RZĄŚNIK: Nie tylko o drogach

Powiat

RZĄŚNIK: Nie tylko o drogach

13.04.2017
autor: Elżbieta Borzymek
Radni na sesji 28 marca rozmawiali o możliwości poprawy stanu drogi powiatowej  od Leszczydołu do Porządzia. Podnieśli opłaty za zajęcie pasa drogowego. Przyjęli też, jak co roku, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
- Pismo poszło i będziemy usilnie lobbować w powiecie, żeby ten odcinek od Leszczydołu do Porządzia znowu zgłosił do Narodowego Programu Dróg Lokalnych – poinformował sekretarz gminy Karol Kołakowski. 
Jak wyjaśnił, wtedy dofinansowanie gminy byłoby dużo niższe. Kosztorys jest na ok. 600 tys. zł.
- Tydzień temu miałam komisją i chyba 200 tys. zł daje nadleśnictwo, 200 tys. zł powiat – włączyła się radna powiatowa Renata Rębała. 
 
Więcej za zajęcia pasa drogowego
 
Przegłosowane stawki są na poziomie tych, jakie obowiązują w sąsiednich gminach: opłata dzienna za zajęcie pasa drogowego do połowy jezdni na drogach utwardzonych na czas robot 6 zł, szersze zajęcie – 10 zł za dobę (maksymalna ustawowo 20 zł), za umieszczenie urządzeń na drogach utwardzonych 90 zł (maksymalnie 200 zł), na poboczach i drogach nieutwardzonych – 50 zł. – Żebyśmy nie osiągali niższych dochodów niż sąsiednie gminy – argumentował sekretarz Kołakowski.
Opłat tych właściwie nie płacą mieszkańcy indywidualni. Za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z ruchem drogowym  99% płaci PGR. Na każde zajęcie pasa czy umieszczenie urządzeń jest wydawana decyzja.
 
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
 
- Taki program powinien być uchwalany na kilka lat, a nie co roku – uważa przewodniczący rady Krzysztof Soliwoda
Przyjęty przez radnych „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt” jest właściwie taki sam jak w latach poprzednich. Był konsultowany z zarządem Koła Łowieckiego Lis, był też poddany konsultacjom społecznym. Nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.
 
Fundusz sołecki pozostaje
 
Fundusz sołecki, ponieważ nie została podjęta uchwała, pozostał na 2018 rok. Wg obowiązujących przepisów, jeśli rada gminy nie podejmie uchwały, ta wcześniej podjęta pozostaje aktualna. 
Na zakończenie sesji wójt Paweł Kołodziejski podziękował sołtysom, ponieważ w lutym i marcu mają więcej pracy, roznoszą nakazy, korespondencję z urzędu.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
ZABRODZIE: Jeśli zaczniemy się boksować, do niczego nie dojdziemy

ZABRODZIE: Jeśli zaczniemy się boksować, do niczego nie dojdziemy

W urzędzie gminy jest wyłożony projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Projekt zakłada utworzenie znacznego obszaru pod działalność usługową i przemysłową. Część gminy ma być uznana za teren zagrożony powodzią, czego konsekwencją jest bezwzględny zakaz jakiegokolwiek budownictwa.  – Prosiłem radnych, byśmy globalnie spojrzeli na całą gminę. Każdy ma prywatne interesy w studium, ale po to jesteśmy, by działać na rzecz całej gminy. Jeśli zaczniemy się boksować, do niczego nie dojdziemy – apelował wójt Tadeusz Michalik.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Laureat konkursu polonistycznego

ZABRODZIE: Laureat konkursu polonistycznego

Michał Świętoń, uczeń klasy VI  Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Henryka Nowackiego w Adelinie, jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Do konkursu przygotowywała go nauczycielka Ewa Strzelczyk.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Pojawił się piroman (foto)

ZABRODZIE: Pojawił się piroman (foto)

Komendant powiatowy PSP st. bryg. Marek Krassowski (na fot.) na sesji rady gminy 26 kwietnia przedstawił temat bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Zabrodzie. - Ten rok jest obfity w pożary – zaznaczył komendant. – Jesteście w tej chwili liderem. Poinformował, że pożary są dziełem podpalaczy, których poszukuje policja. Zaapelował do mieszkańców o pomoc w ich ujęciu.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Lena i Maria, Aleksander, Igor i Jan

BRAŃSZCZYK: Lena i Maria, Aleksander, Igor i Jan

Urząd Stanu Cywilnego podsumował miniony 2017 rok w gminie Brańszczyk, która 31 grudnia liczyła 8.195 mieszkańców. Najstarsza mieszkanka ukończyła 100 lat, a dwaj najstarsi mieszkańcy 101 lat. Najchętniej dziewczynkom nadawano imiona Lena i Maria, chłopcom – Aleksander, Igor i Jan.
zobacz więcej
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
fotobudka star
fotobudka star