Wielka historia Małej Ojczyzny (foto)

Od czytelników

Wielka historia Małej Ojczyzny (foto)

09.09.2018
autor: Teresa Przygoda
Stowarzyszenie „Wspólna przyszłość” aktywnie działa w Leszczydole-Nowinach już od kilku lat. Ma w swoim dorobku wiele ciekawych przedsięwzięć. Ważne miejsce w działalności zajmuje historia, szczególnie Małej Ojczyzny. Jednak po raz pierwszy stowarzyszenie przystąpiło do projektu kilkuetapowego i wielowątkowego. Wspólnym mianownikiem jest spisanie historii wioski - dla obecnych i następnych pokoleń mieszkańców oraz tych, których los przygna w tę piękną, otoczoną sosnowym borem okolicę. Tytuł projektu: „Wielka historia Małej Ojczyzny”.
I etap, 2018 rok. Projekt ma za cel pielęgnowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa i kultury. I jest dofinansowany w ramach programu „Patriotyzm jutra” realizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Skierowany do młodego pokolenia, które pozna przeszłość poprzez zbieranie dokumentów, zdjęć, relacji, pamiątek i spisanie wspomnień mieszkańców, dotyczących powstania miejscowości Leszczydół-Nowiny. 
Pośrednim celem jest integracja międzypokoleniowa na płaszczyźnie historycznej. Projekt będzie realizowany poprzez konfrontację starej i nowoczesnej techniki oraz współpracę młodego i starszego pokolenia mieszkańców wsi.
W czasie trwania projektu uczestnicy będą nie tylko zbierać informacje na temat historii własnej miejscowości, ale też poznawać dzieje Kurpi Białych poprzez liczne wycieczki do muzeum, archiwum i biblioteki, konkursy z nagrodami, spotkania z regionalistami, a także rajdy rowerowe i wspólne spotkania historyczno - integracyjne. Zrealizowane w trakcie projektu zadania posłużą do spisania monografii wsi Leszczydół-Nowiny. To będzie cegiełka włożona w budowanie historii Małej Ojczyzny Leszczydołem-Nowinami zwanej oraz spuścizna dla przyszłych pokoleń mieszkańców.
Projekt składa się z trzech etapów:
I etap – gromadzenie informacji od mieszkańców miejscowości, szczególnie tych najstarszych, podczas wywiadów i nagranie ich na nośniki elektroniczne
II etap – poszukiwanie informacji w archiwach, bibliotekach, czytelniach i porównywanie ich z informacjami od mieszkańców
III etap – wydanie monografii miejscowości w formie książkowej i elektronicznej.
Członkowie stowarzyszenia opracowali plan działań i z wielkim zapałem przystąpili do realizacji poszczególnych punktów. Oczywiście pod kierunkiem swojego prezesa Artura Gałązki (autora projektu). Pierwszym punktem była wycieczka rowerowa wokół Leszczydołu-Nowin. Kilkanaście osób, wśród nich uczniowie miejscowej szkoły, odwiedziło miejsca dotychczas mało znane lub znane niewielkiej grupie osób. Jednym z takich jest linia okopów z II wojny światowej usytuowana między Nowinami a Trzcianką. Dzięki odkrywanym śladom przeszłości wiemy, że w okolicy były prowadzone działania wojenne. 
Priorytetowym działaniem w ramach projektu są wywiady z najstarszymi mieszkańcami wioski, podczas których uczniowie miejscowej szkoły i absolwenci dowiadują się wielu cennych informacji o przeszłości swojej miejscowości, o życiu jej mieszkańców, tradycjach i zwyczajach. W międzyczasie uczestnicy projektu i chętni mieszkańcy mają możliwość wzięcia udziału w ciekawych wycieczkach i spotkaniach. Podczas wizyty w archiwum w Pułtusku poznali metody poszukiwań informacji, katalog zbiorów i możliwości korzystania z niego. Rzecz niezwykle przydatna do gromadzenia informacji i ich weryfikowania. 
Te wskazówki i cenne informacje od mieszkańców okazały się niezwykle przydatne w Sierpcu. W tutejszym skansenie był prezentowany dawny obrzęd żniw. Narzędzia, metody pracy, przygotowania, ubiór, codzienne życie podczas żniw oraz pożywienie wzbudziły, szczególnie u najmłodszych uczestników, niemałe zdziwienie i zaciekawienie. Zdobyte informacje nabrały realnych kształtów. Dzieci mogły dotknąć, podpatrzeć pracę, spróbować ją wykonać, degustować potrawy.
Wiedzę rozszerzyło spotkanie z artystką ludową Kurpi Białych p. Haliną Witkowską. Prowadzi ona Kuźnię Kurpiowską w Pniewie. Osoba znana w kraju i zagranicą. Spod jej rąk wychodzą  prawdziwe arcydzieła. A kurpiowskie przysmaki - racuchy, pierogi z serem, obwarzanki i śliwkowy kompot na długo pozostaną w pamięci uczestników spotkania. 
Uczniowie mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym, który ma za cel zderzenie przeszłości naszej Małej Ojczyzny z teraźniejszością. Uczestnicy konkursu przygotowują 2 zdjęcia wybranego przez siebie tego samego miejsca lub obiektu – dawnego i dzisiejszego. Najlepsze będą nagrodzone i umieszczone na wystawie.
Te wszystkie działania pozwolą stworzyć mapę elektroniczną zabytków i miejsc pamięci w Leszczydole-Nowinach i w najbliższej okolicy. Będzie ona wiarygodnym źródłem dla tych, którzy będą chcieli się dowiedzieć jak najwięcej o swojej miejscowości. Potem zebrane wiadomości zostaną umieszczone na nośniku elektronicznym i pokazane wszystkim mieszkańcom. Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa najciekawszych zdjęć i eksponatów. 
W planach uczestnicy projektu mają eksplorację miejsc kryjących ślady przeszłości za pomocą urządzeń elektronicznych. Oczywiście po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń właściciela terenu badań i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zamierzają też odwiedzić Bibliotekę Miejską w Wyszkowie, zapoznać się z jej bogatym księgozbiorem, a szczególnie z zasobami działu regionalnego.
Wielka Polska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość