RZĄŚNIK: Nie tylko o drogach

Powiat

RZĄŚNIK: Nie tylko o drogach

13.04.2017
autor: Elżbieta Borzymek
Radni na sesji 28 marca rozmawiali o możliwości poprawy stanu drogi powiatowej  od Leszczydołu do Porządzia. Podnieśli opłaty za zajęcie pasa drogowego. Przyjęli też, jak co roku, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
- Pismo poszło i będziemy usilnie lobbować w powiecie, żeby ten odcinek od Leszczydołu do Porządzia znowu zgłosił do Narodowego Programu Dróg Lokalnych – poinformował sekretarz gminy Karol Kołakowski. 
Jak wyjaśnił, wtedy dofinansowanie gminy byłoby dużo niższe. Kosztorys jest na ok. 600 tys. zł.
- Tydzień temu miałam komisją i chyba 200 tys. zł daje nadleśnictwo, 200 tys. zł powiat – włączyła się radna powiatowa Renata Rębała. 
 
Więcej za zajęcia pasa drogowego
 
Przegłosowane stawki są na poziomie tych, jakie obowiązują w sąsiednich gminach: opłata dzienna za zajęcie pasa drogowego do połowy jezdni na drogach utwardzonych na czas robot 6 zł, szersze zajęcie – 10 zł za dobę (maksymalna ustawowo 20 zł), za umieszczenie urządzeń na drogach utwardzonych 90 zł (maksymalnie 200 zł), na poboczach i drogach nieutwardzonych – 50 zł. – Żebyśmy nie osiągali niższych dochodów niż sąsiednie gminy – argumentował sekretarz Kołakowski.
Opłat tych właściwie nie płacą mieszkańcy indywidualni. Za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z ruchem drogowym  99% płaci PGR. Na każde zajęcie pasa czy umieszczenie urządzeń jest wydawana decyzja.
 
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
 
- Taki program powinien być uchwalany na kilka lat, a nie co roku – uważa przewodniczący rady Krzysztof Soliwoda
Przyjęty przez radnych „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt” jest właściwie taki sam jak w latach poprzednich. Był konsultowany z zarządem Koła Łowieckiego Lis, był też poddany konsultacjom społecznym. Nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.
 
Fundusz sołecki pozostaje
 
Fundusz sołecki, ponieważ nie została podjęta uchwała, pozostał na 2018 rok. Wg obowiązujących przepisów, jeśli rada gminy nie podejmie uchwały, ta wcześniej podjęta pozostaje aktualna. 
Na zakończenie sesji wójt Paweł Kołodziejski podziękował sołtysom, ponieważ w lutym i marcu mają więcej pracy, roznoszą nakazy, korespondencję z urzędu.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Mrówka październik 2017
Mrówka październik 2017
Mrówka październik 2017
fotobudka star
fotobudka star