RZĄŚNIK: Najwięcej nauczycieli dyplomowanych

Powiat

RZĄŚNIK: Najwięcej nauczycieli dyplomowanych

20.10.2016
autor: Elżbieta Borzymek, fot. www.rzasnik.pl
Na sesji 30 września zastępca wójta Paweł Abramczyk przedstawił sytuację w gminnej oświacie na rozpoczęcie roku szkolnego. W sumie w gminnych szkołach uczy się 821 uczniów (wraz z zerówkami).  Średnio w klasie jest prawie 14 uczniów (13,6), najliczniejsze oddziały są w Zespole Szkół w Rząśniku – śr. 21,2, najmniej liczne w Bielinie – śr. 9,3. Nauczyciele pracują w sumie prawie na 88 etatach. Wśród nich dominują pedagodzy z najwyższym stopniem awansu zawodowego, czyli dyplomowani – prawie 59 etatów (67%).
 


 
Nauczyciele stażyści zatrudnieni są tylko w dwóch szkołach i stanowią w nich niewielki procent kadry (Bielino – 6,6%, Komorowo 12,8%). Nauczyciele kontraktowi znaleźli pracę w trzech szkołach, też zajmując stosunkowo niewiele etatów (Komorowo – 2,62 etatu, 26% kadry, Stary Lubiel – 1,96 etatu, 17% i ZSP Rząśnik – 4,56 etatu, 11%). Mianowanych nauczycieli najwięcej zatrudnia ZS – pracują na 11,21 etatu, stanowiąc prawie 27% kadry pedagogicznej. W tej największej gminnej szkole 62% etatów należy do nauczycieli dyplomowanych (26 etatów). Procentowo najwięcej nauczycieli dyplomowanych jest w szkole w Porządziu, bo aż 92% (11 na 12 zatrudnionych), nieco mniej w Starym Lubielu – 75% i  Komorowie – 65,7%. Jedynie w Bielinie nauczyciele dyplomowani stanowią nieco połowę kadry (52%, 5,23 etatu na 10,13 w szkole).
 
Wakacyjne remonty
 
Podczas wakcji we wszystkich szkołach były wykonywane prace remontowe, takie jak malowanie ścian w salach lekcyjnych i na korytarzach, naprawa sanitariatów, odnowienie łazienek. Kilka sołectw, za co na sesji dziękował im wicewójt, przekazało środki z funduszu sołeckiego na ten cel: Rząśnik (przebudowa schodów prowadzących do szkoły), Plewica (generalny remont budynku gospodarczego w szkole w Bielinie), Komorowo (wymiana 17 okien). Na uwagę zasługuje rozbudowa systemu monitoringu w szkole w Rząśniku (34 nowe kamery i system wizyjny). Tylko niezbędne prace zostały wykonane w szkole w Porządziu, bo trwa tu budowa hali sportowej.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom