Powiat

1 / 2

RZĄŚNIK: Budżet 2018 uchwalony

04.01.2018
autor: Elżbieta Borzymek
Budżet gminy na 2018 rok radni uchwalili na sesji 29 grudnia. Na inwestycje (głównie drogowe) zaplanowali 2.826.000 zł.
Uchwałę budżetową zrelacjonowała na sesji skarbnik gminy Bożena Koch. Dochody budżetu zamknęły się kwotą 31.287.546 zł, w tym majątkowe 20.000 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wys. 32.387.546 zł, w tym bieżące – 29.561.546 zł, majątkowe (inaczej inwestycyjne) – 2.826.000 zł. Deficyt budżetu w wys. 1.100.000 zł oraz rozchody w wys. 800.000 zł, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek (100.000 zł) i wykup obligacji komunalnych (700.000 zł), sfinansowane zostaną przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
Na fundusz sołecki przewidziano 481.616 zł.
Ustalono wysokość rezerw: ogólnej na 70.000 zł i celowej (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) na 90.000 zł. 
Gmina zamierza udzielić z budżetu dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  w sumie w kwocie 748.633 zł. 
78.000 zł, uzyskane z wydania koncesji na sprzedaż alkoholu, przeznaczono na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Radna Jolanta Deptuła, zapytała, ile średnio rocznie gmina dopłaca do oświaty. Skarbnik Koch odpowiedziała, że ok. 1.700.000 zł. – Może należałoby się bliżej przyjrzeć, w jaki sposób dysponuje się godzinami doraźnymi i ponadwymiarowymi, zwłaszcza dla dyrektorów i wicedyrektorów, bo wiem, że jest to nadużywane – zaproponowała radna.
Zaznaczyła, że sygnalizowała już to na komisji oświaty, ale z miernym skutkiem. Zastępca wójta Paweł Abramczyk poinformował, że jest to przedmiotem analizy i zamierza przedstawić sytuację na styczniowej komisji oświaty. – Wpływu to nie ma znacznego na to, ile dokładamy do oświaty, bo głównymi kosztami są koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli. Godzin ponadwymiarowych nie ma nie wiadomo ile.
- Sam pan dobrze wie, że w zasadzie dla dyrektorów i wicedyrektorów nie powinno być tych godzin. Mają obniżone pensum. A dochodzi do pewnych form nadużyć, patologii. Dla nas, nauczycieli godzin nie ma, a dla dyrektorów i wicedyrektorów są – kontynuowała radna. – Nie wiem, jak jest w innych szkołach, ale w szkole w Rząśniku to widać jak w soczewce, różne nadużycia. 
- To jest dokładnie 1 godzina w Rząśniku i jest to uzgodnione z kuratorium – zapewnił wicewójt.
Po wymianie zdań z radną powtórzył, że sprawą zajmie się najbliższa komisja oświaty. 
Uchwała budżetowa została przegłosowana jednogłośnie.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
RZĄŚNIK: Dzień Ziemniaka

RZĄŚNIK: Dzień Ziemniaka

Ochotnicza Straż Pożarna w Ochudnie zaprasza w sobotę 16 września na Dzień Ziemniaka. Impreza odbędzie się przy remizie OSP. Oczywiście ziemniak w roli głównej – degustacja potraw z ziemniaka, do tego ognisko, grill i zabawa taneczna.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Wóz strażacki na Dzień Strażaka (foto)

RZĄŚNIK: Wóz strażacki na Dzień Strażaka (foto)

Gminne obchody Dnia Strażaka odbyły się w niedzielę 6 maja w Komorowie. To szczególny dzień dla miejscowej jednostki OSP, bo otrzymała kluczyki do długo wyczekiwanego samochodu strażackiego. Była to też okazja, by uhonorować strażaków za ich postawę i służbę. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał dh Eugeniusz Machnowski, srebrny – dh Mariusz Chodyna.  
zobacz więcej
SOMIANKA:  Dzieci swoje nauczy, jak być Polakami (foto)

SOMIANKA: Dzieci swoje nauczy, jak być Polakami (foto)

Gminny Dzień Niepodległości obchodzony był późnym popołudniem 10 listopada w Zespole Szkół im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej. Uczniowie przedstawili patriotyczny program „Pisk Białego Orła”. Widzowie, władze samorządowe gminy, seniorzy lotnictwa, uczniowie, ich rodziny oraz  nauczyciele, ten wzruszający i bardzo ciekawy, składający się z wierszy, piosenek i tańca, występ nagrodzili gorącymi brawami na stojąco.
zobacz więcej
SOMIANKA: Idźmy naprzód z nadzieją (foto)

SOMIANKA: Idźmy naprzód z nadzieją (foto)

Uroczyste obchody XVII Dnia Papieskiego, w tym roku przebiegającego pod hasłem „Jan Paweł II – Idźmy naprzód z nadzieją”, odbyły się 8 października w kościele Wniebowzięcia NMP w Somiance. Oprawę niedzielnej sumy wzbogaciła grą na skrzypcach Magdalena Szymańska. Po Mszy św. wypełniający kościół wierni obejrzeli występ uczniów Szkoły Podstawowej w Ulasku i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie. Oczywiście nie zabrakło kremówek papieskich.
zobacz więcej
fotobudka star - czarne tło

Najczęściej komentowane

Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
fotobudka star - czarne tło
manhattan