BRAŃSZCZYK: Drugi nabór na sekretarza

Powiat

BRAŃSZCZYK: Drugi nabór na sekretarza

22.11.2019
autor: opr. EB
Wójt ponownie ogłosił nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Brańszczyk. Oferty można składać do 25 listopada. 
 
Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczone na stronie internetowej gminy http://www.bip.branszczyk.pl/pliki/zarzadzenia/2019/zarzadzenie_RO_112_2019.pdf 
Kandydat m.in. musi mieć wykształcenie wyższe, co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiada co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych. 
Powinien też cieszyć się nieposzlakowaną opinią, dobrze znać regulacje prawne w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej, w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, ustawy kodeksu pracy, ustawy prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, aktów regulujących organizację i pracę urzędu gminy. 
Wymagania dodatkowe od kandydata: wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; umiejętność zarządzania projektami; bardzo dobra znajomość poprawnej polszczyzny i umiejętność redagowania pism urzędowych oraz promujących gminę; bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych.
Proponowane warunki pracy: pełny etat, umowa o pracę, praca przy komputerze do 4 godzin dziennie.
Składanie ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Brańszczyku, pokój nr 7 – I piętro w terminie do 25 listopada do godz. 16. 
Komisja, powołana przez wójta, konkurs przeprowadzi w dwóch etapach: I – formalna analiza dokumentów, II – merytoryczna ocenę kandydatów (może składać się z rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego).
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie II etapu konkursu. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej BIP.
Jak już informowaliśmy, nabór na sekretarza gminy, ogłoszony 1 października, nie został rozstrzygnięty, ponieważ komisja konkursowa nie udzieliła rekomendacji żadnemu z pięciu kandydatów do objęcia funkcji sekretarza gminy. W naborze oferty złożyło 7 osób, do II etapu zostało zakwalifikowanych 5.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
BRAŃSZCZYK: Zmarł Bolesław Kukawka

BRAŃSZCZYK: Zmarł Bolesław Kukawka

Bolesław Kukawka (1936-2018), lekarz, społecznik, osoba bardzo zaangażowana w życie lokalnej społeczności. W Brańszczyku z żoną Stanisławą mieszkał od 1969 r. Przez ok. 40 lat lekarskiej posługi na tym terenie miał wielu pacjentów, którzy na pewno do dziś go dobrze wspominają. 
zobacz więcej
SOMIANKA: To wasze święto, drogie Panie

SOMIANKA: To wasze święto, drogie Panie

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza mieszkanki gminy w sobotę 11 marca o godz. 12 na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 
Będzie można zrobić sobie zabieg na dłonie, otrzymać upominek, ale także w miłym towarzystwie wypić kawę oraz spotkać się ze znaną pisarką Magdaleną Witkiewicz.
zobacz więcej
SOMIANKA: Półkolonie z atrakcjami (foto)

SOMIANKA: Półkolonie z atrakcjami (foto)

Za nami pierwszy tydzień atrakcji, spotkań i wyjazdów podczas półkolonii, w których wzięło udział 45 dzieci w wieku 7-11 lat. Ten czas wakacji na pewno zapamiętają jako okres harców, radosnej zabawy i zawierania nowych znajomości oraz rozsądnego korzystania z proponowanych atrakcji. Tak bogaty program mógł być zrealizowany dzięki wsparciu Gminy Somianka; w kwocie 120 zł na każdego uczestnika półkolonii. 
zobacz więcej
SOMIANKA: Droga przez mękę

SOMIANKA: Droga przez mękę

Czytelniczka przesłała do naszej redakcji list, w którym skarży się na fatalny stan drogi z Łosinna przez Nowe Kozłowo (nazywając ją drogą przez mękę), co trwa już od lat, a wójt i radni nic z tym nie robią. Jak się dowiedzieliśmy, gmina ma projekt drogi, w ubiegłym roku ogłosiła nawet przetarg na jej wykonanie, ale oferty były za wysokie jak na możliwości budżetu gminy. Obecnie jest złożony wniosek do marszałka o dofinansowanie. Sprawą interesują się radna i sołtys.
zobacz więcej
Zitcom