DŁUGOSIODŁO: Podatki w górę

Powiat

DŁUGOSIODŁO: Podatki w górę

09.11.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
Od początku przyszłego roku o 3% pójdą w górę stawki podatków lokalnych: od nieruchomości, transportowego i rolnego.
Większość mieszkańców to płatnicy podatku od nieruchomości. - Proponujemy podwyższenie o 3%, co wynika z przewidywanej inflacji – na sesji rady gminy 3 listopada zmianę stawek argumentowała skarbnik gminy Anna Wicińska.
Stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywały od 1 stycznia:
od gruntów
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,85 zł/m kw.
 • pod wodami powierzchniowymi – 4,63 zł/m kw.
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego – 0,26 zł/ m kw.
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 1,54 zł/ m kw.
od budynków
 • mieszkalnych – 0,59 zł/m kw.
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 20,91 zł/m kw.
 • w których prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,37 zł/m kw.
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,70 zł/m kw.
 • zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego – 6,98 zł/m kw.
 • gospodarczych, niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego – 4,78 zł/m kw.
 • innych – 7,77 zł/m kw.
od budowli – 2% ich wartości
Nowe stawki podatku od nieruchomości radni gminy przyjęli jednogłośnie, podobnie jak w przypadku podatku od środków transportowych, które również zostaną podwyższone o 3%. Tak samo podatek rolny. Średnią cenę skupu żyta, będącą podstawą do obliczenia podatku rolnego, radni obniżyli z kwoty 52,49 zł/1 dt do 43 zł (w 2017 r. - 42 zł).
Fotobudka star - poziom
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość