Norwid i Herbert o wolności (foto)

Kultura

Norwid i Herbert o wolności (foto)

16.11.2018
autor: Elżbieta Borzymek
XVII Konkurs Recytatorski Twórczości C.K. Norwida, zorganizowany przez I LO im. C.K. Norwida, odbył się 8 listopada w WOK Hutnik. W tym roku wprowadzono kilka nowości. – 100-lecie odzyskania niepodległości postanowiliśmy zaznaczyć, określając temat dzisiejszych recytacji, a temat ten brzmi wolność – podkreśliła organizująca konkurs Marzena Deluga, nauczycielka języka polskiego. – Wystąpienia dzisiejszych recytatorów przyjmą formę dialogu między Cyprianem Norwidem, spóźnionym romantykiem, ale jednocześnie myślicielem wybiegającym znacznie poza ramy swej epoki oraz Zbigniewem Herbertem, niepokornym twórcą XX wieku (mija 20 lat od jego śmierci - EB). Interesujący wykład o Norwidzie wygłosił dr hab. Tomasz Korpysz. Nagrodę specjalną – statuetkę Norwida, przyznawaną po raz pierwszy przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Norwida, otrzymał Kacper Piątek z Zespołu Szkół nr 3, laureat także I miejsca.

Kto czas traci, czas go straci
Wykład „Norwid wieloraki – dwie twarze poety” wygłosił dr hab. Tomasz Korpysz, norwidolog, językoznawca, pracownik UKSW i UW. Najpierw mówił o tej bardziej znanej twarzy poety – myśliciela, teologa, filozofa i antropologa, który w swojej twórczości podejmuje ważne tematy. Jednym z nich jest człowiek –
 słowo klucz w jego twórczości. – Istnieje wspólny rys większości antropologicznych wypowiedzi Norwida, a tym rysem jest godność osoby ludzkiej i wynikający z niej nakaz szacunku dla każdego człowieka – zauważył wykładowca. – Symptomatycznym, niemal symbolicznym wyrazem tych właśnie przekonań poety jest jego oryginalny projekt z 1875 r., mianowicie Towarzystwo Uszanowania Człowieka (to odpowiedź poety na teorię Darwina i poglądy, jak ich nazywał, spirytów – EB).
Według poety, nawet Bóg odnosi się do człowieka z szacunkiem, paradoksalnie – „nieuszanowanie człowieka to czysto ludzki wynalazek”. Człowieczeństwo według poety jest nie tylko stałym darem, ale też zadaniem. – Poeta wielokrotnie podkreśla konieczność twórczego włączania się w otaczającą rzeczywistość – kontynuował Tomasz Korpysz. – Człowiek, aby w pełni zrealizować swoje powołanie, musi być autentycznym; twórczy, a przy tym oryginalny. (...) Bierność, brak aktywności, brak rozwoju w życiu, także w życiu duchowym, poeta jednoznacznie piętnował, ostrzegał też: „trzeba czasu nie tracić, bo kto czas traci, czas go straci”. W jego przypadku można wręcz mówić o swego rodzaju heroizacji i sakralizacji pracy.
- To jest wizja jednostronna – skomentował pierwszą część wykładu. – Norwid był nie tylko głębokim, filozofującym ironistą czy dobrotliwym, subtelnym humorystą, delikatnie opisującym rzeczywistość, ale był też pisarzem po prostu bawiącym się językiem i tekstem, niepozbawionym złośliwości autorem tekstów o charakterze anegdoty, karykatury i satyry. I ta twarz, mniej znana, ciągle czeka na swoich badaczy, ciągle też na recytatorów, którzy do takiej twórczości zechcą sięgnąć.
Chwilę oddechu przyniosło spotkanie z Piotrem Adlerem, animatorem kultury, twórcą Młodzieżowej Akademii Teatralnej „Pan Hilary” (zainaugurowała swoją działalność 15 listopada), który radził, jak opanować tremę i stres, przeprowadził kilka ćwiczeń rozluźniających przed występem na prawdziwej scenie. Wiersz „Beatrix” Norwida, recytowała Dorota Kosmala, która po ponad 30 latach, stanęła na scenie.

Zrozumiały dla słuchaczy, zrozumiany przez recytującego
Do jury konkursu zostali zaproszeni: dr hab. Tomasz Korpysz, (przewodniczący jury), Krzysztof Arbaszewski, naczelnik wydziału edukacji starostwa, Dorota Kosmala, Marek Napiórkowski – absolwenci liceum, którzy w latach szkolnych z sukcesami recytowali Norwida, reprezentujący Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Norwida” oraz Piotr Adler. Sekretarzem jury była Klaudyna Matejko-Kulasińska, polonistka. Werdykt okazał się trudnym zadaniem, szczególnie w kategorii szkół średnich, co zdaje się potwierdzać przyznanie miejsc ex aequo i kilku wyróżnień.
Szkoły podstawowe: I miejsce – Aleksandra Żebrowska (C.K. Norwid „Białe kwiaty”), II – Jagna Andrusiuk (C.K. Norwid „Fortepian Chopina” fragm.), Jakub Kaniewski (C.K. Norwid  „Promethidion” fragm.) – wszyscy SP im. T. Kościuszki w Długosiodle, III – nie przyznano
Pozostali uczestnicy: Wiktoria Bloch, Szymon Kaczmarczyk, Jakub Kucharczyk, Przemysław Pochmara – Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Rząśniku
Szkoły średnie: I miejsce ex aequo – Kacper Piątek (Z. Herbert „Wilki”, C.K. Norwid „Do Michaliny z Dziekońskich-Zaleskiej” fragm.), ZS3 w Wyszkowie oraz Klaudia Bogdańska (C.K. Norwid „Autor nieznany:), II LO w Ostrołęce, II miejsce ex aequo – Oliwia Dzbeńska (C.K. Norwid „Rzecz o wolności słowa”) i Patrycja Gadomska (Z. Herbert „Przesłanie Pana Cogito”), uczennice II LO w Ostrołęce, III miejsce – Patryk Stankiewicz (C.K. Norwid „Spartakus”), I LO w Wyszkowie, Justyna Szymkiewicz (collage tekstów Norwida o wolności osobistej), ZS Ponadgimnazjalnych w Łochowie, wyróżnienie – Julia Antoniak, I LO w Wyszkowie, Magdalena Branicka, ZS1 w Wyszkowie oraz Aleksandra Gregorek, ZS3 w Wyszkowie.
Pozostali uczestnicy konkursu: I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie: Maja Jechna, Weronika Karłowicz, Faustyna Martyna, Oliwia Tomaszewska, Zespół Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie: Magdalena Stunżo, Jakub Zarzecki, Zespół Szkół nr 3 im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie: Anna Chmielewska, Aleksandra Zawadzka oraz ZS Ponadgimnazjalnych Łochów: Alicja Cichocka, Hubert Gromek, Aleksandra Konraciuk, Patrycja Misterek, Laura Sapieżyńska
Nagrodę specjalną – statuetkę Norwida, przyznawaną po raz pierwszy przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Norwida”, wręczyli Kacprowi Piątkowi Dorota Kosmala i fundator statuetki Marek Napiórkowski.
- Te dwa występy były bardzo, bardzo różne – nawiązał do recytacji laureatów I miejsca przewodniczący jury dr hab. Tomasz Korpysz. – To też pokazuje, że nie ma jednego modelu na interpretację każdego tekstu, także Norwida. Są różne modele, ważne, żeby tekst był zrozumiały dla nas, ale zrozumiany wcześniej przez recytującego. Było kilka propozycji bardzo ciekawych aktorsko, ale wyraźnie przeciwko tekstowi, tekst ginął. Nagrodziliśmy dwie różne, bardzo dobre, naszym zdaniem, interpretacje.   

Interesujecie się poezją i chwała wam za to
- Jest nam bardzo miło podziękować wszystkim uczestnikom – podkreślił Marek Napiórkowski. – Wszyscy jesteście zwycięzcami, bo interesujecie się poezją i chwała wam za to.
- Dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy podjęli trud zmierzenia się z trudnymi tekstami Norwida. Na pewno każdy z nas jest bogatszy po dzisiejszej uroczystości, szczególnie bogatsi są ci, którzy zmierzyli się z recytacją – dodała Marzena Deluga. Podziękowała też jurorom, dyrektorowi WOK „Hutnik” za użyczenie sali widowiskowej.
Podczas pierwszej przerwy wystąpili utalentowani muzycznie uczniowie „Norwida”: Julia Dumała, Janusz Grodzki, Kamil Hartman i Kamil Rosłoniec, podczas drugiej była czas na posiłek, smaczną zupę dyniową i ciasta. Wartościowe nagrody książkowe ufundowało starostwo.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom