalona indywidualnie. Podane koszty mają charakter orientacyjny – ostateczny poziom zostanie określony w procedurze przetargowej. Po stronie mieszkańca pozostanie należny 
podatek VAT – 8% (lub 23%).
Uczestnictwo w projekcie wiąże się z koniecznością opracowania świadectwa energetycznego (koszt 200-500 zł).
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobowiązane do wypełnienia i osobistego złożenia w Urzędzie Gminy w Rząśniku  (ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik) deklaracji uczestnictwa w projekcie. Formularze deklaracji dostępne są w urzędzie gminy oraz na stronie www.rzasnik.pl 
Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej w 2019 roku.
Adam Mróz
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku

Sonda

Kto, Twoim zdaniem, wygrał debatę kandydatów na burmistrza?
(Materiały z debaty na naszej stronie www i naszym kanale YT)
22.69% (184 głosów)
29.84% (242 głosów)
7.27% (59 głosów)
6.78% (55 głosów)
33.42% (271 głosów)
manhattan
manhattan