Wielka historia Małej Ojczyzny (foto)

Od czytelników

Wielka historia Małej Ojczyzny (foto)

09.09.2018
autor: Teresa Przygoda
Stowarzyszenie „Wspólna przyszłość” aktywnie działa w Leszczydole-Nowinach już od kilku lat. Ma w swoim dorobku wiele ciekawych przedsięwzięć. Ważne miejsce w działalności zajmuje historia, szczególnie Małej Ojczyzny. Jednak po raz pierwszy stowarzyszenie przystąpiło do projektu kilkuetapowego i wielowątkowego. Wspólnym mianownikiem jest spisanie historii wioski - dla obecnych i następnych pokoleń mieszkańców oraz tych, których los przygna w tę piękną, otoczoną sosnowym borem okolicę. Tytuł projektu: „Wielka historia Małej Ojczyzny”.
I etap, 2018 rok. Projekt ma za cel pielęgnowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa i kultury. I jest dofinansowany w ramach programu „Patriotyzm jutra” realizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Skierowany do młodego pokolenia, które pozna przeszłość poprzez zbieranie dokumentów, zdjęć, relacji, pamiątek i spisanie wspomnień mieszkańców, dotyczących powstania miejscowości Leszczydół-Nowiny. 
Pośrednim celem jest integracja międzypokoleniowa na płaszczyźnie historycznej. Projekt będzie realizowany poprzez konfrontację starej i nowoczesnej techniki oraz współpracę młodego i starszego pokolenia mieszkańców wsi.
W czasie trwania projektu uczestnicy będą nie tylko zbierać informacje na temat historii własnej miejscowości, ale też poznawać dzieje Kurpi Białych poprzez liczne wycieczki do muzeum, archiwum i biblioteki, konkursy z nagrodami, spotkania z regionalistami, a także rajdy rowerowe i wspólne spotkania historyczno - integracyjne. Zrealizowane w trakcie projektu zadania posłużą do spisania monografii wsi Leszczydół-Nowiny. To będzie cegiełka włożona w budowanie historii Małej Ojczyzny Leszczydołem-Nowinami zwanej oraz spuścizna dla przyszłych pokoleń mieszkańców.
Projekt składa się z trzech etapów:
I etap – gromadzenie informacji od mieszkańców miejscowości, szczególnie tych najstarszych, podczas wywiadów i nagranie ich na nośniki elektroniczne
II etap – poszukiwanie informacji w archiwach, bibliotekach, czytelniach i porównywanie ich z informacjami od mieszkańców
III etap – wydanie monografii miejscowości w formie książkowej i elektronicznej.
Członkowie stowarzyszenia opracowali plan działań i z wielkim zapałem przystąpili do realizacji poszczególnych punktów. Oczywiście pod kierunkiem swojego prezesa Artura Gałązki (autora projektu). Pierwszym punktem była wycieczka rowerowa wokół Leszczydołu-Nowin. Kilkanaście osób, wśród nich uczniowie miejscowej szkoły, odwiedziło miejsca dotychczas mało znane lub znane niewielkiej grupie osób. Jednym z takich jest linia okopów z II wojny światowej usytuowana między Nowinami a Trzcianką. Dzięki odkrywanym śladom przeszłości wiemy, że w okolicy były prowadzone działania wojenne. 
Priorytetowym działaniem w ramach projektu są wywiady z najstarszymi mieszkańcami wioski, podczas których uczniowie miejscowej szkoły i absolwenci dowiadują się wielu cennych informacji o przeszłości swojej miejscowości, o życiu jej mieszkańców, tradycjach i zwyczajach. W międzyczasie uczestnicy projektu i chętni mieszkańcy mają możliwość wzięcia udziału w ciekawych wycieczkach i spotkaniach. Podczas wizyty w archiwum w Pułtusku poznali metody poszukiwań informacji, katalog zbiorów i możliwości korzystania z niego. Rzecz niezwykle przydatna do gromadzenia informacji i ich weryfikowania. 
Te wskazówki i cenne informacje od mieszkańców okazały się niezwykle przydatne w Sierpcu. W tutejszym skansenie był prezentowany dawny obrzęd żniw. Narzędzia, metody pracy, przygotowania, ubiór, codzienne życie podczas żniw oraz pożywienie wzbudziły, szczególnie u najmłodszych uczestników, niemałe zdziwienie i zaciekawienie. Zdobyte informacje nabrały realnych kształtów. Dzieci mogły dotknąć, podpatrzeć pracę, spróbować ją wykonać, degustować potrawy.
Wiedzę rozszerzyło spotkanie z artystką ludową Kurpi Białych p. Haliną Witkowską. Prowadzi ona Kuźnię Kurpiowską w Pniewie. Osoba znana w kraju i zagranicą. Spod jej rąk wychodzą  prawdziwe arcydzieła. A kurpiowskie przysmaki - racuchy, pierogi z serem, obwarzanki i śliwkowy kompot na długo pozostaną w pamięci uczestników spotkania. 
Uczniowie mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym, który ma za cel zderzenie przeszłości naszej Małej Ojczyzny z teraźniejszością. Uczestnicy konkursu przygotowują 2 zdjęcia wybranego przez siebie tego samego miejsca lub obiektu – dawnego i dzisiejszego. Najlepsze będą nagrodzone i umieszczone na wystawie.
Te wszystkie działania pozwolą stworzyć mapę elektroniczną zabytków i miejsc pamięci w Leszczydole-Nowinach i w najbliższej okolicy. Będzie ona wiarygodnym źródłem dla tych, którzy będą chcieli się dowiedzieć jak najwięcej o swojej miejscowości. Potem zebrane wiadomości zostaną umieszczone na nośniku elektronicznym i pokazane wszystkim mieszkańcom. Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa najciekawszych zdjęć i eksponatów. 
W planach uczestnicy projektu mają eksplorację miejsc kryjących ślady przeszłości za pomocą urządzeń elektronicznych. Oczywiście po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń właściciela terenu badań i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zamierzają też odwiedzić Bibliotekę Miejską w Wyszkowie, zapoznać się z jej bogatym księgozbiorem, a szczególnie z zasobami działu regionalnego.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
PaT-port z Leszczydołu-Nowin w Podkowie Leśnej

PaT-port z Leszczydołu-Nowin w Podkowie Leśnej

30 uczniów Gimnazjum w Leszczydole-Nowinach wzięło udział w II Miejskim Przystanku PaT w Podkowie Leśnej – wydarzeniu w ramach programu „Profilaktyka a Ty”. Wyjazd zorganizowała opiekunka PaT-portu Iwona Ochmańska . Tym razem PaT-owicze z Leszczydołu-Nowin sami reprezentowali gminę Wyszków. Do Podkowy przybyło 450 osób z województwa Mazowieckiego. Wśród nich, jak zawsze niezawodny, zespół z Leszczydołu-Nowin.
zobacz więcej
Wyprawa na Farmę Iluzji (foto)

Wyprawa na Farmę Iluzji (foto)

Podopieczni Świetlicy Socjoterapeutycznej „Słoneczna” korzystali z atrakcji rozrywkowo – edukacyjnych mieszczących się na Farmie Iluzji – w trojanowskim parku rozrywki.
zobacz więcej
Bo jest policjantem, a ja jestem nieważna?

Bo jest policjantem, a ja jestem nieważna?

- pyta nasza czytelniczka oburzona sposobem załatwienia przez policję zgłoszonej przez nią interwencji i skargi. Zaczęło się od konfliktu z sąsiadem, który, jak twierdzi kobieta, nerwowo reaguje, gdy dzieci zbyt głośno się bawią. Sąsiad odbija piłeczkę, uważa, że to dzieci mu dokuczają. A policja poucza… - To po co ja poszłam na komendę? Jaki jest wynik mojej interwencji? – skarży się czytelniczka.
zobacz więcej
Spotkanie w 45-lecie matury (foto)

Spotkanie w 45-lecie matury (foto)

Po raz dziesiąty spotkali się we własnym gronie absolwenci Liceum Ogólnokształcącego wtedy nr 60, którzy maturę zdawali w 1972 r. Tym razem ich spotkanie odbyło się w dniach 16-17 września w ośrodku w Łazach, w 45-lecie egzaminu maturalnego. Przyjechało 28 osób.
zobacz więcej
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku