RZĄŚNIK: Dyskusja na temat WKS

Powiat

RZĄŚNIK: Dyskusja na temat WKS

06.12.2017
autor: Elżbieta Borzymek
Na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego gmina na 2018 r. zaplanowała 90 tys. zł. Mimo że sprawa była dyskutowana na komisjach, także na sesji wywołała emocje i dyskusję, szczególnie wokół WKS Rząśnik.
 
W poprzednich latach ze środków programu współpracy korzystali WKS Rząśnik i Klub Srebrnego Wieku, który prowadzi zespół ludowy Kurpie Białe. Jako jedyni przystępowali do konkursów ogłaszanych corocznie przez gminę  na realizację działań publicznych w dziedzinie kultury i sportu.
Na sesji 30 listopada zastępca wójta Paweł Abramcyzk przypomniał, że program współpracy zawiera cele, zakres i formy współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne, którymi są: 
- wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych,
- wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie gminy,
- upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży;
- wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
- wspieranie inicjatyw integracyjnych i obywatelskich.
W budżecie gminy na realizację tego programu w 2018 r. zaplanowano 90 tys. zł. 
 
Uchwała dotyczy wszystkich organizacji i stowarzyszeń
 
Temat już na komisjach wywołał dyskusję, która też rozwinęła się na sesji. Zainicjowała ją Jolanta Deptuła: – Na komisji wynikła burzliwa dyskusja na temat WKS. Radna wyjaśniła, że radni na swoje pytania otrzymali od władz WKS odpowiedzi lakoniczne i nie do końca spójne. – Widzę potrzebę, żeby jeszcze przedyskutować tę sprawę przy współudziale komisji rewizyjnej – uznała radna.
Przewodniczący rady Krzysztof Soliwoda dopytywał, czy to znaczy, że uchwała nie będzie podejmowana. Dodał, że byłoby to niezgodne z ustawą, według której rada gminy do końca listopada musi podjąć uchwałę o współpracy z organizacjami.
- Podejmujemy uchwalę ogólną, która nie mówi o WKS – zauważyła skarbnik gminy Bożena Koch. – Każdy ma prawo do tego konkursu przystąpić. Nie jest to powód, żeby uchwały nie podejmować. Jest w niej mowa tylko o tym, że powierzamy prowadzanie działalności sportowej w imieniu gminy jakimś organizacjom czy stowarzyszeniom. Uchwała jest ogólna, dotyczy wszystkich organizacji i stowarzyszeń, które mogą przystąpić do konkursu w roku 2018, a nie konkretnie klubu seniora czy WKS.
- W ubiegłym roku była kwestia tego rodzaju – przypomniała Marzena Wielgolewska, przewodnicząca komisji rewizyjnej – że był projekt narzucony nam z góry i musieliśmy też przyjąć uchwałę. I tak naprawdę nie wiedzieliśmy, kiedy można ten projekt zmienić. Skoro mus ten projekt przyjąć dziś, przyjmujemy. Proszę wskazać termin, kiedy możemy dyskutować o kwocie. Pani radna miała na myśli kwotę. 
Przewodniczący rady jeszcze raz podkreślił, że w uchwale jest podana kwota ogólnie, „nie mówi się, czy to będzie na seniorów czy WKS”.  
- Ogólnie, ale wiemy, o co chodzi – nie ustępowała radna Wielgolewska.
- Na WKS idzie większość środków – uzupełniła radna Deptuła (80 tys. zł w 2017 r. – red.), wyjaśniając, że chodzi o to, by nie powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku, którą przypomniała radna Wielgolewska. – Wniosek jest do wójtów przedyskutowania sprawy, żeby spotkać się i żeby rzetelna była ta informacja od władz WKS. 
 
Niech ten klub przekona nas
 
- Czy za dużą kwotę przeznaczamy, czy za małą na działalność tego klubu? – pytał wójt Paweł Kołodziejski. – Żeby wystarczyło pieniążków na taką formę, w jakiej funkcjonuje. To 80 dzieciaków. Dodał, że WKS w 2017 r. prawdopodobnie żadnych darowizn poza dotacją z gminy nie otrzymał. Płacenie składek nie jest obowiązkowe. Według jego obliczeń, nawet gdyby wszyscy je zapłacili, to uzbierana kwota stanowiłaby 10% budżetu klubu. – Gdybyśmy nie przekazali swojej kwoty, to praktycznie ten klub nie miałby możliwości istnienia – podsumował. Zapewnił, że klub z otrzymanej dotacji rozlicza się z gminą prawidłowo. Na wynagrodzenie 2 trenerów wydał w ciągu roku 26 tys. zł, co w przeliczeniu na godzinę daje 4 zł.  – Można powiedzieć, że to jest non profit praca – uznał wójt –  i w soboty, i niedziele. Chciałbym, żeby ten klub istniał, bo to dużo chłopców. Odciągamy te dzieci od komputerów.  Przyznał, że zarząd klubu mógłby być bardziej kreatywny w pozyskiwaniu środków. – Zaprośmy ich, porozmawiajmy – zaproponował. – Pojawia się plotkowanie. Ustalmy, albo się składki płaci, albo nie. Pieniądze dostają tylko od nas, rozliczają się...
- I o tym mówimy – wtrąciły radne.
Wójt apelował jednak o przegłosowanie uchwały o programie współpracy.
- Niech ten klub przekona nas do tego poprzez rzetelność swoich finansów – uznała radna Wielgolewska. – Nie chcemy komuś niszczyć działalności, tylko chcemy w 100% być przekonani, że rzetelnie te pieniążki zostały spożytkowane. Te i inne, bo wiemy, że były też inne.
Uchwała o współpracy gminy z organizacjami przeszła większością głosów, przy 4 wstrzymujących się.
 
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku

Sonda

Kto, Twoim zdaniem, wygrał debatę kandydatów na burmistrza?
(Materiały z debaty na naszej stronie www i naszym kanale YT)
21.41% (207 głosów)
30.40% (294 głosów)
7.24% (70 głosów)
8.17% (79 głosów)
32.78% (317 głosów)
manhattan