Powiat

1 / 2

RZĄŚNIK: Budżet 2018 uchwalony

04.01.2018
autor: Elżbieta Borzymek
Budżet gminy na 2018 rok radni uchwalili na sesji 29 grudnia. Na inwestycje (głównie drogowe) zaplanowali 2.826.000 zł.
Uchwałę budżetową zrelacjonowała na sesji skarbnik gminy Bożena Koch. Dochody budżetu zamknęły się kwotą 31.287.546 zł, w tym majątkowe 20.000 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wys. 32.387.546 zł, w tym bieżące – 29.561.546 zł, majątkowe (inaczej inwestycyjne) – 2.826.000 zł. Deficyt budżetu w wys. 1.100.000 zł oraz rozchody w wys. 800.000 zł, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek (100.000 zł) i wykup obligacji komunalnych (700.000 zł), sfinansowane zostaną przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
Na fundusz sołecki przewidziano 481.616 zł.
Ustalono wysokość rezerw: ogólnej na 70.000 zł i celowej (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) na 90.000 zł. 
Gmina zamierza udzielić z budżetu dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  w sumie w kwocie 748.633 zł. 
78.000 zł, uzyskane z wydania koncesji na sprzedaż alkoholu, przeznaczono na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Radna Jolanta Deptuła, zapytała, ile średnio rocznie gmina dopłaca do oświaty. Skarbnik Koch odpowiedziała, że ok. 1.700.000 zł. – Może należałoby się bliżej przyjrzeć, w jaki sposób dysponuje się godzinami doraźnymi i ponadwymiarowymi, zwłaszcza dla dyrektorów i wicedyrektorów, bo wiem, że jest to nadużywane – zaproponowała radna.
Zaznaczyła, że sygnalizowała już to na komisji oświaty, ale z miernym skutkiem. Zastępca wójta Paweł Abramczyk poinformował, że jest to przedmiotem analizy i zamierza przedstawić sytuację na styczniowej komisji oświaty. – Wpływu to nie ma znacznego na to, ile dokładamy do oświaty, bo głównymi kosztami są koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli. Godzin ponadwymiarowych nie ma nie wiadomo ile.
- Sam pan dobrze wie, że w zasadzie dla dyrektorów i wicedyrektorów nie powinno być tych godzin. Mają obniżone pensum. A dochodzi do pewnych form nadużyć, patologii. Dla nas, nauczycieli godzin nie ma, a dla dyrektorów i wicedyrektorów są – kontynuowała radna. – Nie wiem, jak jest w innych szkołach, ale w szkole w Rząśniku to widać jak w soczewce, różne nadużycia. 
- To jest dokładnie 1 godzina w Rząśniku i jest to uzgodnione z kuratorium – zapewnił wicewójt.
Po wymianie zdań z radną powtórzył, że sprawą zajmie się najbliższa komisja oświaty. 
Uchwała budżetowa została przegłosowana jednogłośnie.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku

Sonda

Kto, Twoim zdaniem, wygrał debatę kandydatów na burmistrza?
(Materiały z debaty na naszej stronie www i naszym kanale YT)
22.16% (195 głosów)
28.98% (255 głosów)
7.05% (62 głosów)
7.39% (65 głosów)
34.43% (303 głosów)