Staż słuchaczy i nauczycieli CKU w Hiszpanii

Od czytelników

Staż słuchaczy i nauczycieli CKU w Hiszpanii

27.11.2016
autor: Sylwia Ludwikowska, koordynator projektu PO WER
W ramach PO WER słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie będą uczestniczyć  w stażu zagranicznym realizowanym dzięki funduszom europejskim. Projekt pt. „Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego” otrzymał dofinansowanie za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Grupa 17 słuchaczy kursów kwalifikacyjnych A.65, A.36 oraz szkoły policealnej technik rachunkowości będzie realizowała trzytygodniowy staż w Grenadzie (Hiszpania) w okresie czerwiec/lipiec 2017 r.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego przez udział 17 słuchaczy kursów kwalifikacyjnych w stażach zagranicznych oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego w job shadowing w Hiszpanii w lutym 2017 r . Wsparcie uczestników ukierunkowane jest na zdobycie i wykorzystanie już posiadanej wiedzy i umiejętności w środowisku międzynarodowym, jak również na zdobyciu nowych doświadczeń, kompetencji i kwalifikacji, które przyczynią się do rozwoju osobistego oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy (tj. znalezienie zatrudnienia lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej).
Słuchacze odbędą staż zagraniczny w hiszpańskich firmach, w których będą realizować zadania dotyczące zagadnień finansowo-księgowych. Natomiast nauczyciele będą towarzyszyć swoim hiszpańskim kolegom w prowadzeniu zajęć w szkole zawodowej w Grenadzie.
Słuchacze, jak również nauczyciele będą uczestniczyć w bogatym programie kulturowym, tj. w zajęciach integracyjnych popołudniowych i wycieczkach kulturoznawczych. 
Pozyskanie środków unijnych jest możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu Dyrekcji Szkoły, Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie (organu prowadzącego) oraz nauczycieli kształcenia zawodowego.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku