Historia „jedynki” w bibliotecznym archiwum (foto)

Kultura

Historia „jedynki” w bibliotecznym archiwum (foto)

31.01.2017
autor: Elżbieta Szczuka
Dwudzieste spotkanie w cyklu „Z archiwum biblioteki miejskiej” było poświęcone historii Szkoły Podstawowej nr 1 w Wyszkowie, zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada. To pierwsza część opowieści o tej ulicy.
Spotkanie, prowadzone przez regionalistę Mirosława Powierzę, mogło być szczególnie interesujące dla absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza. Przedstawiona prezentacja (ok. 70 slajdów) zawierała wiele dotąd nieznanych zdjęć i dokumentów.
Początkowo szkoła mieściła się w prywatnych budynkach. W początkach lat dwudziestych XX w. postanowiono zbudować dla niej własną siedzibę. Pieniądze pochodziły ze składek mieszkańców. 
Mirosław Powierza pokazał, zatwierdzony 8 sierpnia 1925 r., projekt „7-klasowej szkoły powszechnej z 6 równoległymi oddziałami w m. Wyszkowie pow. pułtuski”. Miał to być budynek jednopiętrowy z poddaszem użytkowym, z podcieniami przy wejściu głównym. Przewidziano również budynek dla kierownika i woźnego, budynek gospodarczy oraz ustęp (budynek szkoły nie był skanalizowany). Na planie orientacyjnym położenia budynku widzimy, że ul. 11 Listopada w tamtym czasie nazywała się Długa (przez ponad 40 lat po II wojnie była ul. 22 Lipca), a ul. Chopina – Stodolna. Ostatecznie projektu z 1925 r. nie zrealizowano, powstał nowy, ale dokumentacji dotąd nie znaleziono.
Na slajdach zobaczyliśmy wiele zdjęć budynku szkoły, ale też uczniów i nauczycieli czy władz miasta robionych na tle szkoły. Zachował się dokument z sierpnia 1934 r., podpisany przez burmistrza Stanisława Wolskiego – zaproszenie na uroczystość „poświecenia 1-go piętra gmachu szkoły powszechnej w Wyszkowie”.
Szkołą kierowali: Adam Klepaczko, Antoni Kamiński i od 1936 r. przez prawie 30 lat, cieszący się ogromnym szacunkiem i respektem wśród uczniów, Maksymilian Lisowski (1894-1979), przez kolejne 32 lata Józef Olejarczyk (1966-1998), po nim Elżbieta Kalinowska (Chylińska) i obecnie Hanna Dziubiel. 
W okresie okupacji hitlerowskiej budynek zajęli Niemcy. Lepszy sprzęt i pomoce szkolne wywieźli do Niemiec. Dokumenty i książki z biblioteki spalili na szkolnym placu. Po odejściu Niemców przez rok w budynku stacjonowały wojska radzieckie. W październiku 1945 r., dzięki staraniom kierownika Lisowskiego, dzieci wróciły do budynku, w którym początkowo brakowało wszystkiego: okien, drzwi, pieców, pomocy naukowych, mebli. 
W latach 70. XX w. rozpoczęto rozbudowę szkoły, zwiększono liczbę pomieszczeń, m.in. przez zamurowanie wnęk we frontowej części budynku. Na początku lat 80. oddano do użytku nową salę gimnastyczną.
W bibliotece szkolnej są dwie prace magisterskie dotyczące historii SP nr 1.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gaztkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gaztkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Levert
fotobudka star