Teresa Kokoszka – zasłużona dla kultury Leszczydołu Starego

Kultura

Teresa Kokoszka – zasłużona dla kultury Leszczydołu Starego

10.03.2020
autor: Joanna Kozon
„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”. Do takich osób bez wątpienia należała Teresa Kokoszka - bibliotekarka, działaczka kulturalna, poetka, blogerka.
 
5 marca w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym odbyło się spotkanie wspomnieniowe poświęcone tej zasłużonej osobie, propagującej kulturę, tradycje i ludowość w naszym regionie. Swoją obecnością uświetnili je zaproszeni goście: sekretarz gminy pani Anna Gołębiewska, przedstawiciel wydziału edukacji i spraw społecznych pani Renata Pokraśniewicz, sołtys Leszczydołu Starego i radna Monika Bieżuńska, przewodnicząca rady rodziców pani Małgorzata Ambroziak. Na honorowym miejscu zasiedli: panie Jadwiga Przedpełska, Barbara Bryl, Halina Krajewska, Henryka Bryl oraz ks. Tadeusz Staniaszek. Są to osoby, które znały, szanowały i ceniły panią Teresę Kokoszkę za wszystkie dokonania oraz za to, jakim była człowiekiem. Przez wiele lat współpracowały z nią, uczestniczyły w organizowanych przez nią licznie uroczystościach i imprezach.
Spotkanie przygotowała i poprowadziła córka pani Teresy, polonistka Joanna Kozon. Na początek przybliżono biografię postaci oraz przedstawiono jej dokonania i pasje. Materiał wzbogacony został o prezentacje zdjęć.
Teresa Kokoszka urodziła się w Wyszkowie. Dzieciństwo i młodość spędziła w rodzinnej miejscowości Łosinno. Ukończyła LO im. C. K. Norwida w Wyszkowie oraz Studium Bibliotekarskie w Olsztynie. Od 1974 r. związana była z Leszczydołem Starym. Tutaj mieszkała i spełniała się zawodowo w filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej (w latach 1979-2005). Praca stała się dla niej bardzo ważna, dała możliwość kontaktu z ludźmi i zaangażowania ich w różnorodne działania kulturalne i społeczne. Znalazło się coś dla każdego, począwszy od dzieci, poprzez młodzież, dorosłych i skończywszy na seniorach. Wśród form aktywizacji dla młodszego czytelnika pojawiły się: zabawy, konkursy, dyskoteki, bale karnawałowe, występy teatrzyków „Bajka” i „Calineczka”, wycieczki krajoznawcze. Dorośli uczestniczyli m. in. w: spotkaniach z ciekawymi ludźmi, imprezach okolicznościowych z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, szkoleniach, warsztatach. Nie sposób wymienić wszystkich form działalności pani Teresy Kokoszki. Do najciekawszych bez wątpienia należały Wieczory i Biesiady Poetyckie. Podczas nich prezentowały się również założone przy bibliotece grupy i zespoły. Grupa Poetycka „Myśli i słowa” (w jej skład weszli lokalni poeci amatorzy – Wanda Garbarczyk-Borzymek, Maria Bulikowska, Krystyna Paś, Marek Wierzchowski, Joanna Kozon) brała również udział w spotkaniach w bibliotece, w okolicznych szkołach, w Domu Kultury Hutnik, Domu Dziennej Pomocy oraz Zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Wyszkowie, w Domu Kultury w Pułtusku. Grupa wydała w 2002 r. tomik poetycki „Pejzaże życia. Liryki mazowieckie”. Zespół młodzieżowy „Vena” występował także w czasie lokalnych uroczystości, natomiast zespół śpiewaczy „Mazowszanie” uczestniczył w imprezach na terenie gminy, powiatu, a nawet województwa. Działania te były znane i doceniane przez szerokie grono odbiorców. Za propagowanie kultury Teresa Kokoszka otrzymała w 2005 r. nagrodę Ministra Kultury przy Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
Oprócz działalności kulturalnej poświęcała się pisaniu, fotografowaniu i malowaniu, z czego tworzenie poezji i scenariuszy przedstawień zajmowało wśród nich pierwsze miejsce. Do propagowania swojej twórczości szerszemu gronu zachęciło ją zdobycie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Literackim na wypowiedź o Bolesławie Leśmianie. Po zakończeniu pracy zawodowej rozpoczęła prowadzenie blogów literackich oraz fotograficznego. Znalazło się tam przeszło 400 wierszy o różnorodnej tematyce i zróżnicowanych gatunkowo: sonety, pieśni, satyry, fraszki, pantum, triolety, imienniki. Szczególnie ważna była część ludowa, gdzie pojawiły się wiersze, powiedzonka, traktujące o tradycjach, obrzędach na naszych terenach. Pani Teresa udzieliła też wywiadu dla Polskiego Radia, poświęconego tej tematyce. Jej działania były opisywane szeroko i często w wielu gazetach, począwszy od lokalnych, po Tygodnik Ostrołęcki, Tygodnik Pułtuski, Wieś Mazowiecką.
Po prezentacji biografii głos zabrali goście honorowi. Pani Jadwiga Przedpełska, również bibliotekarka, podzieliła się swoimi wspomnieniami, związanymi z pracą zawodową. Barbara Bryl mówiła o współpracy biblioteki w Leszczydole Starym z Powiatowym Ośrodkiem Doradców Rolnych. Halina Krajewska i Henryka Bryl opowiadały o organizowanych przez Teresę Kokoszkę imprezach i swojej działalności w zespole Mazowszanki, przekształconym później na Mazowszan. Panie zaprezentowały też kilka piosenek z repertuaru zespołu, do większości których słowa napisała jego założycielka. Natomiast ks. Tadeusz Staniaszek w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na doniosłą rolę, jaką odegrała jego była parafianka w krzewieniu kultury naszego regionu. Głos zabrała również nauczycielka Joanna Kozon, która przedstawiła refleksje, dotyczące działalności Grupy Poetyckiej „Myśli i słowa” oraz sołtys Monika Bieżuńska, która jako dziecko brała udział w bibliotecznych przedstawieniach. Następnie zebrani mieli okazję wysłuchać zaprezentowanych przez uczniów recytacji kilku wierszy, napisanych przez Teresę Kokoszkę.
Na koniec spotkania prowadząca podziękowała gościom za przybycie i przedstawiła kolejne działania, które będą podejmowane przez społeczność szkolną i przyczynią się do promowania osoby zasłużonej dla Leszczydołu Starego i okolic (konkurs plastyczno-literacki dla uczniów, wystawa). Szczególnie serdecznie zaprosiła zaś na Wieczór Poetycki pod hasłem „Mazowiecka dusza. Myśli w słowach i obrazach zamknięte”, który odbędzie się 26 marca i zostanie poświęcony twórczości artystycznej Teresy Kokoszki.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną

Najczęściej komentowane

Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną