RZĄŚNIK: Tylko te zmiany, które muszą być (foto)

Powiat

RZĄŚNIK: Tylko te zmiany, które muszą być (foto)

03.11.2018
autor: Elżbieta Borzymek
Na sesji 11 października radni przegłosowali konieczne zmiany w statucie gminy. Wiążą się one z ustawą sejmową, uchwaloną 18 stycznia br., dotyczącą zwiększenia udziału obywateli w funkcjonowaniu samorządu. – Zmiany, które proponujemy teraz wprowadzić, to tylko te zmiany, które muszą być – wyjaśnił sekretarz gminy. Wójt, ponieważ była to ostatnia sesja przed wyborami, podziękował radnym za 4-letnią współpracę.   
 
Sekretarz gminy Karol Kołakowski doprecyzował, że Ustawa z 18 stycznia 2018 r. zwiększająca udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła zmiany też w Ustawie o samorządzie gminnym. Wymaga to wprowadzenia zmian w statucie gminy. – Żeby zapisy były zgodne ze znowelizowaną ustawą – mówił sekretarz na sesji. 
Zaproponował, żeby – ze względu na to, że tradycją są już trzy komisje w radzie gminy, a powstał obowiązek utworzenia komisji skarg, wniosków i petycji, poza również obligatoryjną komisją rewizyjną – trzecia komisja łączyła dwie dotychczasowe i otrzymała nazwę: edukacji, rolnictwa i rozwoju gminy. – Bo chcemy, żeby gmina się rozwijała – dodał sekretarz.
Wymienił inne konieczne z mocy ustawy zmiany w statucie, m.in. że rada może wystąpić o odwołanie wójta nawet, jeśli uzyska on absolutorium (z wnioskiem na piśmie może wystąpić 1/4 ustawowego składu rady), że jest obowiązek rejestracji obrazu i dźwięku z tego, co dzieje się na sesji, archiwizacja i udostępnienie w BIP-ie (gmina zakupiła już odpowiedni sprzęt rejestrujący). 
Radna Marzena Wielgolewska zapytała, dlaczego zlikwidowana została komisja oświaty i czym kierował się zastępca wójta, odpowiedzialny za gminną oświatę.
- Komisja jest. To nie jest moja inicjatywa – odpowiedział Paweł Abramczyk, nawiązując do połączenia dwóch komisji w jedną.
- To czyja? Sprzątaczki? – dopytywała Marzena Wielgolewska. – Dlaczego pan jej nie bronił, przecież pan jest specjalistą.
- Nie chcemy tworzyć wielu komisji, żeby radni nie musieli być w 2-3 komisjach, bo byłoby to dla nich nudne – kontynuował wyjaśnienia sekretarz gminy. – W każdej komisji będzie 5 osób.
Przypomniał, że statut gminy został uchwalony w 2002 r. i zapewne nowa rada będzie musiała go uchylić i przyjąć nowy. 
W głosowaniu za wprowadzeniem zmian w statucie trzy osoby wstrzymały się od głosu (wraz z Marzeną Wielgolewską Jolanta Deptuła i Sławomir Mróz).
Była to ostatnia sesja przed wyborami samorządowymi, więc wójt złożył podziękowania radnym za 4-letnią współpracę. 
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
manhattan