RZĄŚNIK: Mieszkańcy więcej segregują

Powiat

RZĄŚNIK: Mieszkańcy więcej segregują

26.10.2016
autor: Elżbieta Borzymek
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Tomasz Krakowiecki (na fot.) na wrześniowej sesji przedstawił radnym sprawozdanie z realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie.  Osiągnięty poziom recyklingu wyniósł 17,55%, wymagane jest 16%. W 2015 r. w porównaniu do roku 2014 nastąpił wzrost o blisko 100 Mg odbieranych odpadów segregowanych. Niepokoją zaległości na koniec czerwca 2016 r. w opłatach podatku tzw. śmieciowego. Przetarg na odbiór odpadów obowiązuje do końca 2016 r., jeszcze w październiku ma być ogłoszone nowe postępowanie.
Na dzień 30 czerwca br. obsługiwanych było 1572 gospodarstwa domowe. 1282 (81%) gospodarstw, w tym 385 do 2 osób i 897 powyżej 2 osób, zadeklarowało segregowanie odpadów. 290 (19%) gospodarstw, w tym 65 do 2 osób i 225 powyżej 2 osób, prowadziło zbiórkę odpadów zmieszanych. W porównaniu do 2014 r. wzrosła o 3% liczba osób segregujących odpady.
Na koszty gospodarki odpadami składają się miesięcznie: ryczałt firmy wywożącej i zagospodarowującej odpady: 32.947,24 zł, dzierżawa terenu pod PSZOK 200 zł oraz licencja i utrzymanie systemu komputerowego 359,16 zł.
Funkcjonowanie systemu odbioru śmieci wynosi miesięcznie ponad 33.500 zł. Ponieważ z wpłat mieszkańców gmina powinna otrzymywać ok. 32.000 zł, co miesiąc brakuje ok. 1.500 zł. Tę kwotę pokrywa gmina. 
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązują od początku funkcjonowania nowego systemu i wynoszą: dla gospodarstw do 2 osób – 15 zł segregowane i 25 zł zmieszane, dla gospodarstw powyżej 2 osób – odpowiednio 20 zł i 30 zł.  
 
Jak mieszkańcy płacą podatek śmieciowy 
 
Wpłaty za gospodarowanie odpadami na koniec roku 2015 powinny wynieść 411.624,60 zł, a wyniosły 381.424,60 zł, czyli zaległości –  32.498,77 zł. Ale były też nadpłaty – w wys. 2.299,20 zł. Odsetki wyniosły 618 zł. 
W roku 2015 gmina wysłała 1.518 powiadomień SMS o zaległościach niespłaconych w terminie. Wysłano też 861 upomnień dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami oraz wszczęto 113 postępowań egzekucyjnych. W przypadku 15 gospodarstw należności zostały przekazane do egzekucji komorniczej; z 11 gospodarstw zaległości są skutecznie ściągane. Wójt umorzył zaległości na kwotę 2.134 zł, w każdym przypadku kwota należności nie przekroczyła 500 zł. 
Na koniec czerwca 2016 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami gminna powinna była otrzymać: 220.676,97 zł, a wpłacono zaledwie 179.128,92 zł. Zaległości wyniosły aż 57.226,45 zł. Odsetki zostały wyliczone na 1.197,30 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 15.678,40 zł.
 
Trochę liczb
 
W roku 2015 w gminie odebrano:
• 553,84 Mg (megatony) zmieszanych odpadów komunalnych (poziom z roku 2014)
• 261,19 Mg papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, z czego do recyklingu przekazano 89,3 7Mg. Osiągnięty poziom recyklingu wyniósł 17,55% (wymagane jest 16%) . W porównaniu do roku 2014 nastąpił wzrost o blisko 100 Mg odbieranych odpadów segregowanych
• 20 Mg odpadów wielkogabarytowych
• 21,3 Mg odpady ulegające biodegradacji
• 0,6 Mg zużytych urządzeń elektrycznych zawierających niebezpieczne składniki
 
W ramach gminnego systemu z gospodarstw domowych odbierane były następujące rodzaje odpadów:
• bezpośrednio z nieruchomości raz w miesiącu (zmieszane z pojemników 120-litrowych, zbierane w sposób selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne; w tym opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji),
• w systemie obwoźnych zbiórek raz na 6 miesięcy: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• w gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Nowy Lubiel 41A): papier i tektura, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe), szkło, metal, odzież, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, itp., zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyte opony, odpady remontowe i budowlane. 
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
SOMIANKA: Rozpoznawali nauczycieli na zdjęciach z dzieciństwa

SOMIANKA: Rozpoznawali nauczycieli na zdjęciach z dzieciństwa

18 nauczycieli i 2 pracowników Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej przyniosło swoje zdjęcia z dzieciństwa, które zostały zaprezentowane na wystawie. Zadaniem uczniów było rozpoznanie, kto jest na każdym ze zdjęć.  Zwycięzcą konkursu został gimnazjalista Patryk Słowikowski.
zobacz więcej
ZABRODZIE: To czas miłości (foto)

ZABRODZIE: To czas miłości (foto)

Dużo ciepłych słów wypowiedziano 18 grudnia na spotkaniu wigilijnym, przygotowanym po raz czwarty przez Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Koło Gospodyń Wiejskich w Zabrodziu. Oczy cieszyły pięknie udekorowane stoły, a na nich smakowite potrawy wigilijne. 
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Plastycy o czystości wód (foto)

BRAŃSZCZYK: Plastycy o czystości wód (foto)

Dzięki współpracy ze Szkółką Wędkarskiej „Spławik” koło plastyczne działające w Gminnym Domu Kultury przystąpiło do XVI edycji konkursu „Tydzień Czystości Wód”, organizowanego przez Koło nr 53 przy Ministerstwie Sprawiedliwości, którego promotorem jest Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego.
zobacz więcej
SOMIANKA: Czytelnicy Roku

SOMIANKA: Czytelnicy Roku

Najlepszymi czytelnikami 2016 roku Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance, który prowadzi dwie biblioteki – w Somiance i Popowie Kościelnym, zostały osoby, które wypożyczyły najwięcej książek. Nagrody, oczywiście książkowe, zostały przyznane w trzech kategoriach wiekowych: od malucha do szóstoklasisty, od gimnazjalisty do studenta, osoba dorosła.
zobacz więcej
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku