BRAŃSZCZYK: Wójt informuje

Powiat

BRAŃSZCZYK: Wójt informuje

28.04.2019
autor: opr. EB
W kwietniu była rozdawana mieszkańcom 2-stronicowa ulotka formatu A4 „Informacja Wójta Gminy Brańszczyk”. Dowiadujemy się z niej m.in., w jakich godzinach czynne są urząd gminy i USC, kiedy wójt przyjmuje interesantów, a kiedy w sprawie skarg i wniosków. Znajdujemy też odpowiedź na intrygujące pytanie: Gdzie jest wójt? 
 
W ulotce znalazły się m.in. następujące informacje:
• Dofinansowanie. Gmina pozyskała dofinansowanie od Zarządu Województwa Mazowieckiego w wys. 190.890 zł na budowę placu przy kościele w Porębie. Planowany koszt inwestycji – 574.623 zł. „Przetarg w celu wyłonienia wykonawcy przeprowadzony zostanie wkrótce. Realizacja inwestycji przewidywana jest przed końcem 2019 r.”.
 
• Oferta GS. Prezes GS „Samopomoc Chłopska” w Porębie Sławomir Gałązka zaproponował gminie kupno budynków GS w Porębie i Białymbłocie-Kobyli. Dwukondygnacyjny budynek o pow. 400 m kw. w Porębie stoi przy tzw. szosie brokowskiej, budynek sklepu w Białymbłocie-Kobyli – przy drodze powiatowej i ma 300 m kw. powierzchni. 
Wójt zachęca mieszkańców, by zgłaszali swoje opinie na temat ewentualnego zakupu przez gminę tych nieruchomości i pomysły na ich wykorzystanie.
 
• Zaproszenie: Urząd Gminy i USC czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16, z tym że USC we wtorki do 17.00. Wójt przyjmuje w czwartki: interesantów w godz. 14-16, w sprawie skarg i wniosków w godz. 16-18
 
• Psycholog w szkołach. Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, „po raz pierwszy w naszej gminie, w każdej szkole, odbywają się dyżury psychologa. Psycholog nie jest lekarzem, jest doradcą, który pomaga dzieciom i młodzieży w rozwiązywaniu konfliktów i problemów, z jakimi spotykają się młodzi ludzie na co dzień. Wszystkie rozmowy z psychologiem są poufne. Celem wsparcia psychologicznego jest zapobieganie poczuciu wyobcowania, które może doprowadzić dziecko do ucieczki w eksperymenty z alkoholem lub narkotykami. O dni i godziny dyżurów psychologa  prosimy pytać dyrektorów poszczególnych szkół”.     
- Dyżury psychologa spotkały się z bardzo dobrym odzewem w szkołach. Spełniają one oczekiwania dzieci, rodziców i nauczycieli – nie kryje zadowolenia Krzysztof  Wawrzyńczak, przewodniczący gminnej komisji. – Psycholog do małych szkół przyjeżdża raz w miesiącu, do większych dwa razy w miesiącu.
 
• Psycholog dla dorosłych. „Masz problem? Przyjdź, porozmawiaj z kimś, kto posłucha i poradzi. Dwa razy w miesiącu w Brańszczyku można spotkać się z psychologiem, aby porozmawiać o swoich kłopotach rodzinnych, życiowych, osobistych. (...) Porady psychologa są bezpłatne. Dyżury w budynku OSP w Brańszczyku w 2. i 4. WTOREK miesiąca w godz. 17-18.30. Wejście od ul. Jana Pawła II”.
 
• Gdzie jest wójt? Odpowiedzią na to pytanie jest „wypis z kalendarza wójta za miesiąc luty i część marca:
- spotkanie podsumowujące pracę Powiatowej Komendy Policji w Wyszkowie (obowiązkowe),
- posiedzenie Rady Społecznej Szpitala w Wyszkowie (obowiązkowe),
- wizyty studyjne w Łowiczu, Brzezinie, Wodyniu i Siedlcach ws. zakładania spółdzielni socjalnych,
- uczestnictwo w obchodach Dnia Chorego w DPS Orione,
- udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wyszkowie,
- zebrania strażackie OSP,
- udział w obradach Zarządu Powiatu w Wyszkowie ws. spółdzielni socjalnej,
- spotkanie wójtów z Wojewodą Mazowieckim ws. inwestycji,
- spotkanie ws. gajówki w Udrzynie,
- wizyty w ministerstwach ws. drogi na Dudowiźnie,  samochodów strażackich, remontu organów kościelnych,  
- pokaz sprzętu gastronomicznego w związku z programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu”,
- wizyta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie kanalizacji,
- spotkanie w gm. Somianka ws. solarów,
- spotkanie w Wyszkowie ws. pozyskiwania funduszy dla szpitala,
- wizyty interwencyjne: Brok, Dudowizna, Poręba, Białebłota,
- wiele innych”. 
 
• Zadłużenie gminy. „Gmina jest poważnie zadłużona. Na koniec 2018 r. dług wynosił 7.924.000 zł. Planowany kredyt na rok 2019 w projekcie budżetu przedłożonego Radzie Gminy przez poprzedniego wójta to kwota 2.469.000 zł. Spłata kredytów przewidziana jest do roku 2028, czyli prawie na 10 lat”.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku

Najczęściej komentowane

Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku