Ruszył program Mama 4+

Od czytelników

Ruszył program Mama 4+

05.03.2019
autor: Ministerstwo Rodziny
1 marca ruszył rządowy program Mama 4+. Wieloletnia praca na rzecz rodziny i trud wychowania co najmniej czwórki dzieci zyskają realną wartość w postaci rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. 
Program jest  skierowany do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć pracy zawodowej lub musiały z niej zrezygnować. Dzisiaj osoby te żyją w niedostatku, nie mając prawa do świadczeń, czasami nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+ zapewni im podstawowe środki do życia. 
Na świadczenie to w budżecie państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln złotych. Realizatorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
- Z wieloletnią pracą w domu, na rzecz rodziny, nie wiązały się dotychczas żadne gwarancje bezpieczeństwa na starość, w postaci np. świadczeń. Dlatego myślę, że decyzja Matki czy Ojca, by całą energie życiową przekierować na rodzinę i wychowanie dzieci, była dla nich wybitnie trudna, bo niosła ze sobą, w perspektywie, potencjalną możliwość niedostatku na starość. A jednak osoby te podjęły taką właśnie decyzję, uwarunkowaną może sytuacją ekonomiczną, zdarzeniem losowym, brakiem wsparcia ze strony rodziny, czy też może chorobą dziecka - mówi minister rodziny Elżbieta Rafalska.
 
Dla kogo Mama 4+?
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła 
i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci. 
O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków 
do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce. Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane 
z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.
W jaki sposób uzyskać świadczenie i w jakiej będzie wysokości?
Od 1 marca, po wejściu w życie nowych przepisów, osoby spełniające kryteria, mogą złożyć wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania prawa do świadczenia. W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury 
(od 1 marca 2019 r. - 1.100 zł). Natomiast w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie. 
Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa 
do emerytury lub renty i 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.  
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość