Pomoc dla producentów mleka i rolników

Od czytelników

Pomoc dla producentów mleka i rolników

15.03.2017
autor: Agencja Rynku Rolnego
Na działania w ramach „pakietu Hogana” zostało przeznaczone 98 mln zł. O wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych będzie można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego. Wnioski będą przyjmowane od 18 marca.
Agencja Rynku Rolnego uruchomiła mechanizmy wsparcia w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:
  1. pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego
  2. pomoc dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego
  3. pomoc dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych.
Wnioski o udzielenie pomocy na te działania będą przyjmowane od 18 marca do dnia 7 kwietnia, zaś wnioski o płatność do 14 lipca.
Ponadto beneficjenci mogą złożyć wniosek o wsparcie w ramach działania Pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF). Daty składania wniosków przedstawiają się następująco:
  1. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 września 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r.: w terminie od 18 marca do 7 kwietnia
  2. w odniesieniu do świń sprzedanych od 1 marca 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.: w terminie do 21 maja
  3. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.: w terminie do 21 lipca.
O dacie przyjęcia wniosku decyduje fizyczny jego wpływ do właściwego dla producenta oddziału terenowego ARR. Wnioski złożone po upływie terminu zostaną odrzucone. Beneficjenci tych działań powinni zapoznać się z warunkami otrzymania pomocy i z zobowiązaniami wynikającymi z jej otrzymania.
 
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom