Staż słuchaczy i nauczycieli CKU w Hiszpanii

Od czytelników

Staż słuchaczy i nauczycieli CKU w Hiszpanii

27.11.2016
autor: Sylwia Ludwikowska, koordynator projektu PO WER
W ramach PO WER słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie będą uczestniczyć  w stażu zagranicznym realizowanym dzięki funduszom europejskim. Projekt pt. „Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego” otrzymał dofinansowanie za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Grupa 17 słuchaczy kursów kwalifikacyjnych A.65, A.36 oraz szkoły policealnej technik rachunkowości będzie realizowała trzytygodniowy staż w Grenadzie (Hiszpania) w okresie czerwiec/lipiec 2017 r.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego przez udział 17 słuchaczy kursów kwalifikacyjnych w stażach zagranicznych oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego w job shadowing w Hiszpanii w lutym 2017 r . Wsparcie uczestników ukierunkowane jest na zdobycie i wykorzystanie już posiadanej wiedzy i umiejętności w środowisku międzynarodowym, jak również na zdobyciu nowych doświadczeń, kompetencji i kwalifikacji, które przyczynią się do rozwoju osobistego oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy (tj. znalezienie zatrudnienia lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej).
Słuchacze odbędą staż zagraniczny w hiszpańskich firmach, w których będą realizować zadania dotyczące zagadnień finansowo-księgowych. Natomiast nauczyciele będą towarzyszyć swoim hiszpańskim kolegom w prowadzeniu zajęć w szkole zawodowej w Grenadzie.
Słuchacze, jak również nauczyciele będą uczestniczyć w bogatym programie kulturowym, tj. w zajęciach integracyjnych popołudniowych i wycieczkach kulturoznawczych. 
Pozyskanie środków unijnych jest możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu Dyrekcji Szkoły, Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie (organu prowadzącego) oraz nauczycieli kształcenia zawodowego.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Bricomarche-1
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Bricomarche-1