DŁUGOSIODŁO: Korzystajmy, póki jest możliwość

Powiat

DŁUGOSIODŁO: Korzystajmy, póki jest możliwość

17.05.2016
autor: Ewa Elward
- tak o inwestycjach z udziałem środków unijnych mówili samorządowcy podczas niedawnego otwarcia boiska przy szkole w Dalekiem. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie na temat pomocy unijnej z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
W zebraniu uczestniczyli m.in. radni gminni, władze gminy oraz reprezentujący sejmik wojewódzki Marian Krupiński. Wójt Stanisław Jastrzębski zauważył, że podobny obiekt jak w Dalekiem byłby chętnie widziany w Blochach. Wniosek na budowę stadionu w Długosiodle (tzw. Stadion Leśny) został złożony i jest na liście rezerwowej. Gdyby było dofinansowanie (gmina aplikuje o 2 mln zł), już w przyszłym roku roboty by zakończono. Całkowity koszt to ok. 3 mln zł, gmina a szansę na ok. 500 tys. zł z Lokalnej Grupy Działania, więc wkłąd własny nie byłby wysoki. Ceny poprzetargowe zapewne będą niższe od prognozowanych.    
– Stadion Leśny, piękna nazwa. Wiele osób mówi, że z niego jest tylko las. – mówił Stanisław Jastrzębski. – To inwestycja potrzebna, niedaleko są szkoły. Obiekt będzie służył młodzieży.    
Zebrani wysłuchali prezentacji nt. minionego i obecnego okresu programowania. Marian Krupiński podał, że w ubiegłym Polska otrzymała łącznie z PROW ponad 17 mld euro, z czego województwo mazowieckie 320 mln euro. Z pieniędzy tych budowano m.in. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, instalacje odnawialnych źródeł energii, świetlice wiejskie, obiekty sportowe, miejsca zielone, odnawiano zabytkowe obiekty, urządzano imprezy. W nowej perspektywie priorytetami będą innowacyjne projekty, gospodarka niskoemisyjna, instalacje OZE. Wiele z tych przedsięwzięć będzie wymagać dokumentów, umożliwiających aplikowanie o środki i udowadniających potrzeby mieszkańców (różnego rodzaju analizy, strategie, audyty energetyczne). W 2016 r. ogłoszonych będzie łącznie kilkadziesiąt naborów konkursowych. Limit środków dla województwa mazowieckiego wynosi: scalanie gruntów – 4,3 mln euro, inwestycje w targowiska lub obiekty służące promocji lokalnych produktów – 6,8 mln euro, gospodarka wodno-ściekowa – 16,8 mln euro, drogi lokalne – 39,2 mln euro, ochrona zabytków – 3,1 mln euro, obiekty kulturalne – 1,8 mln euro. 
Radny wojewódzki odniósł się też do projektów wyłączenia Warszawy z województwa, które po tym byłoby „województwem ogryzkowym”. Warszawa generuje 90% dochodów województwa, po podziale byłby to najbiedniejszy region Polski. Do tego mieszkańców niektórych rejonów do nowej siedziby województwa dzieliłoby nawet 300 km. Premier miała zapewnić, że w najbliższych latach nie będzie zmian w podziale terytorialnym kraju, mają je poprzedzać konsultacje i prognozy ekonomiczne. Złą informacją jest to, że odchodzący minister finansów zaskarżył wyrok NSA dotyczący janosikowego i sprawa trafi do ponownego rozpatrzenia. 
Inwestycje gminne
O inwestycjach gminnych mówił wójt. Te ubiegłoroczne mają wartość ponad 12 mln zł. Obecnie remontowane są drogi przy pomocy kruszywa, uzyskanego po modernizacji linii kolejowych. Nie jest to typowa pospółka żwirowa, lecz mieszanka małego tłucznia i żwiru, po pewnym czasie ma tworzyć lepszą nawierzchnię niż typowe żwirówki. Wysypane są tym drogi z Pecyny Nowej do Lipniaku-Majoratu, Susk Starych do Małaszka, Przetyczy do Augustowa, będzie z Prabut do Wólki Piasecznej. Kolej ma kontynuować prace, więc może znowu uda się uzyskać materiał. Wójt zapewniał, że droga tym wysypana dobrze się sprawdza, trzeba tylko odczekać, aż nawierzchnia się zagęści.       
Z inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych będzie realizowana sieć wodociągowa w Nowej Wsi, Ostrymkole Włościańskim, Dworskim i Grądach Zalewnych (827 tys. zł), powstanie dokumentacja techniczna na Wólkę Grochową, Piaseczną, Małaszek, Nowe Bosewo, Starą i Nową Pecynę i Lipniak- Majorat. Biorąc pod uwagę pożyczki umarzalne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz umorzenie VAT, gmina może spodziewać się zwrotu nawet 53% kosztów. Kanalizacja Starego Bosewa będzie kosztować prawie 14 mln zł, wniosek ma być składany latem. Ważną inwestycją drogową, realizowaną w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego, jest przebudowa drogi, biegnącej od trasy różańskiej. Ominęłaby tory kolejowe, wyszła do Starego Bosewa (powstanie rondo) na Długosiodło, dalej na Blochy i Białebłoto. Gmina złożyła również wnioski do województwa na 13 dróg. Trudno ocenić, ile będzie zaakceptowanych, wniosków wpłynęło ok. 900, środków jest na ok. 100. 
– Nowa perspektywa 2014-2020 jest korzystna dla Polski, w skali kraju na obszary wiejskie przeznaczono więcej pieniędzy niż w ubiegłej – skwitował wójt. – Szkoda byłoby, gdybyśmy z przyczyn od nas niezależnych nie wykorzystali tych środków. Może to będzie ostatnia perspektywa, pewności nie mamy.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
SOMIANKA: Powinniśmy być ludźmi, którzy budują mosty (foto)

SOMIANKA: Powinniśmy być ludźmi, którzy budują mosty (foto)

s. Remigiusz Stacherski, proboszcz parafii w Popowie Kościelnym, uczestniczył z grupą parafian, podczas Światowych Dni Młodzieży, w spotkaniu z papieżem Franciszkiem  na Jasnej Górze. Uczestnikami ŚDM w Krakowie były też trzy jego młode parafianki i dwóch szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej. – Po tej pielgrzymce będzie w Polsce więcej ludzi, którzy o nim powiedzą „Nasz Papież” – uważa ks. proboszcz, którego poprosiliśmy, by podzielił się z nami swoimi wrażeniami z tego niezwykłego spotkania.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Sprzątnie lasu

ZABRODZIE: Sprzątnie lasu

Wójt gminy Zabrodzie i nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica 26 sierpnia w godz. 12-17 organizują jesienne sprzątanie lasów na terenie gminy.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Minister zainteresuje się sprawą

BRAŃSZCZYK: Minister zainteresuje się sprawą

Podczas niedzielnego spotkania, zorganizowanego 27 maja w szkole w Brańszczyku przez PiS, z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem padło z sali pytanie o drogę łączącą Udrzynek z Brańszczykiem (tzw. trakt napoleoński). W tej chwili ze względów bezpieczeństwa nie można nią jeździć, bo jest tak zniszczona, zdewastowana, że została zamknięta dla ruchu. – Kiedy będzie zrobiona ta droga – pytał jeden z mieszkańców gminy. Minister obiecał, że zainteresuje się sprawą.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Jesteśmy w stanie to uchylić

ZABRODZIE: Jesteśmy w stanie to uchylić

Sprawa sortowni odpadów w Mostówce nadal bulwersuje osoby, obawiające się o wpływ zakładu na środowisko naturalne i komfort życia mieszkańców. Mimo że starostwo powiatowe wydało pozwolenia i niedawna kontrola nie wykazała zgłaszanych nieprawidłowości, przeciwnicy zakładu wytykają uchybienia w tej sprawie.
zobacz więcej
fotobudka star - czarne tło
fotobudka star - czarne tło
fotobudka star - czarne tło
manhattan
manhattan