RZĄŚNIK: Fundusz sołecki w 2019 będzie

Powiat

RZĄŚNIK: Fundusz sołecki w 2019 będzie

03.04.2018
autor: Elżbieta Borzymek
Ponieważ nie ma już obowiązku głosowania uchwał w sprawie funduszu sołeckiego, radni na sesji 27 marca przyjęli stanowisko, że fundusz sołecki  w 2019 r.  pozostanie, z sugestią, by go nie rozdrabniać. A jeśli brakuje zgody, środki przeznaczyć na jedno zadanie przydatne dla wszystkich, np. żwirowanie dróg. 
 
W roku 2017 fundusz sołecki wyniósł 331.736 zł, z czego gmina otrzymała zwrot w wys.86.964 zł (za 2016r. – 93.699 zł). Jedna wieś – Wólka Przekory nie złożyła wniosku na wykorzystanie funduszu, w Komorowie nie mógł być realizowany, bo jeszcze wtedy świetlica wiejska nie była własnością gminy. 
Informację o wykorzystaniu funduszu sołeckiego w 2017r. na sesji przedstawiła skarbnik gminy Bożena Koch. W większości został przeznaczony na uzupełnienie oświetlenia ulicznego, utwardzanie poboczy, żwirowanie, zakup wyposażenia placów zabaw i świetlic wiejskich, zakup wiat przystankowych.  
Przewodniczący rady, skarbnik i wójt są zdania, by funduszu nie rozdrabniać na kilka zadań, a dzieje się tak, by zadowolić wszystkich obecnych na zebraniu, choć zazwyczaj frekwencja jest bardzo niska.
- Czy nie lepiej na przyszłość zastanowić się nad skumulowaniem wszystkich środków z tego funduszu sołeckiego w jedno duże zadanie? – zaproponował przewodniczący Krzysztof Soliwoda.
Również wójt Paweł Kołodziejski jest tego zdania, tym bardziej, że „wachlarz możliwości się wyczerpuje”. Ale jednak gmina otrzymuje zwrot przynajmniej 20% włożonych środków. – To są jakieś pieniądze – dodał. 
Jeden z radnych zaproponował, by na zebraniu obowiązywało minimum obecności (wg przepisów, 10% mieszkańców w I terminie zebrania), bo zazwyczaj to zaledwie kilka osób decyduje o przeznaczeniu funduszu. Bywa też, że zgłaszane propozycje są dziwne, np. zakup armatek, które będą rozpraszać opary z samolotu czy budowa tężni solankowej w Porządziu. – Jak będzie pasowała tężnia przy kurniku? – dziwił się.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom