RZĄŚNIK: Prosimy o dofinansowanie potrzeb placówki

Powiat

RZĄŚNIK: Prosimy o dofinansowanie potrzeb placówki

15.02.2017
autor: Elżbieta Borzymek, fot. http://pspbielino.superszkolna.pl
Na zakończenie sesji rady gminy, która odbyła się 14 lutego, przewodniczący rady Krzysztof Soliwoda odczyta list, którą mieszkańcy sołectw, należących do obwodu Szkoły Podstawowej w Bielinie, skierowali do rady gminy. Zwracaj się w nim z prośbą o dofinansowanie modernizacji budynku szkoły, która w tym roku obchodzić będzie 55-lecie.
Oto treść listu:
Jaka społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinie,  zwracamy się z prośbą o podjęcie działań w zakresie modernizacji naszej szkoły. W pierwszej kolejności dotyczy to adaptacji strychu na pomieszczenia użytkowe, czyli na bibliotekę, świetlicę oraz salę lekcyjną, a następnie rozbudowę małej sali gimnastycznej.
Prośba nasza wynika  z troski o poprawę warunków naszych dzieci i uczniów. 
Szkoła w tym roku będzie miała 55 lat, dlatego też, jako kontynuatorzy działań naszych dziadków i rodziców,  chcemy podjąć wspólną inicjatywę  wszystkich sołectw obwodu naszej szkoły, aby dokonać jej częściowej modernizacji i rozbudowy..
Jako społeczność lokalna chcemy skierować wszystkie środki przeznaczone do dyspozycji mieszkańców na rzecz tej sprawy. 
Bardzo prosimy o dofinansowanie potrzeb naszej placówki.
Podpisy mieszkańców
Po sesji o liście rozmawialiśmy z wójtem Pawłem Kołodziejskim. 
- W Bielinie będziemy podejmować działania – zapowiada Paweł Kołodziejski. – Jeszcze w tej chwili nie ma zagrożenia, że zabraknie miejsca w szkole, ale dla komfortu pewnego są potrzebne.
Ale dlaczego to wyszło od społeczeństwa?
- Nie wiem. Dzisiaj, jak przyszli do mnie sołtysi i pani dyrektor, ja już wiedziałem o tym spotkaniu, powiedziałem: „Proszę państwa, czułem się troszeczkę nie w porządku, jakbym nie uszanował was”. „Ale nie, panie wójcie, my wiedzieliśmy, że pan nie był powiadomiony, zaproszony”. Natomiast nie przyjmuję tego za złą monetę. Porozmawialiśmy i będziemy szukać środków. Chcą przekazać fundusze sołeckie. 
Ale na ten rok fundusze sołeckie są już zaplanowane...
- Teraz w ciągu roku można zmieniać przeznaczenie tego funduszu. Jakbyśmy resztę pieniążków na wykonanie tej inwestycji mieli, to próbowalibyśmy jeszcze w tym roku.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom