Dotyczy: „Mateusza Morawieckiego opowieści o Polsce” Pana Posła J. Kalinowskiego

Od czytelników

Dotyczy: „Mateusza Morawieckiego opowieści o Polsce” Pana Posła J. Kalinowskiego

07.03.2018
autor: Zdzisław Jaremczuk
Uwagi i ocena obecnej sytuacji naszego narodu i Państwa poruszone w artykule jak wyżej uważam za daleko idące i niesprawiedliwe, przesadzone w negatywnej ocenie.
Pisze Pan Poseł o kompromitacji Pana Premiera Morawieckiego, cyt.: „Kompromituje Polskę na arenie międzynarodowej”. Nie wiem, czego to ma dotyczyć w działalności premiera. Pamiętam, jakie Polsce przyniosło działanie kompromitujące dwóch panów K. zajmujących czołowe stanowiska w Polsce: jeden od chorej goleni, drugi od skoków na meble w parlamencie jednego z przodujących krajów w świecie. Słuchaliśmy o dożynaniu watahy, plusach dodatnich i ujemnych, o bydle słuchającym Radia Maryja, o przekopaniu ziemi smoleńskiej i wielu innych nawet niegodnych cytowania zwrotów. Wtedy nie było głośno, służalcze media połknęły tę żabę i robiły jazgotu.
Ubolewa Pan Poseł, że na polskim podwórku rozlega się antysemickie mleko, którego (jak się domyślam) przyczyną jest działanie Pana Premiera Morawieckiego no i oczywiście PiS. I tutaj mamy rozbieżną wiedzę, ponieważ z dokumentów wynika, że antysemityzm powstał w wyniku konferencji 32 państw zwołanej przez prezydenta Roosevelta 6 – 15 lipca 1938 r. do Evian-les-Bains (w skrócie Evian), dotyczącej narodu żydowskiego. Polska nie brała udziału w tej konferencji. Jest to fakt mało znany i często pomijany. Źródła żydowskie tak ją opisują: Annette Shaw uznała ją za zielone światło dla ludobójstwa Hitlera – holokaust nazwa późniejsza. Prof. Ervin Birnbaum ocenił (The Most Fateful Conference of All Times in Jewish History) tzn. „najbardziej brzemienna w skutki konferencja w całej historii Żydów”, a rozgoryczony wynikami napisał potem: The world is doing its best to forget the Evian conference, tzn. świat dokłada wszelkich starań, by zapomnieć o konferencji w Evian. Bernard Wasserstein zauważył: „Żydzi próbowali emigrować, ale drzwi do emigracji były zatrzaśnięte”. Anne O’Hare na łamach „The New York Times” pisze: It is a test of civilization – To jest test cywilizacji. Chaim Weizman (pierwszy prezydent Izraela) dla Manchester Guardian: „Świat wydaje się podzielony na części: tę, w której Żydzi nie mogą żyć i tę do której nie mogą jechać.”
Konferencję w Evian podsumował Hitler, dając odpowiedź prezydentowi USA, cyt.: „Mogę mieć tylko nadzieję, że reszta świata, który darzy tych kryminalistów głęboką sympatią, będzie tak życzliwa, by zmienić tę sympatię w konkretną pomoc. My ze swej strony jesteśmy gotowi oddać tych kryminalistów do dyspozycji tychże państw, wysyłając ich z pełną starannością nawet na luksusowych statkach”.
Sądzę, że Pan Premier Morawiecki zna te fakty, a także inne, dlatego w Monachium powiedział to, co jest zgodne z prawdą, bo tylko prawda jest ciekawa. Obrona na forum międzynarodowym narodu polskiego przed kłamstwem jakoby istniały w czasie okupacji niemieckiej polskie struktury państwa biorące udział wspólnie z Niemcami w likwidacji ludności żydowskiej, świadczy o tym, że Pan Premier Morawiecki wypełnia zaszczytnie swoje obowiązki wobec narodu i zasługuje na szacunek. W II Rzeczpospolitej Żydzi, Ukraińcy, Romowie i inne narody miały obywatelstwo polskie. Nie istniało wtedy państwo Izrael.
W 1939 r. Polska została zlikwidowana przez agresora niemieckiego i sowieckiego, ale powstał Rząd na uchodźctwie (Paryż, Londyn), zaś na terenie Polski powstały jego struktury cywilna i wojskowa, tzw. państwo podziemne, którego zadaniem, oprócz walki o wolność, była ochrona ludności, w tym także żydowskiego pochodzenia. Wszelkie działanie na szkodę obywateli było surowo karane przez polskie sądy podziemne.
Każda wojna rodzi bohaterów, ale niestety rodzi też ludzi podłych, niezależnie od narodowości i na to zwrócił uwagę Pan Premier Morawiecki w Monachium. Tak było w czasie II wojny światowej, po wojnie w czasie wprowadzania tzw. władzy ludowej, w okresie Solidarności, w stanie wojennym i tak pewnie jest dzisiaj, może mniej dramatycznie, ale np. szum jakoś nie widzi mi się charytatywnie w obcej stacji telewizyjnej. Prawda wcześniej czy później obroni się i nie pomogą jazgoty procesowo – telewizyjne tzw. opozycji totalnej, atakującej w sposób chamski najwyższych urzędników państwowych po ostatnich wyborach i przypisujących narodowi polskiemu faszyzm.
Łączę wyrazy szacunku,
Zdzisław Jaremczuk
PS. Polecam Czytelnikom poemat „Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie” Icchaka Kacenelsona
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Nowe przepisy wycinki drzew

Nowe przepisy wycinki drzew

17 czerwca weszły w życie zmiany ustawy o ochronie przyrody. Wycinka drzew w lesie jest możliwa wyłącznie na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji wydanej przez organ sprawujący nadzór nad gospodarką leśną. 
zobacz więcej
ZUS: Nowy system bez potknięć

ZUS: Nowy system bez potknięć

Przedsiębiorcy pamiętali o zmianie sposobu opłacania składek. ZUS przyjął w ostatnich dniach ponad 2 miliony wpłat na łączną kwotę 17 miliardów złotych. Ewentualne wątpliwości dotyczące stanu rozliczeń w ZUS rozwieją doradcy płatników składek. W wyszkowskim inspektoracie ZUS będzie ich troje. 
zobacz więcej
„Historię swoją piszcie sami…” (foto)

„Historię swoją piszcie sami…” (foto)

Szkołę Podstawową nr 2 odwiedzili ważni goście: prezes i członkowie Związku Piłsudczyków Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie. Celem odwiedzin było wręczenie aktu, który powierza opiekę nad pomnikiem Grupy Operacyjnej „Wyszków” nauczycielom i uczniom naszej szkoły. Dokument został podpisany przez pana dyrektora Wiesława Paska oraz przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego w obecności zgromadzonych uczniów z klas 4, 5 i 6.
zobacz więcej
Masowe czytanie w CEZiU „Kopernik”

Masowe czytanie w CEZiU „Kopernik”

1 czerwca uczniowie i nauczyciele CEZiU „Kopernik” przyłączyli się do bicia rekordu czytania w ramach ogólnopolskiej akcji masowego czytania pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam”. Akcja miała na celu popularyzację czytelnictwa i udział w ustanawianiu rekordu czytania w jednym miejscu. Uczniowie w całym kraju  wspólnie czytali, każdy to, na co miał ochotę. W CEZiU „Kopernik” w biciu rekordu czytania wzięło 250 osób.
zobacz więcej
mrówka - nowe godziny
Bricomarche
mrówka - nowe godziny