Finał konkursu „Puszcza Biała i okolice – walory przyrodnicze i turystyczne” (foto)

Od czytelników

Finał konkursu „Puszcza Biała i okolice – walory przyrodnicze i turystyczne” (foto)

16.12.2017
autor: Adam Mickiewicz
W Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie 12 grudnia odbył się finał międzyszkolnego konkursu pt. Puszcza Biała i okolice – walory przyrodnicze i turystyczne. Do finału rywalizacji konkursowej zakwalifikowały się cztery trzyosobowe drużyny reprezentujące CEZiU - „Kopernik”, 1LO - „Norwid”, SP3 – „Hempel” oraz ZS3 – „Kochanowski”, które wcześniej przygotowały i przesłały stosowne prezentacje i materiały. Pierwsze miejsce uzyskała drużyna z „Norwida”. Współorganizatorami konkursu były Nadleśnictwa w Ostrowi Mazowieckiej i Wyszkowie.
Do udziału w konkursie zaproszone zostały wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu powiatów ostrowskiego, pułtuskiego i wyszkowskiego. Zgodnie z przesłanym regulaminem, celem konkursu było:
poszerzenie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i turystycznych regionu Puszczy Białej wśród młodzieży
zebranie różnego rodzaju informacji i materiałów dotyczących tematyki konkursu
przygotowanie prac konkursowych w formie prezentacji/filmów lub albumów
wyeksponowanie specyficznych walorów przyrodniczych i kulturowych regionu Puszczy Białej.
Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, a współorganizatorami Nadleśnictwa Wyszków i Ostrów Mazowiecka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej i Kamienieckiej. 
Każda szkoła mogła zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie jedną 3-osobową drużynę poprzez przesłanie jej pracy (prezentacja multimedialna/film lub album) wraz z odpowiednim formularzem zgłoszeniowym. 
Przesłane prace powinny spełniać następujące kryteria: 
prezentacja multimedialna i film powinny być edytowalne za pomocą ogólnodostępnego oprogramowania
wydrukowany lub odręcznie napisany album ma zawierać poza fotografiami również ich krótki opis
przygotowany materiał powinien odznaczać się oryginalnością; np. nie może być wcześniej publikowany.
Przy ocenie przesłanych prac uwzględniona zostały:
wartość merytoryczna (zgodność z tematem), estetyczna i artystyczna
oryginalność ujęcia tematu (mile widziany element humoru)
wyeksponowanie specyficznych cech lokalnych zasobów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych
walory edukacyjne i poznawcze sporządzonej pracy (możliwość jej wykorzystania).
Do finału konkursu zakwalifikowano cztery drużyny reprezentujące szkoły:
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie (op. Anna Gładkowska)”: Krzysztof Kłos, Aneta Kowalczyk, Klaudia Zalewska
1 Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie (op. Janusz Kosiński): Olga Górecka, Daria Dawidczyk, Karina Kurzyńska
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Hempla w Wyszkowie (op. Urszula Pobudkiewicz): Julia Godlewska, Gabriela Rozenek, Karolina Wyszyńska
Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie (op. Grażyna Cholewińska): Marcin Grześkiewicz, Ewelina Tyszkiewicz, Paulina Żołyńska
W ramach finałowej rywalizacji poszczególne drużyny przedstawiły w kilkuminutowym wystąpieniu wykonaną pracę, napisały test wiedzy oraz odpowiadały ustnie na przygotowane przez komisję pytania konkursowe. Za każdy z czterech elementów konkursowych otrzymać można było maksymalnie 10 punktów. 
W ramach omówienia prac Zespół z CEZiU zaprezentował okazały album fotograficzny, SP3 - niejakiego „PUSZYBIAŁKA”, a 1LO – strój ludowy z okolic Pniewa.
Prace i wypowiedzi uczniów oceniła komisja w składzie: Adam M. Mickiewicz, Agnieszka Wydryszek, Rafał Wojtkowski – Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, Piotr Ludwikowski – Nadleśnictwo Wyszków. Po wnikliwej analizie, uwzględniając wszystkie elementy składające się na rywalizację finałową, 1. miejsce przyznano drużynie z 1Liceum Ogólnokształcącego. Pozostałe drużyny otrzymały wyróżnienia. Gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy szkołom, które zaangażowały się w realizację tego nowatorskiego konkursu.
Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali, w obecności dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 Elżbiety Michalik, dyplomy, książki i pamiątkowe kubki oraz nagrody rzeczowe (zewnętrzne dyski pamięci; zwycięzcy – o pojemności 1TB, wyróżnieni – 500GB) przygotowane przez Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka i Wyszków.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość