Burmistrz odpowiada nauczycielom Gimnazjum nr 2

Od czytelników

Burmistrz odpowiada nauczycielom Gimnazjum nr 2

28.02.2017
autor: Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski
Szanowni Państwo
Nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie
Dobro ucznia w szkole było, jest i będzie priorytetem polityki oświatowej Gminy Wyszków. Wysoka jakość edukacji, wychowania, bezpieczeństwo i możliwość rozwijania pasji i talentów, ale także równe szanse dla wszystkich uczniów w naszych szkołach to wartości, które cenimy i realizujemy od lat. Także reformę edukacji wdrażamy w duchu tych wartości. Właśnie otrzymaliśmy pozytywną opinię Kuratorium Oświaty o zreformowanej sieci i obwodach gminnych szkół.
Zgodnie ze społecznym oczekiwaniem reaktywowaliśmy Szkołę Podstawową nr 4. Będzie to w ciągu trzech lat pełna, ośmioklasowa szkoła podstawowa. Obwód szkoły obejmować będzie ten sam obszar, który należał do SP nr 4 przed 1999 rokiem. Reaktywacja tej szkoły, sposób jej napełniania, wariant wdrażania reformy w Gminie Wyszków jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami trzech szkół: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 – jako najbardziej zainteresowanymi. Oczekiwania i interesy tych trzech szkół są rozbieżne, stąd rozwiązanie, które stanowi kompromis i pozwoli najłagodniej wprowadzić reformę. Jako Burmistrz Wyszkowa jestem odpowiedzialny jednakowo za wszystkie gminne szkoły. 
Macie Państwo prawo walczyć o swoje miejsca pracy i ja to rozumiem. Ale podejmując decyzje dotyczące przyszłości trzech miejskich szkół muszę brać pod uwagę potrzeby i interesy każdej z nich. Już pierwsze prognozy zatrudnienia pokazują, że na tę chwilę najtrudniejsza sytuacja kadrowa będzie w Szkole Podstawowej nr 1. Nie mogę nie brać pod uwagę także tego, że dla zwalnianych nauczycieli gimnazjalnych ustawodawca przewidział formę ochrony w postaci stanu nieczynnego, dla zwalnianych nauczycieli szkół podstawowych tej ochrony nie ma. Decydując o sposobie reaktywacji Szkoły Podstawowej nr 4 decydujemy nie tylko o tej szkole i jej nauczycielach, ale także o dwu pozostałych.
Drugim, aczkolwiek najważniejszym argumentem, który skłonił mnie do przyjęcia kompromisu trzech dyrektorów jest dobro ucznia w szkole i równe szanse edukacyjne dla wszystkich dzieci. Chcemy uszanować etapy edukacyjne, w ramach których pracują uczniowie. W ramach każdego etapu w poszczególnych szkołach nauka i wychowanie są realizowane zgodnie z założeniem wychowawców i nauczycieli i dopiero po zakończeniu etapów edukacyjnych uczniowie różnych szkół mają opanowany ten sam materiał. Wtedy mają równe szanse wejść na kolejny etap swojej edukacji. Przyjęte rozwiązanie pozwoli nam także  w ciągu trzech lat zlikwidować zmianowość w SP nr 1 i SP nr 2.
Racjonalizacja wydatków na oświatę od lat pozwala nam na inwestowanie w bazę szkolną – wszystkie nasze szkoły intensywnie chwalą się teraz nowymi boiskami, wyremontowanymi salami, pomocami dydaktycznymi. I nadal chcemy inwestować w oświatę. Są jednak granice naszych możliwości finansowych i te ograniczenia budżetowe także musimy brać pod uwagę przyjmując wariant wdrażania reformy. Musimy liczyć się ze zwiększeniem liczby oddziałów w związku ze spadkiem liczebności uczniów w klasach.
Interpretacji i analiz prawa oświatowego będzie jeszcze wiele. Już widać, że samo Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie różnie interpretuje te przepisy – obecny na spotkaniu w Wyszkowie zastępca dyrektora departamentu kształcenia ogólnego Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Pan Przemysław Ogonowski twierdził, że nabór do wszystkich klas szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum nie jest możliwy, a Nauczyciele Gimnazjum nr 2 powołują się na inną interpretację prawną urzędnika Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Zapewne tych interpretacji będzie jeszcze wiele i mogą być różne. Jak doświadczenie samorządowe wskazuje, cenną będzie praktyka ich realizacji. Wdrażanie tej reformy ustawodawca rozłożył na pięć lat, nie wyklucza weryfikacji i udoskonalania przepisów. My także będziemy się tej praktyce wprowadzania zmian oświatowych przyglądać, będziemy zdobywać doświadczenia i niewykluczone – w kolejnych latach modyfikować przyjęte dziś rozwiązania. Rozwiązania, które zostały wypracowane ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i za które biorę samorządową odpowiedzialność.
Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa
 
Adam Mróz
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku

Sonda

Kto, Twoim zdaniem, wygrał debatę kandydatów na burmistrza?
(Materiały z debaty na naszej stronie www i naszym kanale YT)
23.15% (178 głosów)
29.39% (226 głosów)
7.67% (59 głosów)
6.89% (53 głosów)
32.90% (253 głosów)
manhattan