RZĄŚNIK: Szkody spowodowane suszą

Powiat

RZĄŚNIK: Szkody spowodowane suszą

06.07.2018
autor: opr. EB
W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy na terenie całego województwa mazowieckiego, istnieje możliwość składania wniosków przez rolników o oszacowanie szkód spowodowanych suszą. Zainteresowani rolnicy proszeni są o składanie wniosków do Urzędu Gminy Rząśnik do 10 lipca (wtorek). 
 
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności bezpośrednie oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.
Ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.
Procedurze szacowania szkód nie podlegają uprawy, których weryfikacja nie jest możliwa na miejscu wystąpienia szkód, z uwagi na wcześniejszą likwidację przez rolnika.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom