DŁUGOSIODŁO: 100 lat Niepodległości Polski (foto)

Powiat

DŁUGOSIODŁO: 100 lat Niepodległości Polski (foto)

27.11.2018
autor: SP w Blochach
Tradycją Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach stały się wieczornice organizowane corocznie dla społeczności lokalnej. Tegoroczne spotkanie, które odbyło się 21 listopada, miało szczególny wymiar, ponieważ poświęcone było 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Na uroczystości obecni byli: zastępca wójta gminy Długosiodło Ewa Karczewska, pracownicy Urzędu Gminy w Długosiodle, radna powiatu wyszkowskiego Marzena Dyl, radni gminy poprzedniej i obecnej kadencji, proboszcz parafii św. Rocha w Długosiodle ks. kan. Zygfryd Żebrowski wraz z księżmi Kamilem Paziem i Andrzejem Waszczeniukiem oraz z organistą Michałem Wójcikiem, prezes Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Długosiodle, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle Jacek Skiba z żoną, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Długosiodle Ewa Zawadzka, członkowie Klubu Seniora z Bloch, przedstawiciel OSP z Bloch, sołtysi wsi z obwodu szkoły, rodzice i uczniowie.
Dyrektor szkoły Justyna Łempicka bardzo serdecznie powitała przybyłych na wieczornicę gości, a następnie głos oddała prowadzącym, którzy poprzez przygotowaną prezentację multimedialną, montaż poetyczno- muzyczno-taneczny przybliżyli dzieje naszego państwa w ciągu tych minionych 100 lat. Taniec z flagami w wykonaniu uczniów klasy VI wprowadził wszystkich w podniosły nastrój, a ukazana historia odzyskania niepodległości, dwudziestolecia międzywojennego, groza lat wojny i okupacji, odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych, wybór Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, powstanie Solidarności wywołały wzruszenie i przeniosły myślami do minionych wydarzeń. W wieczornicy wzięli udział nie tylko uczniowie. Poezję o ojczyźnie recytowali: Ewa Karczewska, Justyna Łempicka, Danuta Bloch i Grażyna Elak. Pięknym uwieńczeniem uroczystości był występ uczniów klasy II, którzy wykonali piosenkę „Nie żałujcie serca dziewczyny”, a dedykowali ją tym wszystkim, którzy stoją na straży naszej niepodległości. Scenariusz wieczornicy i prezentację opracowała Grażyna Elak, układy choreograficzne i piosenkę z uczniami klasy II przygotowała Wioleta Kubica, za oprawę muzyczną odpowiedzialny był Arkadiusz Skalik, dekorację wykonały Alicja Morka i Bożena Krajewska.
Podsumowaniem niezapomnianego spotkania było spotkanie przy kawie i słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców uczniów.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Zitcom