RZĄŚNIK: Na sesji o oświacie

Powiat

RZĄŚNIK: Na sesji o oświacie

30.11.-0001
autor: Elżbieta Borzymek
W piątek 30 września o godz. 12 rozpoczną się w sali konferencyjnej urzędu gminy obrady XXVII sesji rady gminy w Rząśniku. W porządku obrad znalazło się kilka ciekawych punktów, dotyczących m.in.: gminnej oświaty, bezrobocia, umorzeń podatków 
Radni wysłuchają m.in. informacji wójta z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. Bliżej przyjrzą się gminnej oświacie. Poznają wykonanie budżetu szkół za 6 miesięcy 2016 r. oraz przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2016/2017.
Mają podjąć decyzję w sprawie przejęcia od powiatu zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Rząśnik.
Będzie też przedstawiona informacja na temat działalność gminy na rzecz ograniczenia bezrobocia i rozwiązywania problemów bezrobotnych w I półroczu 2016r. Kolejna informacja będzie dotyczyła umorzeń, odroczeń i zwolnień podatkowych za 2015 r.
Radni będą zapoznani z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, a także zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie.
Fot. www.rzasnik.pl
Karolina Puchalska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość