BRAŃSZCZYK: Dwa wieki nauczania w Porębie (foto)

Powiat

BRAŃSZCZYK: Dwa wieki nauczania w Porębie (foto)

07.06.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które przywołuje dźwięk szkolnego dzwonka. – Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia – zauważyli uczniowie prowadzący w niedzielę 2 czerwca uroczystości jubileuszowe szkoły w Porębie. – Jubileusz 200-lecia nauczania i 80 lat istnienia budynku szkolnego w Porębie to bardzo ważna chwila dla nas wszystkich. Zapraszamy w niezwykłą podróż w czasie. Przebiegnijmy szkolne lata, przypominając sobie jej początki i najnowsze dzieje. Pójdźmy ścieżką szkolnych lat… od roku 1819.
 
Jubileusz rozpoczęła Msza św. w intencji społeczności szkolnej i absolwentów, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Grzybowski. Kazanie wygłosił ks. Jan Krupko.
Pochód, na czele ze sztandarami i młodzieżową orkiestrą „Darmanista”, przeszedł na teren szkoły. Pierwszym bardzo ważnym momentem było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Jak do tego doszło, opowiedziała wicedyrektor Katarzyna Kielisiak. Wymieniła nazwiska osób, które potwierdziły, że w szkole w czasie okupacji żołnierze niemieccy więzili i torturowali Polaków. 
- W kronice szkoły w literackim stylu, barwnie, najprawdopodobniej Antoni Koba, nauczyciel, późniejszy kierownik, opisał wydarzenia z lat okupacji niemieckiej. Właśnie to ten zapis widnieje na tablicy: „W czasie okupacji niemieckiej dom szkolny kilkakrotnie był więzieniem dla tych, którzy go budowali i projektowali, a białe ściany izb szkolnych przybierane były czerwonymi kwiatami -  krwią katowanych”.     
- Musimy uczyć się faktów, żeby mieć świadomość, kto był najeźdźcą, a kto obrońcą, kto był katem, a kto ofiarą – podkreślił prof. Stanisław Białousz, honorowy obywatel gminy Brańszczyk, jeden z inicjatorów ufundowania tablicy. – Uczmy się prawdziwej historii – apelował.
Syn zastrzelonego Stefana Brejnakowskiego Stanisław, Eugenia Szkodzińska, córka zastrzelonego Albina Kraszewskiego, Ewa Gałązka, prof. Stanisław Białousz, wójt Wiesław Przybylski, dyr. Agnieszka Pękul dokonali, przy dźwiękach werbli, odsłonięcia tablicy. 
Tablica, którą poświęcił ks. Andrzej Grzybowski, została ufundowana ze środków zgromadzonych podczas zbiórek przeprowadzonych przez szkołę we współpracy z parafią. 
 
To jest nasza historia
 
Historię nauczania w Porębie przybliżyli uczniowie w pięknym programie artystycznym, złożonym z pieśni i wierszy o wymowie patriotycznej, scenek z życia szkoły w różnych latach, tańców, wskazując na najważniejsze daty. Poniżej te szczególne: 
1819 – pierwsze wiarygodne dane o szkole w Porębie (20-26 uczniów uczyło się w wynajętym domu) 
1843 – pierwszy rządowy budynek szkolny (37 uczniów) 
5 marca 1905 – chłopi z gminy Poręba wystosowali do nauczyciela pismo z żądaniem prowadzenia nauki w języku polskim: „Przeto uprzejmie prosimy Pana Nauczyciela o wykład wszystkich lekcji w szkole porębskiej na przyszłość prowadzić wyłącznie w języku polskim. Oświadczamy przy tym, że dopóki żądanie nasze nie będzie uwzględnione, dzieci do szkoły posyłać nie będziemy”.
1930 – szkoła otrzymuje imię Marszałka Józefa Piłsudskiego
1 września 1939 – oddano do użytku murowany budynek szkolny, dwukondygnacyjny, budowa trwała 2 lata 

Kierownicy szkoły
1906-1951 – Bolesław Malewski
1952 – Antoni Koba
1961 – Henryk Garwarski
1973 – Barbara Garwarska
 
Dyrektorzy szkoły
1991 – Edward Perzyna
1997 – Zbigniew Gałązka
2011 – Agnieszka Pękul
Dyr. szkoły Agnieszka Pękul powitała wszystkich, którzy skorzystali z zaproszenia na to wielkie święto szkoły, szczególnie serdecznie absolwentów, emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły i oczywiście uczniów. – Bardzo się cieszę, że tyle osób przybyło na naszą uroczystość – nie kryła wzruszenia. W obecności sztandaru zaśpiewano „Hymn szkoły”.  
 - Każdy ma swoją historię, lecz nie wszystkie są zapisane. Niektóre są zwiewne, ulotne jak kruchy sen nad ranem. Żyją w ludzkiej pamięci, z czasem blednąc zanikają. Rozwiewają się w niebycie i niczym się stają. Zapisane myśli, uczucia trwają całymi wiekami. Nasze małe historie pozostają między nami. To jest nasza historia w prostych słowach zamknięta. Nutami ustrojona w sercach pokoleń wrośnięta – podsumowali prowadzący. – Mijały lata, które przyniosły nam wiele zmian, a kolejne pokolenia opuszczały mury tej szkoły. Nasza szkoła żyje przez 200 lat, bo szkoła przecież to nie tylko mury, to przede wszystkim ci, którzy tworzą szkolną społeczność.
Nasza szkoła to miejsce, gdzie nie tylko zdobywa się wiedzę, ale również miło i bezpiecznie spędza się czas wolny. To w tej szkole jako dyrektorów, nauczycieli, gości, pracowników czy uczniów spotkało to, co w pamięci pozostaje najdłużej: uśmiechy i łzy, trudy i poświęcenia, sukcesy i porażki –  to wszystko, co towarzyszy człowiekowi nieustannie.
 
Gratulacje i wspomnienia
 
Wójt Wiesław Przybylski podziękował za wspaniałą uroczystość. Absolwent Jan Puścian podzielił się swoimi wspomnieniami. Pogratulował wspaniałej uroczystości. Kazimierz Pogorzelski, honorowy obywatel gminy Brańszczyk wręczył dyr. Agnieszce Pękul Pamiątkowy Medal „Ku naszemu niebu”, przyznawany przez Stowarzyszenie Lotników Polskich. Do gratulacji i życzeń przyłączyli się przewodnicząca rady rodziców, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół. Bractwo Kurkowe z Broku wręczyło pani dyrektor pamiątkową szablę.
Potem rozpoczął się wielopokoleniowy piknik. Na scenie cały czas coś się działo, występowali uczniowie i absolwenci, m.in. Tadeusz Kopaniarz, wirtuoz akordeonu. 
Zwiedzający szkołę również uczuciowo reagowali, oglądając starą szkolną kronikę, wystawy fotografii z różnych lat, szukając swojego nazwiska na liście absolwentów, nauczycieli czy pracowników szkoły w Porębie. Wspaniałą pamiątką pozostanie „Album absolwentów Gimnazjum w Porębie”, które właśnie, w roku 2019, kończy swoją 20-letnią działalność. Na pewno też wiele osób z zainteresowaniem obejrzy zdjęcia i przeczyta informacje zamieszczone na trzech tablicach „Historia nauczania w Porębie”, które podczas uroczystości jubileuszowej odsłoniły najmłodsze uczennice. Tablice stoją tuż przy wejściu na teren szkoły. 
 
Piękne pożegnanie  
 
Wiele wzruszeń dostarczyło absolwentom zwiedzanie szkolnego budynku, który dziś na pewno bardzo różni się od tego, który zachowali we wspomnieniach. Jest nowoczesny, kolorowy, przyjazny – taką szkołę, którą kierowała od 2011 r., pozostawia dyrektor Agnieszka Pękul. Jeszcze przed jubileuszem złożyła rezygnację ze stanowiska, mimo że jej kadencja kończy się za 2 lata. Uroczystości jubileuszowe były więc dla dyr. Agnieszki Pekul pięknym pożegnaniem, ależ też wspaniałym podsumowaniem i ukoronowaniem jej pracy jako dyrektora szkoły w Porębie. Pracy szczególnie dla niej ważnej, bo czuje się porębianką. 
Należy dodać, że w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Porębie, oprócz gimnazjum i szkoły podstawowej wchodzi też przedszkole samorządowe, razem zajmujące dwa budynki. W szkole nie ma sekretarki, a w nowym roku szkolnym ma być też zlikwidowane stanowisko wicedyrektora szkoły. 
Wójt 4 czerwca ogłosił konkursy na dyrektorów czterech gminnych szkół, m.in. w Porębie.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom

Najczęściej komentowane