DŁUGOSIODŁO: Wysiłki naprawdę ogromne

Powiat

DŁUGOSIODŁO: Wysiłki naprawdę ogromne

12.06.2019
autor: Sylwia Bardyszewska
Rada gminy jednogłośnie udzieliła wójtowi absolutorium za 2018 r. – Wysiłki nasze, jak widać, są naprawdę ogromne – podkreślił Stanisław Jastrzębski, dziękując wszystkim za współpracę.
 
W 2018 r. gmina osiągnęła dochody w wysokości 40 mln 88 tys. zł (95,46% planu), wydała 44 mln 340 tys. zł (92,66%), w tym na inwestycje 10 mln 540 tys. zł (89,23% planu, część inwestycji zostanie zakończona w tym roku). Rok gmina zakończyła z deficytem w wysokości 4 mln 251 tys. zł.
Z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i transportowego mieszkańcy wpłacili 2 mln 101 tys. zł, zaległości na koniec roku wynosiły 285 tys. zł. Z kolei wpłaty za wodę, ścieki i odpady wyniosły 617 tys. zł, zaległości – 156 tys. zł. Wójt w sumie umorzył, odroczył płatność lub rozłożył ją na raty na kwotę 18 tys. zł.
Co ciekawe, w 2018 z terenu gminy odebrano 101,94 ton odpadów komunalnych. Gmina osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła na poziomie 30,72%.
Oświata w 2018 r. kosztowała gminę 11 mln 278 tys. zł, przy subwencji 8 mln 682 tys. zł. Z własnego budżetu samorząd dołożył prawie 2,6 mln zł.
 
Inwestycje
 
Szczególne miejsce w podsumowaniu roku zajmują zrealizowane w ubiegłym roku inwestycje:
• rozbudowa sieci wodociągowej, wykonanie dokumentacji technicznej dla miejscowości Wólka Grochowa, Wólka Piaseczna, Małaszek – 66 tys. zł
• dofinansowanie w kwocie 536 tys. zł przeciągającej się przebudowy dróg powiatowych na terenie gmin Brańszczyk i Długosiodło
• budowa drogi Marianowo – Nowa Wieś, roboty archeologiczne wraz z opracowaniem dokumentacji – 24 tys. zł
• przebudowa drogi w Nowym Bosewie – 554 tys. zł, w tym dofinansowanie z PROW 268 tys. zł
• przebudowa drogi w Marianowie – 180 tys. zł
• modernizacja drogi Znamiączki – Prabuty, remont przejazdu przez rzekę Ostrówek – 11,9 tys. zł
• przebudowa drogi w Grądach Szlacheckich – 361 tys. zł, w tym 100 tys. zł z FOGR
• wykonanie nawierzchni żwirowych w miejscowościach: Olszaki, Stasin, Marianowo, Kornaciska – Prabuty, Małaszek, Przetycz Włościańska –Olszaki – 146 tys. zł
• utwardzenie parkingu w Długosiodle – 125 tys. zł
• modernizacja drogi w Łączce – 68 tys. zł
• modernizacja drogi w Dalekiem – 34 tys. zł
• modernizacja ul. Diamentowej w Kalinowie – 12 tys. zł
• budowa drogi w Blochach – 225 tys. zł
• budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Długosiodle (rozbudowa Centrum Kultury), wykonano stan surowy otwarty budynku – 240 tys. zł
• renowacja pomnika Tadeusza Kościuszki, wykonanie nowego cokołu oraz renowacja tablicy pamiątkowej – 14 tys. zł
• budowa wiaty w Ostrymkole Włościańskim – 15 tys. zł
• rozbudowa budynku urzędu gminy, wykonanie dokumentacji technicznej – 52 tys. zł
• utwardzenie terenu kostką betonową przy Szkole Podstawowej w Blochach – 23 tys. zł i przy Szkole Podstawowej w Dalekiem – 15 tys. zł
• dofinansowanie do remontu pawilonu wyszkowskiego szpitala z oddziałem kardiologii i chorób wewnętrznych – 94 tys. zł
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo – całkowity koszt to 4 mln 668 tys. zł, przy czym udział środków Unii Europejskiej 63,63%, czyli prawie 2 mln zł
• przebudowa studni sieci kanalizacji sanitarnej w Długosiodle – 43 tys. zł
• rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kornaciskach – 58 tys. zł
• budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Długosiodle – 640 tys. zł, w tym dofinansowanie 416 tys. zł
• rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy – 196 tys. zł
 
- Wysiłki nasze, jak widać, są naprawdę ogromne – podsumował wójt Stanisław Jastrzębski. – Wymaga to zaangażowania wielu ludzi. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie pracownicy, ale również współpraca z mieszkańcami, samorządami, organizacjami, radą. Możemy sobie różne rzeczy mówić, ale nic nie może być zrealizowane bez zgody rady gminy i przeznaczenia środków na ten cel.
- W tym roku planujemy inwestycje wartości prawie 20 mln zł. To są wysiłki finansowe ogromne – dodał wójt. – Marzenia są i my też je mamy. Ale możliwości są takie, jakie są, tak krawiec kraje, jak mu materii staje.
KA-MED maj 2020
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom