Kampania antynowotworowa (sfinansowano ze środków EPL)
Najmłodsi znają i szanują zwierzęta (foto)

Kultura

Najmłodsi znają i szanują zwierzęta (foto)

28.06.2020
autor: Starostwo Powiatowe
Uroczyste podsumowanie X edycji konkursu plastycznego „Bezpiecznie na Wsi – nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” odbyło 25 czerwca w Starostwie Powiatowym.
 
W lokalnym etapie wzięło udział ponad 350 uczniów szkół powiatów wyszkowskiego i pułtuskiego (teren działania Placówki Terenowej KRUS w Wyszkowie). Konkurs rozstrzygnięto już w marcu, jednak z uwagi na panujące w kraju obostrzenia związane z epidemią, wręczenie nagród odbyło się na koniec się roku szkolnego. Rysunki laureatów pierwszych miejsc zostały przesłane do oceny przez komisję wojewódzką w Oddziale Regionalnym KRUS Warszawie.
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstw rolnych. Konkurs ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.
Jak co roku najmłodsi artyści oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych : klasy 0-III i IV-VIII. W każdej grupie wyłoniono po 3 laureatów, dla których nagrody przeznaczył Oddział Regionalny KRUS. Starosta Powiatu Wyszkowskiego, jak co roku, przyznał po 10 wyróżnień w każdej kategorii oraz ufundował najmłodszym artystom nagrody.
Artystom nagrody wręczyli kierownik placówki terenowej KRUS w Wyszkowie Iwona Wyszyńska i starosta Jerzy Żukowski.
Laureaci kategorii klas 0-III :
I miejsce: Miłosz Kuchta, Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem, Szkoła Filialna w Zambskach Kościelnych, klasa III
II miejsce: Karol Liśkiewicz, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu, klasa II
III miejsce: Małgorzata Rutkowska, Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem, klasa I
W II grupie wiekowej:
I miejsce: Zuzanna Sierzan, Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie, klasa V
II miejsce: Natalia Zawadzka, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym, klasa VIII
III miejsce: Klaudia Bednarczyk, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rybnie, klasa VI
Wyróżnienia Starosty Powiatu Wyszkowskiego:
W I grupie wiekowej:
- Oliwia Jarosik kl. III Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. pil. St. Skalskiego w Woli Mystkowskiej
- Justyna Wiśniewska kl. III Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem Szkoła Filialna w Sokołowie Włościańskim
- Kinga Augustyniak kl. III Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu
- Oliwia Polak kl. III Szkoła Podstawowa w Łosinnie
- Bartosz Ślesicki kl. I Szkoła Podstawowa im. Bohaterów leśnej Placówki A.K. „Mrowisko” w Knurowcu
- Mateusz Gregorkiewicz kl. III Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem
- Alicja Ragajsin kl. III Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem
- Adam Kosiorowski kl. III Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem
- Magdalena Sokołowska kl. I Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie
- Mateusz Kuchta kl. I Szkoła Filialna w Zambskach Kościelnych
W II grupie wiekowej:
- Maja Sawicka kl. V Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem
- Jakub Zawadzki kl. VI Szkoła Podstawowa w Kręgach im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach
- Paweł Kulesza kl. VI Szkoła Podstawowa im. Bohaterów leśnej Placówki A.K. „Mrowisko” w Knurowcu
- Izabela Jóźwiak kl. IV Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Komorowie
- Julia Petrykowska kl. VII Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie
- Bartosz Szulkowski kl. V Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego w Porębie
- Natalia Chmielewska kl. VII Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Komorowie
- Lena Sieńkowska kl. V Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinie
- Paulina Chmiel kl. VI Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku
- Iwona Rębowska kl. VII Szkoła Podstawowa im. hm. ppor AK „Zośki: T. Zawadzkiego w Sieczychach
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość