BRAŃSZCZYK: Podatki bez zmian

Powiat

BRAŃSZCZYK: Podatki bez zmian

14.12.2016
autor: Ewa Elward
Radni uchwalili na ostatniej sesji, że stawki podatkowe na 2017 r. pozostają na poziomie 2016 r. 
Podatek od nieruchomości: 
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,74 zł/m2, położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo mieszaną, jeżeli od dnia wejścia w życie planu upłynęły 4 lata, a w tym czasie nie zakończono budowy – 2,98 zł/m2.
- od budynków lub ich części: mieszkalnych – 0,61 zł/m2, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 18,99 zł/m2, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,46 zł/m2, zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł/m2, budynków gospodarczych niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego – 4,03 zł/m2, innych – 7,37 zł/m2.
Od budowli: 2% ich wartości.
Średnią cenę skupu żyta do obliczania podatku rolnego obniża się z 52,44 zł za tonę do 32 zł za tonę. 
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom

Najczęściej komentowane