BRAŃSZCZYK: Wójt informuje

Powiat

BRAŃSZCZYK: Wójt informuje

28.04.2019
autor: opr. EB
W kwietniu była rozdawana mieszkańcom 2-stronicowa ulotka formatu A4 „Informacja Wójta Gminy Brańszczyk”. Dowiadujemy się z niej m.in., w jakich godzinach czynne są urząd gminy i USC, kiedy wójt przyjmuje interesantów, a kiedy w sprawie skarg i wniosków. Znajdujemy też odpowiedź na intrygujące pytanie: Gdzie jest wójt? 
 
W ulotce znalazły się m.in. następujące informacje:
• Dofinansowanie. Gmina pozyskała dofinansowanie od Zarządu Województwa Mazowieckiego w wys. 190.890 zł na budowę placu przy kościele w Porębie. Planowany koszt inwestycji – 574.623 zł. „Przetarg w celu wyłonienia wykonawcy przeprowadzony zostanie wkrótce. Realizacja inwestycji przewidywana jest przed końcem 2019 r.”.
 
• Oferta GS. Prezes GS „Samopomoc Chłopska” w Porębie Sławomir Gałązka zaproponował gminie kupno budynków GS w Porębie i Białymbłocie-Kobyli. Dwukondygnacyjny budynek o pow. 400 m kw. w Porębie stoi przy tzw. szosie brokowskiej, budynek sklepu w Białymbłocie-Kobyli – przy drodze powiatowej i ma 300 m kw. powierzchni. 
Wójt zachęca mieszkańców, by zgłaszali swoje opinie na temat ewentualnego zakupu przez gminę tych nieruchomości i pomysły na ich wykorzystanie.
 
• Zaproszenie: Urząd Gminy i USC czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16, z tym że USC we wtorki do 17.00. Wójt przyjmuje w czwartki: interesantów w godz. 14-16, w sprawie skarg i wniosków w godz. 16-18
 
• Psycholog w szkołach. Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, „po raz pierwszy w naszej gminie, w każdej szkole, odbywają się dyżury psychologa. Psycholog nie jest lekarzem, jest doradcą, który pomaga dzieciom i młodzieży w rozwiązywaniu konfliktów i problemów, z jakimi spotykają się młodzi ludzie na co dzień. Wszystkie rozmowy z psychologiem są poufne. Celem wsparcia psychologicznego jest zapobieganie poczuciu wyobcowania, które może doprowadzić dziecko do ucieczki w eksperymenty z alkoholem lub narkotykami. O dni i godziny dyżurów psychologa  prosimy pytać dyrektorów poszczególnych szkół”.     
- Dyżury psychologa spotkały się z bardzo dobrym odzewem w szkołach. Spełniają one oczekiwania dzieci, rodziców i nauczycieli – nie kryje zadowolenia Krzysztof  Wawrzyńczak, przewodniczący gminnej komisji. – Psycholog do małych szkół przyjeżdża raz w miesiącu, do większych dwa razy w miesiącu.
 
• Psycholog dla dorosłych. „Masz problem? Przyjdź, porozmawiaj z kimś, kto posłucha i poradzi. Dwa razy w miesiącu w Brańszczyku można spotkać się z psychologiem, aby porozmawiać o swoich kłopotach rodzinnych, życiowych, osobistych. (...) Porady psychologa są bezpłatne. Dyżury w budynku OSP w Brańszczyku w 2. i 4. WTOREK miesiąca w godz. 17-18.30. Wejście od ul. Jana Pawła II”.
 
• Gdzie jest wójt? Odpowiedzią na to pytanie jest „wypis z kalendarza wójta za miesiąc luty i część marca:
- spotkanie podsumowujące pracę Powiatowej Komendy Policji w Wyszkowie (obowiązkowe),
- posiedzenie Rady Społecznej Szpitala w Wyszkowie (obowiązkowe),
- wizyty studyjne w Łowiczu, Brzezinie, Wodyniu i Siedlcach ws. zakładania spółdzielni socjalnych,
- uczestnictwo w obchodach Dnia Chorego w DPS Orione,
- udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wyszkowie,
- zebrania strażackie OSP,
- udział w obradach Zarządu Powiatu w Wyszkowie ws. spółdzielni socjalnej,
- spotkanie wójtów z Wojewodą Mazowieckim ws. inwestycji,
- spotkanie ws. gajówki w Udrzynie,
- wizyty w ministerstwach ws. drogi na Dudowiźnie,  samochodów strażackich, remontu organów kościelnych,  
- pokaz sprzętu gastronomicznego w związku z programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu”,
- wizyta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie kanalizacji,
- spotkanie w gm. Somianka ws. solarów,
- spotkanie w Wyszkowie ws. pozyskiwania funduszy dla szpitala,
- wizyty interwencyjne: Brok, Dudowizna, Poręba, Białebłota,
- wiele innych”. 
 
• Zadłużenie gminy. „Gmina jest poważnie zadłużona. Na koniec 2018 r. dług wynosił 7.924.000 zł. Planowany kredyt na rok 2019 w projekcie budżetu przedłożonego Radzie Gminy przez poprzedniego wójta to kwota 2.469.000 zł. Spłata kredytów przewidziana jest do roku 2028, czyli prawie na 10 lat”.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom