BRAŃSZCZYK: Drugi nabór na sekretarza

Powiat

BRAŃSZCZYK: Drugi nabór na sekretarza

22.11.2019
autor: opr. EB
Wójt ponownie ogłosił nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Brańszczyk. Oferty można składać do 25 listopada. 
 
Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczone na stronie internetowej gminy http://www.bip.branszczyk.pl/pliki/zarzadzenia/2019/zarzadzenie_RO_112_2019.pdf 
Kandydat m.in. musi mieć wykształcenie wyższe, co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiada co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych. 
Powinien też cieszyć się nieposzlakowaną opinią, dobrze znać regulacje prawne w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej, w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, ustawy kodeksu pracy, ustawy prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, aktów regulujących organizację i pracę urzędu gminy. 
Wymagania dodatkowe od kandydata: wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; umiejętność zarządzania projektami; bardzo dobra znajomość poprawnej polszczyzny i umiejętność redagowania pism urzędowych oraz promujących gminę; bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych.
Proponowane warunki pracy: pełny etat, umowa o pracę, praca przy komputerze do 4 godzin dziennie.
Składanie ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Brańszczyku, pokój nr 7 – I piętro w terminie do 25 listopada do godz. 16. 
Komisja, powołana przez wójta, konkurs przeprowadzi w dwóch etapach: I – formalna analiza dokumentów, II – merytoryczna ocenę kandydatów (może składać się z rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego).
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie II etapu konkursu. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej BIP.
Jak już informowaliśmy, nabór na sekretarza gminy, ogłoszony 1 października, nie został rozstrzygnięty, ponieważ komisja konkursowa nie udzieliła rekomendacji żadnemu z pięciu kandydatów do objęcia funkcji sekretarza gminy. W naborze oferty złożyło 7 osób, do II etapu zostało zakwalifikowanych 5.
AK Finanse 728x90 (23.10.2019)
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku