RZĄŚNIK: Na sesji o oświacie

Powiat

RZĄŚNIK: Na sesji o oświacie

30.11.-0001
autor: Elżbieta Borzymek
W piątek 30 września o godz. 12 rozpoczną się w sali konferencyjnej urzędu gminy obrady XXVII sesji rady gminy w Rząśniku. W porządku obrad znalazło się kilka ciekawych punktów, dotyczących m.in.: gminnej oświaty, bezrobocia, umorzeń podatków 
Radni wysłuchają m.in. informacji wójta z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. Bliżej przyjrzą się gminnej oświacie. Poznają wykonanie budżetu szkół za 6 miesięcy 2016 r. oraz przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2016/2017.
Mają podjąć decyzję w sprawie przejęcia od powiatu zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Rząśnik.
Będzie też przedstawiona informacja na temat działalność gminy na rzecz ograniczenia bezrobocia i rozwiązywania problemów bezrobotnych w I półroczu 2016r. Kolejna informacja będzie dotyczyła umorzeń, odroczeń i zwolnień podatkowych za 2015 r.
Radni będą zapoznani z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, a także zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie.
Fot. www.rzasnik.pl
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
manhattan