Śladem miejsc związanych z życiem Żydów (foto)

Od czytelników

Śladem miejsc związanych z życiem Żydów (foto)

05.01.2018
autor: Organizatorzy
W ramach projektu opartego na współpracy Forum Dialogu oraz Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie odbyła się gra miejska. W realizację projektu zaangażowana była klasa III LEB wraz z opiekunem projektu Robertem Szulęckim. Z kolei uczniowie klasy II LOL wraz z opiekunami Adamem Mickiewiczem i Krzysztofem Ostrowskim byli uczestnikami wycieczki.
Klasa II LOL została podzielona na trzy kilkuosobowe grupy. Temat gry miejskiej dotyczył Żydów zamieszkałych niegdyś w Wyszkowie i jego okolicach, a zadaniem grup było podążanie szlakiem wyznaczonym przez klasę III LEB na podstawie miejsc ściśle związanych z życiem Żydów na terenie Wyszkowa. 
Pierwszym celem była Biblioteka Miejska oraz przygotowana tam wystawa o tematyce żydowskiej. Aby uniknąć spotkania grup w jednym miejscu, planowane były trwające 30 minut przerwy między opuszczaniem przez uczniów szkoły. Po wyjściu pierwszej grupy, która przyjęła nazwę ,,Białe Róże”, uczniowie klasy III LEB przygotowali dla pozostałych osób zadanie polegające na narysowaniu mapy przedwojennego Wyszkowa. W międzyczasie po dwie osoby z grupy drugiej i trzeciej zostały poproszone, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące ich poziomu wiedzy na ten temat. Uczniowie przyznali, że nie mieli pojęcia o tak licznej obecności ludności żydowskiej na terenie Wyszkowa i nie znali postaci takich jak np. Mordechaj Anielewicz. Dodali, że projekt i sama wycieczka zapowiadają się bardzo ciekawie.
Wystawa autorstwa Mirosława Powierzy, dotycząca tematyki żydowskiej, była bardzo dobrze przygotowana zarówno pod względem merytorycznym jak i wizualnym. W jej realizacje zostali zaangażowani uczniowie klasy III LEB. Grupy, po wysłuchaniu faktów i ciekawostek z życia Żydów w Wyszkowie, zostali poproszeni przez przedstawicieli klasy III LEB do odpowiedzi na pytania, cztery osoby wytypowane zostały do zadania specjalnego, polegającego na ułożeniu wiersza w oparciu o usłyszane przed momentem informacje. Za wykonane zadania otrzymali określoną liczbę punktów. Po wykonaniu tych dwóch czynności wyruszyli w dalszą drogę, do następnego punktu, w którym przed wojną mieściła się synagoga. Czekały tam na grupę kolejne osoby z klasy III LEB, które przybliżyły uczniom historię tego miejsca oraz funkcję, jaką pełniło w tamtych czasach. Grupa, po wysłuchaniu wszystkich informacji, została poproszona o odpowiedzi na kolejne pytania. Widać było, że członkowie grupy dobrze ze sobą współpracowali i uważnie słuchali przekazywanych informacji.
Następnym punktem gry miejskiej był pomnik poświęcony postaci Mordechaja Anielewicza, który znajduje się w pobliżu miejsca, gdzie przed wojną mieszkał przywódca powstania w getcie warszawskim. Uczniowie udali się w tamtym kierunku. Po niespełna kilku minutach marszu wysłuchali opowieści, faktów i ciekawostek biograficznych. Następnie odpowiadali na zadane im pytania oraz rozwiązywali zagadki logiczne, nawiązujące do tematyki żydowskiej. Po wykonanym zadaniu, grupy udały się na dawny rynek wyszkowski. Dawniej większą część sprzedawców stanowili właśnie Żydzi. Następnie ruszyli w kierunku wyszkowskiego cmentarza żydowskiego – kirkutu, który był ostatnim miejscem wycieczki.
Po przebyciu dość wymagającej trasy, dotarli do celu. Czekali tam na nich kolejni przedstawiciele klasy III LEB, którzy przybliżyli historię założonego na początku XIX wieku, a zniszczonego pod koniec pierwszej połowy XX, cmentarza żydowskiego. Wysłuchali faktów i ciekawostek o tym miejscu, zapoznali się z pamiątkowymi tablicami oraz macewami, które przetrwały. Tym razem mieli za zadanie odnaleźć symbole żydowskie, które były umieszczane przez Żydów na płytach nagrobnych. Osoby obecne przy punkcie objaśniły uczniom znaczenie poszczególnych znaków, a następnie odpowiedzieli na pytania.
Po ostatnim zadaniu grupy wyruszyły w drogę powrotną do szkoły. Uczniowie, po dotarciu na miejsce, zostali przywitani przygotowanymi przez klasę III LEB… plackami ziemniaczanymi, które były popularnym posiłkiem wśród ludności żydowskiej oraz gorącą herbatą i chałką z lemon curd. Uczestnicy wycieczki wraz z organizatorami i opiekunami odpoczywali w miłej atmosferze przy posiłku, podczas gdy liczone były zdobyte przez nich punkty. Wkrótce po zakończeniu posiłku, Robert Szulęcki podsumował grę miejską, a następnie o znaczeniu Żydów w historii Wyszkowa mówił wicedyrektor Adam Mickiewicz.
Następnie klasa III LEB ogłosiła zwycięzców, którymi została grupa trzecia, o wybranej przez siebie nazwie ,,Obwarzanki”. Zostali oni nagrodzeni upominkami w postaci książek tematycznych, dotyczących historii Wyszkowa. Zwieńczeniem całej akcji było obejrzenie filmu , w którym Bolesław Wolski syn przedwojennego burmistrza Wyszkowa Stanisława Wolskiego opowiada o latach wojennych spędzonych wraz z rodzina w Wyszkowie. Wspomina również okoliczności uratowania przez jego rodziców dwóch zaprzyjaźnionych dziewczyn pochodzenia żydowskiego.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Bricomarche
Bricomarche
Bricomarche
manhattan